Vandpris - dét koster dit vand

Hos Verdo koster én kubikmeter (1.000 liter) vand 11,57 kroner ekskl. moms.

Dét består din vandpris af

Den pris, du betaler for dit vand, består af flere elementer. Prisen dækker, hvad det koster at pumpe vandet op, sikre kvaliteten gennem behandling og analyser samt at sende det gennem vandledningerne og ud til din vandhane. Og så dækker prisen afgifter og moms til staten – altså takster som Verdo ikke har fastsat.

Foruden din kubikmeterpris, afgifter og moms, betaler du hver måned et fast abonnement. Abonnementet dækker faste udgifter til administration, drift, vedligeholdelse m.v. Abonnementet dækker også omkostninger til den vandmåler, der måler dit vandforbrug.

Du betaler til Verdo

 • Kubikmeterpris: 11,57 kr. ekskl. moms
 • Årligt abonnement: 650 ekskl. moms for en alm. husstandsmåler


En almindelig husstand bruger i gennemsnit 100 kubikmeter vand om året. Det giver en årlig udgift til vand til Verdo på 1.807 kr. ekskl. moms.

Du betaler til staten

 • Statsafgifter:
  • Ledningsført vand 6,37 kr.
 • Moms (af det samlede beløb): 18,275 kr. inkl. moms


Alle priser er for almindelige husstande. Er det erhvervsejendom, landbrug eller ejendom med flere boliger, kan målerstørrelsen være en anden. Se priser på de forskellige målerstørrelser.

Tilslutningsbidrag

Er du ny kunde hos Verdo, betaler du et tilslutningsbidrag for at blive koblet på vores vandledninger. Bidraget er en engangsydelse.

 • Tilslutningsbidraget er på 25.700 kr. ekskl. moms (for en almindelig husstand) og dækker:
  • Anlæg og vedligeholdelse af vandværker, pumpestationer og boringer (Verdo’s hovedanlæg)
  • Anlæg og vedligeholdelse af de forsyningsledninger i vejen, du bliver koblet på
  • Etablering af den stikledning, der skal etables fra forsyningsledningen og hen til din matrikel

Få det fulde overblik over priser, bidrag og afgifter i vores takstblad

Se priser for 2024
4 Verdo Vand Takstblad 010524

Derfor er der forskel på vandpriserne i Danmark

Flere faktorer dikterer prisen på vand i Danmark, og derfor er der også forskel på, hvad vandet koster. Nogle steder er det dyrere at hente vand op fra undergrunden, mens forurening et andet sted betyder nye kildepladser. Nogle leverandører investerer mere i at opretholde en sikker vandforsyning, mens andre har frivillig arbejdskraft.

Leveringsbestemmelser for vand

Verdo’s leveringsbestemmelser inden for vandforsyning omfatter et regulativ og betalingsregler.

Betalingsregler Verdo Vand

Betalingsregler Verdo Vand

Download PDF
Regulativ Verdo Vand

Regulativ Verdo Vand

Download PDF

Se Verdos gebyrer for el, vand og fjernvarme

 1. Gebyrer for tekniske og administrative ydelser samt betalings- og inkassogebyrer
Gebyroversigt for fjernvarme, vand og el

Ældre takstblade

Takstblad Verdo Vand 010124

Takstblad Verdo Vand 010124

Download
Takstblad Verdo Vand 010123

Takstblad Verdo Vand 010123

Download
Takstblad Verdo Vand 010221

Takstblad Verdo Vand 010221

Download
Takstblad Vand Verdo 180101

Takstblad Vand Verdo 180101

Download
Takstblad Vand Verdo 190101

Takstblad Vand Verdo 190101

Download
Takstblad Vand Verdo 200101

Takstblad Vand Verdo 200101

Download