Sådan gør du brug af indefrysningsordningen

Opdateret 1. november 2022

En politisk aftale om vinterhjælp giver dig mulighed for at indefryse dele af energiregningen og efterfølgende afdrage beløbet til dit elselskab.

Det er frivilligt, om du vil gøre brug af ordningen. Denne information er kun relevant for dig, der ønsker at indefryse en del af elregningen i det kommende år.

Hos Verdo er det udelukkende elkunder, som kan blive omfattet af ordningen. Det skyldes, at Verdo’s priser på varme er for lave til at blive omfattet.

Ordningen gælder både for privatpersoner og erhvervsdrivende.

Nedenfor kan du finde svar på spørgsmål om ordningen.

 

OBS: Vi gør opmærksom på, at det ikke længere er muligt at tilmelde sig ordningen.  

Tidslinje for indefrysningsordningen

Indefrysningsperiode Afdragsfri periode Tilbagebetalingsperiode
1. november 2022 - 31. oktober 2023 1. november 2023 - 31. oktober 2024 1. november 2024 - 31. oktober 2028
Det er på elregninger i denne periode, at du kan indefryse en del af beløbet. Indefrysningen gælder fra og med den næste ubetalte regning fra det tidspunkt, hvor du tilmelder dig. Du har et års afdragsfrihed, inden tilbagebetalingen starter. Perioden, hvor det beløb, du har lånt, skal betales tilbage. Du kan vælge at tilbagebetale hele beløbet på én gang eller at tilbagebetale med månedlige afdrag over fire år.


Se den fulde beskrivelse af indefrysningsordningen på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.
Se mere om indefrysningsordningen på borger.dk

Spørgsmål og svar

Du kan tilmelde og afmelde dig ordningen når som helst i indefrysningsperioden fra 1. november 2022 til 31. oktober 2023.

Dine regninger indgår fra det øjeblik, du tilmelder dig og indtil periodens afslutning.

Du kan tilmelde ubetalte regninger.

Ved afmelding ophører aftalen ved udgangen af den igangværende betalingsperiode.

Du kan tilmelde dig når som helst i indefrysningsperioden. Fra det øjeblik du tilmelder dig, indgår dine elregninger for den resterende del af indefrysningsperioden (1. november 2022 - 31. oktober 2023) i ordningen.

Det er dog en forudsætning, at regningen endnu ikke er betalt.

Indefrysningsordningen omfatter kun den del af den rå elpris, der overstiger 0,8 kr./kWh plus det oprettelsesgebyr, det koster at tilmelde sig ordningen. 

Det er altså ikke hele regningen, der kan indefryses. Du skal fortsat betale en del af regningen for din strøm hvert kvartal. Nettariffer, afgifter og moms kan heller ikke indefryses.

Du kan enten tilbagebetale hele det indefrosne beløb på én gang eller tilbagebetale beløbet med månedlige afdrag over fire år.

Du kan til hver en tid indfri hele gælden samlet.

Ved løbende tilbagebetaling vil afdragene bliver opkrævet i perioden fra 1. november 2024 til 31. oktober 2028.

Det er de eneste to muligheder, der er for tilbagebetaling.

Der skal betales rente til staten af det indefrosne beløb. For private forrentes beløbet med 2 procent årligt i hele perioden.

Der skal betales rente til staten af det indefrosne beløb. For virksomheder forrentes beløbet med 4,4 procent årligt i indefrysningsperioden (frem til 31. oktober 2023).

Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter rentesatsen for de 12 efterfølgende måneder samt for den 4-årige afviklingsperiode. Ændringer i den fastsatte rentesats skal varsles til energivirksomheder og virksomheder senest 6 måneder, inden ændringen får virkning.

Du kan til hver en tid afmelde dig indefrysningsordningen med virkning fra næstkommende regning.

Hvis du afmelder dig, vil det gælde for de elregninger, der udstedes efter, at du har afmeldt dig.

Ved afmelding skal du tage stilling til, om du ønsker at indfri den indefrosne gæld med det samme, eller om du vil afdrage den over en 4-årig periode fra 1. november 2024 til 31. oktober 2028.

Hvis du skifter elselskab, skal du huske at tilmelde dig ordningen forfra hos det nye elselskab.

Det er en statslig låneordning, men du låner pengene af dit elselskab.

Som Verdo-kunde er det derfor os, der administrerer dit lån på vegne af staten.

Det er staten, der tager renter af lånet.

Det koster 199 kroner at tilmelde sig ordningen. Beløbet går til at dække nogle af Verdo's omkostninger til at administrere ordningen.

Tilmeldingsgebyret bliver indgår i det beløb, der indefryses.

Du kan til enhver tid afmelde dig ordningen med virkning fra næstkommende regning.

Hvis du afmelder dig, vil det gælde for de elregninger, der udstedes efter, at du har afmeldt dig.

Ved afmelding skal du tage stilling til, om du ønsker at indfri den indefrosne gæld med det samme, eller om du vil afdrage den over en 4-årig periode fra 1. november 2024 til 31. oktober 2028.

Hvis du misligholder forpligtelsen til rettidigt at betale et afdrag på det indefrosne beløb, vil Erhvervsstyrelsen overtage og inddrive gælden.

Hos Verdo er det kun elregninger, der er omfattet af ordningen. Det skyldes, at Verdo's priser på varme ikke er høje nok til at blive omfattet af aftalen. Selvom priserne på varme er steget, er det altså ikke nok til, at disse regninger kan indefryses.

For private er der ingen beløbsgrænse.

For erhvervsvirksomheder er der et max på 15 millioner kroner samlet for el- og gasregninger.

Det er virksomhedens eget ansvar at sørge for, at beløbene fra henholdsvis el- og gasleverandør samlet set ikke overstiger denne grænse.