Få fjernvarme i Stevnstrup

Fjernvarmen kommer til Stevnstrup

Mange har allerede tilkendegivet deres interesse, men vi har brug for endnu flere. Så det er vigtigt, du siger til nu, hvis du overvejer at skifte til fjernvarme.

Normalt ved nye udstykninger, etablerer og betaler udstykkeren for hovedledningsnettet i området, så man er klar til forsyne den nye bebyggelse. I dette tilfælde er det os som fjernvarmeselskab, der har udgiften til at etablere hovedledningsnettet i området. Så for at økonomien i projektet kan hænge sammen skal flest muligt af beboerne i området tilmelde sig på forhånd - altså inden vi begynder gravearbejdet.

Er du interesseret i fjernvarme - skriv dig op nu 
Du binder dig ikke til noget. Men du øger chancen for, at fjernvarmen kommer til dit kvarter. 

Ja tak - jeg vil gerne have fjernvarme

Sti vil være spærret i uge 39-45 grundet gravearbejde 

Verdo anlægger fjernvarme i stisystemet mellem Skovboulevarden (Hvidhøj) og Landsbygaden i uge 39-45. Derfor vil stien være spærret for offentlig adgang, grundet gravearbejdet. 

Tak for din tålmodighed. 

 

 

 

 

 

Se, hvor stor interessen er i Stevnstrup

Når et område er indskrevet og godkendt i et projektforslag, så har Verdo pligt til at etablere fjernvarme i området i løbet af maks. 5 år. Vær opmærksom på, at kortet er vejledende og fungerer som indikator for interessen i de forskellige områder. Den endelige udrulning beror på en konkret vurdering af tilkendegivelser med prioritering af områder med størst interesse. Områderne kan justeres løbende. Tryk på det ønskede område for at finde mere information.

Gå til..

Status på fjernvarmen i Stevnstrup

 • Informationsmøde vil blive afholdt i september 2023, hvor vi fortællere mere om projektet 
 • Første område der vil blive startet op i, er området omkring Bymarksvej, nærmere betegnet opstart ved skolen. Her sættes en midlertidig central op, således de første kunder efterfølgende kan blive koblet på fjernvarmen.

  Samtidigt arbejdes der på forsyningsledningen, der skal starte fra Water Wellness og ud til Stevnstrup.

 • Første etape vi starter op i bliver området omkring Munkholmskolen og Bymarksvej. Etapen er inddelt på ovenstående kort, således man kan se hvilke veje det drejer sig om.

 • Udrulningen af fjernvarmenettet vil foregå frem til 2027.

 • Har du givet din tilkendegivelse, vil vi holde dig bedst muligt opdateret. Så sender vi nemlig en statusmail til dig ca. én gang om måneden.

 • I uge 24 2023 har vi sendt information ud til alle dem, som endnu ikke har givet sin tilkendegivelse. Ligeledes er en mail sendt til alle jer, som har tilkendegivet si interesse for fjernvarme.

 • Verdo har modtaget endeligt tilsagn fra Energistyrelsen, vedrørende vores ansøgning i fjernvarmepuljen. Dette betyder, at vi modtager tilskuddet til konverteringsprojektet i Stevnstrup.

 • Projektforslaget er betinget godkendt. Dette indebære, at Verdo skal have tildelt midler fra konverterings-/fjernvarmepuljen.

 • Ansøgning til fjernvarmepuljen er afsendt i uge 4 vedrørende tilskud i fjernvarmepuljen. Vi har modtaget endeligt tilsagn fra Energistyrelsen om tilskud til konverteringsprojektet i Stevnstrup. Dette tilsagn udgør 14.4 millioner kroner og er en vigtig milepæl i vores arbejde med at bringe fjernvarme til Stevnstrup.

 • Vigtigt fortsat at tilkendegive sin interesse i forhold til etapeopdeling. Altså hvilke etaper vi starter ud med først.

 • Vi afholdte informationsmøde onsdag d. 2. november kl. 17.30 2022  i Munkholm-hallen.
  Når vi forventeligt er klar til opstart, vil vi invitere på endnu et informationsmøde.

 • Vi sendte information ud til alle i Stevnstrup i løbet af september. Vær dog opmærksom på, at har du "Nej tak til reklamer", modtog du ikke materialet i din postkasse.

Når vi går i gang med arbejdet

Når vi går i gang med arbejdet
https://www.verdo.com/media/9632/etablering-af-fjernvarme.pdf

FAQ

Find svar på dine spørgsmål herunder vedr. fjernvarmetilslutning

Nå vi har modtaget din tilkendegivelse, sender vi et tilbud pr. mail, når vi nærmer os din vej. Ved accept af tilbuddet pr. mail, vil I efterfølgende blive kontaktet omkring en besigtigelse. Her vil I kigge på i fællesskab med projektlederen, hvor det kan lade sig gøre at nedgrave stikledningen på matriklen, og ligeledes hvor den skal indføres.
I vil først blive kontaktet, når I har givet accept på tilbuddet pr. mail.
Ved besøget vil der også være mulighed for at få besvaret spørgsmål omkring fjernvarmetilslutning.

