Takstblade og bestemmelser for fjernvarme i Randers 

  • Taktstblade med gældende priser 
  • Liste med Verdo´s gebyrer
  • Leveringsbestemmelser og tekniske bestemmelser 
  • Tegningsmateriale for tilslutninger
  • Ældre takstblade 

Se vores takstblade for specifikke priser 2024

Takstblad Randers 1. Januar 2024

Takstblad Randers 1. Januar 2024

Download

Leveringsbestemmelser og tegningsmateriale - Randers  

Bestemmelserne er udformet med udgangspunkt i standardbestemmelserne fra Dansk Fjernvarme. Bestemmelserne er anmeldt til Energitilsynet. Dokumenterne indeholder de aftalevilkår, man som fjernvarmekunde accepterer.

Leveringsbestemmelser For Fjernvarme 1. juni 2024

Leveringsbestemmelser For Fjernvarme 1. juni 2024

Hent materiale
Installationsvejledning For Fjernvarme 1. juni 2024

Installationsvejledning For Fjernvarme 1. juni 2024

Hent materiale
Tegningsoversigt, Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering bilag Randers 1. juli 2019

Tegningsoversigt, Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering bilag Randers 1. juli 2019

Hent materiale

Se Verdos gebyrer for el, vand og fjernvarme

  1. Gebyrer for tekniske og administrative ydelser samt betalings- og inkassogebyrer
Gebyroversigt

Vedtægter for Verdo a.m.b.a.

  1. Som fjernvarmekunde er du også andelshaver i Verdo a.m.b.a. og kan få indflydelse via vores repræsentantskab.
Læs mere i vedtægterne