Automatisk refusion af elafgiften  

Ladeboks med refusion - penge retur til dig – automatisk refusion hver måned

Refusion af elafgift

For at fremme den grønne omstilling er der indført en ordning om delvis refusion af den elafgift, der vedrører forbruget på din ladeboks til private. Ordningen løber indtil videre til og med 2030. 

Men lad os bakke en smule og først se på elprisen. Din elpris er sammensat af:

  • den reelle pris på strømmen → går til din el-leverandør 
  • transportudgifter for at sende strømmen ud i din stikkontakt → går til dit netselskab
  • afgifter og moms → går til staten


Det samlede beløb bliver opkrævet af din el-leverandør (der, hvor du har din elaftale), som sender pengene videre til netselskabet og staten.

Refusion af elafgiften på 94,63 øre

I 2024 modtager du fra os 94,63 øre pr. kWh inkl. moms af dit forbrug på ladeboksen, når du også har din elaftale hos os.

Du er dog ikke berettiget til refusionen, hvis du har solceller, jordvarme, elvarme eller anden form for processtrøm på nettomålerordningen.

Vi aflæser dit forbrug direkte fra din ladeboks hver måned, og når du sørger for tilmelding til Betalingsservice, modtager du refusionen automatisk.

 

Har du solceller, jordvarme eller elvarme?  

Hvis du har solceller, jordvarme, elvarme eller en anden form for processtrøm på din nettomålerordning, er skattereglerne lige nu sådan, at du desværre ikke kan modtage elafgiftsrefusionen.

Hvis der blot er en teoretisk mulighed for, at elafgiften ikke er betalt for den strøm, man søger refusion for, har man ikke lov til at få den.

Når du er på farten

Uanset om du kører i Danmark eller i Europa, kan du bruge vores løsning og app til at betale for at lade din bil ved offentlige ladestandere.

Vores europæiske ladenetværk dækker de fleste lande, og du kan få det fulde overblik over opladningsmulighederne i appens kortvisning (husk at dit filter skal omfatte eRoaming-ladestandere).

Når du lader din bil på de offentlige ladestandere fra andre operatører, er prisen fastsat af den lokale ladeoperatør, og den bliver vist i appen. 

Læs mere om vores løsning

Bliv klogere på vores ladeløsning

Når du vælger vores ladeløsning, kan du trygt læne dig tilbage og lade os sørge for det hele

Læs mere om vores ladeløsning her

nemt kommer du i gang med en ladeløsning fra Verdo

Vi aftaler dato for installation

Vi kontakter dig inden for 3-5 hverdage.

Vi installerer din ladestander

Og vi kører først, når alt fungerer

Ofte stillede spørgsmål om refusion

For at være berettiget til refusion af elafgift skal du betale fuld afgift på den strøm, du bruger til opladning af din elbil derhjemme. Har du solceller, jordvarme, elvarme eller lignende på nettomålerordningen, er skattereglerne sådan, at du ikke er berettiget til elafgiftsrefusion. Derudover har en afgørelse fra Skatterådet præciseret, at både ladeaftale og elaftale skal være hos samme virksomhed - ellers kan der ikke udbetales refusion.
For at være berettiget til refusion af elafgift skal du betale fuld afgift på den strøm, du bruger til opladning af din elbil derhjemme. Har du solceller, jordvarme, elvarme eller lignende på nettomålerordningen, er skattereglerne sådan, at du ikke er berettiget til elafgiftsrefusion. Derudover har en afgørelse fra Skatterådet præciseret, at både ladeaftale og elaftale skal være hos samme virksomhed - ellers kan der ikke udbetales refusion.
Reglerne er sådan, at du ikke selv kan søge om refusion. Det er kun muligt via en aftale med en ladeoperatør som os, selvom du ejer din ladeboks. Vi fjernaflæser dit forbrug direkte fra din ladeboks, og når du sørger for tilmelding til Betalingsservice, modtager du refusionen automatisk hver måned.
Skat fastsætter satsen for refusion af elafgiften.
I 2024 modtager du fra os 94,63 øre pr. kWh inkl. moms af dit forbrug på ladeboksen, når du også har din elaftale hos os. Du er dog ikke berettiget til refusionen, hvis du har solceller, jordvarme, elvarme eller anden form for processtrøm på nettomålerordningen.
For at fremme den grønne omstilling er der indført en ordning om delvis refusion af den elafgift, der vedrører forbruget på din ladeboks. Ordningen løber indtil videre til og med 2030 (du kan læse mere på https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/203). Men lad os først bakke en smule og se på, hvordan din elpris er sammensat:
.. den reelle pris på strømmen -> går til din el-leverandør
.. transportudgifter for at sende strømmen ud i din stikkontakt -> går til netselskabet
.. afgifter og moms -> går til staten
Det samlede beløb bliver opkrævet af din el-leverandør (der, hvor du har din el-aftale).
Reglerne er sådan, at du ikke selv kan søge om refusion. Det er kun muligt via en aftale med en ladeoperatør som os, selvom du ejer din ladeboks. Du vil dog ikke være berettiget til elafgiftsrefusion, hvis du har solceller, jordvarme, elvarme eller lignende på nettomålerordningen. En afgørelse fra Skatterådet har i øvrigt præciseret, at både ladeaftale og elaftale skal være hos samme virksomhed - ellers kan der ikke udbetales refusion.
Refusionen vil altid dække opladninger, der er afsluttet inden for den pågældende måned.
Hvis du har startet opladningen den sidste dag i måneden for eksempel kl. 23, og du først har afsluttet den dagen efter for eksempel kl. 5, så vil refusionen først indgå på den næste refusionsopgørelse.

Vi fjernaflæser dit forbrug direkte fra din ladeboks, og når du sørger for tilmelding til Betalingsservice, modtager du refusionen automatisk hver måned.

Skattereglerne er sådan, at du ikke er berettiget til elafgiftsrefusion, hvis du har solceller, jordvarme, elvarme eller lignende på nettomålerordningen, fordi du ikke betaler elafgift af egenproduceret strøm (du kan læse mere i afgørelsen fra Skatterådet.

Det gør Skat.

Et flertal i Folketinget vedtog at reducere elafgiften til EU’s minimumsniveau, 1 øre pr. kWh, i perioden 1. januar 2023 til og med 30. juni 2023. Aftalen blev vedtaget på grund af de høje energipriser. Af den grund bortfaldt elafgiftsrefusionen i samme periode.