Fremtidens Varmeforsyning

Hvad er Fremtidens varmeforsyning?

På denne side kan du læse om Verdo's strategiprojekt Fremtidens varmeforsyning. Der vil løbende komme mere info på siden efterhånden som projektet skrider frem.

Projektets formål er at udføre en række analyser og beregninger for at vurdere, hvilke varmeproduktionsanlæg Verdo skal etablere i fremtiden.

I Randers skal Randers Kraftvarmeværk lukkes ved udgangen af 2036 for at give plads til byudviklingsprojekt Flodbyen Randers med opførelse af boliger på halvøen i havnen, hvor kraftværket ligger i dag. 

I Herning er Herningværket ejet af Ørsted, som Verdo køber varmen fra. Som en del af projektet skal det derfor afklares, om kontrakten med Ørsted skal forlænges efter 2034, eller om Verdo selv skal opføre nye produktionsanlæg ligesom i Randers. 

Det er en kompliceret opgave at lave så langsigtet planlægning, da vi ud over hensynet til klimaet også skal tænke på forsyningssikkerhed og økonomisk robusthed i forhold til ukendte markedsvilkår om 10-20-30 år. Den nuværende energikrise forsaget af bl.a. manglen på russisk gas og tørke flere steder i Europa viser tydeligt, at disse overvejelser er meget vigtige.

Vigtige parametre for investeringerne vil ud over CO2-neutralitet og produktionspris derfor også være risikospredning og forsyningssikkerhed, så der tilstræbes en robusthed i varmeforsyningen i forhold til fremtidige ændringer i brændselspriser og andre rammevilkår.

Alle muligheder som varmepumper, spildvarme fra power-to-x, biomasse, biogas, geotermi, lokal elproduktion fra vindmøller og solceller mv. skal undersøges og medtages i analyserne.

Har du spørgsmål eller input til projektet er du velkommen til at skrive til vores projektleder Uffe Roed Hjortshøj på ufhj@verdo.com.