Der bliver altid afholdt en besigtigelse. Der kigges på fællesskab med en projektleder fra Verdo på, hvor etablering og indføring af fjernvarme skal være.

Kontakt en VVS'er for tilbud og rådgivning. De medregner i den samlet pris, hvilken fjernvarmeunit du skal bruge.

Verdo har et ønske om at levere fjernvarme til byerne omkring Randers, så vi på den måde kan hjælpe med omstillingen fra individuel naturgasopvarmning. Det kan vi dog alene gøre, når det kan ske uden økonomisk at belaste de øvrige forbrugere.

I forbindelse med udbuddene for entreprenør- og smedearbejde i Stevnstrup har vi set, at priserne for etablering af fjernvarmenettet er steget mere end vi havde forventet. En del af det har vi kunnet håndtere ved at justere på nogle tekniske valg, samt ved at skubbe de økonomiske krav til projektet til den regulative grænse. Slutteligt har vi dog været nødt til at justere tilslutningsbidraget til 30.000 kr. inkl. moms for boliger (tidl. 25.000 kr.), for at få de økonomiske ender til at nå sammen. Samtidigt fastholdes konverteringsbidraget på 1.000 kr. inkl. moms i de første 5 år efter tilslutning, hvorefter dette frafalder.

Ved en hurtig sammenligning med de øvrige store og mellemstore fjernvarmeselskaber (Aarhus, Aalborg, Silkeborg, Viborg, Skive og Hobro) i området, der også laver store konverteringsprojekter, ses det, at Verdo ligger i den lave ende.  

For et hus på 150 m2 varierer den samlede tilslutningspris inkl. evt. konverteringsbidrag fra 25.000 kr. til 99.000 kr., hvor Verdo ligger næstlavest med en samlet pris på 35.000 kr. I alle tilfælde er der tale om priser ekskl. fjernvarmeunit.

Man skal være opmærksom på, at de enkelte fjernvarmeværker gør forskellige valg om, hvor stor en del af de faktiske tilslutningsomkostninger, som indlejres i den generelle fjernvarmepris, og hvor stor en del, der betales specifikt af kunderne i konverteringsområdet.

Hvad vil det koste, når fjernvarmen kommer til Stevnstrup?

Når du skifter til fjernvarme, er der primært tre omkostninger, du skal regne med:

 • Tilslutning
  Vi fører fjernvarmerør frem til din adresse og lægger en
  stikledning ind til din bolig.
  Prisen kan variere, alt efter hvilket område du bor i.
  I Stevnstrup er prisen på 30.000 kr. Der betales yderligere et årligt konverteringstillæg på 1.000 kr. årligt i 5 år.
  Dermed bliver den samlede tilslutningspris 35.000 kr.

  -
  Venter du derimod til efter vi har gravet forbi din bolig, kommer der et tillæg på 10.000 kr., fordi vi skal udføre arbejdet i to omgange.
  Så bestil fjernvarme til din bolig, inden vi har gravet forbi dig.


 • Fjernvarmeunit og montage
  Det er din VVS’er, der står for at udskifte gas- eller oliefyret
  med en fjernvarmeunit inde i huset. Kontakt din VVS-montør
  for at få en samlet pris på fjernvarmeunit og montering.

 • Afkobling af eksisterende anlæg
  Bemærk, at der også kan være udgifter forbundet med at fjerne dit nuværende anlæg, lukke mur eller tag efter aftræk og afkoble gasfyret.
  Der kan også være et gebyr til gasselskabet for afkobling af gasledningen til ejendommen. Der kan søges om tilskud til at dække dette gebyr her: Afkoblingspulje

Se hvor meget, du kan spare 

 1. Tjek din besparelse, når du skifter fra olie eller gas til fjernvarme
Gå til varmeberegner

Fjernvarmens fordele

Fjernvarme er så let, at man ofte glemmer alt om det. Det er selvkørende, kræver ingen faste eftersyn og kun minimal vedligeholdelse. Det optager ikke meget plads i dit hjem og støjer ikke. Vi sikrer dig, at du får den varme, du har brug for.

Fjernvarmen fra Verdo er ofte et økonomisk fordelagtigt alternativ til andre opvarmningsformer - også varmepumper, når alt regnes med. Eksempelvis holder en fjernvarmeunit i 25 år eller mere, hvor varmepumper typisk angives til 16 år.

Spørgsmål og svar
Nye fjernvarmeområder

Fik du ikke svar?

Åbningstider
Mandag - torsdag 8:00 - 16:00
Fredag 8:00 - 15:30

Du kan også skrive til os på Facebook messenger.

 • Find os på sociale medier: