Verdo - Din fjernvarme i Randers og Herning

23-02-2024

Verdo’s bestyrelse godkender fjernvarmeprojekt i Assentoft

Verdo’s bagland har formelt nikket til overtagelsen af det lokale fjernvarmeprojekt i Assentoft. Nu handler det om at få information ud til de lokale borgere lyder det samstemmende fra Verdo og Assentoft Forsyning.

Vild tilslutning til fjernvarme

Energikoncernen Verdo har i de seneste år haft travlt med at tilslutte nye fjernvarmekunder. Nu viser nye tal, at helt op mod 90 procent af husejerne i de områder, som er blevet koblet på fjernvarmen, har valgt at skifte olie- og gasfyr ud med fjernvarme.

Gode råd til dig og din bolig i den kolde vintertid 

Få vores gode råd til, hvordan du passer godt på din vandinstallation, og hvordan du optimalt udnytter din fjernvarme i denne kolde vintertid. 

Billig varme midt i energikrisen? Her får du Hvide Sandes historie

Mens energikrisen rasede, klappede de i hænderne i Hvide Sande. Men hvad gjorde, at Hvide Sande kunne holde varmepriserne nede mens andre måtte betale ekstrahøje regninger? Og hvad kan andre forsyninger lære af det? 

Seneste Verdo-nyheder om fjernvarme

Fordelene ved fjernvarme

Nem, lydløs og lugtfri

Fjernvarme optager begrænset plads i dit hjem. Der er ingen larm, ingen lugt og ingen store apparater som ovne, kedler eller pumper. Fjernvarme kræver minimal vedligeholdelse. Det er nemt, bekvemt og ofte økonomisk fordelagtigt at vælge fjernvarme.

Varme og varmt vand 

Med fjernvarme kan du være tryg ved, at der er varme i dit hjem. Du behøver ikke selv at bekymre dig om at fylde brændsel på eller justere en ovn eller kedel – det tager vi os af. Du skal blot regulere temperaturen på termostaten.

Fælles varmekilde 

I dag nyder over 75.000 kunder godt af fjernvarme, i Randers og Herning. Vi fortsætter med at udvikle fjernvarmenettet så endnu flere kan få gavn af fjernvarme.

Kan øge værdien af din bolig

Valget af fjernvarme kan give din bolig en øget værdi. Når din bolig er tilsluttet fjernvarme, kan den blive mere attraktiv for potentielle købere. Fjernvarme kan forbedre boligens energimærke og give dig billigere opvarmning.

Derfor er fjernvarme et godt valg

 • Det er ofte en økonomisk fordelagtig opvarmningsform.

 • Fjernvarme har stor bekvemmelighed, da vi sørger for, at du har en stabil varmeforsyning.

 • Din installation har lang levetid, kræver ikke lovpligtige eftersyn og har minimalt vedligeholdelsesbehov.

 • Produktionen var i 2022 baseret på 99,2 % vedvarende energi i form af biomasse Randers og 90 % i Herning.

Se om du kan få fjernvarme

Fjernvarme - en dansk succeshistorie

 • Danmarks første fjernvarmeværk blev åbnet på Frederiksberg i 1903 for at udnytte spildvarmen fra affaldsforbrænding. I dag har vi 370 fjernvarmeselskaber spredt over hele landet.

 • 1,8 millioner husstande i Danmark har allerede fjernvarme - det svarer til 65 % af alle danske hjem.

 • I 2030 er målsætningen, at alt fjernvarme i Danmark skal være CO2-neutralt (kilde: Dansk Fjernvarme) 

 • Fjernvarme bidrager til den grønne omstilling, da overskud af strøm fra vindmøller og spildvarme fra industri, datacentre og power-to-x anlæg kan udnyttes.

Spørgsmål og svar
Fjernvarme generelt

 • Hvad er fjernvarme?        

  Fjernvarmen er en kollektiv opvarmningsform, hvor alle kunderne deles om de samme produktionsanlæg, der sender varmen ud til bygningerne gennem et system af fjernvarmerør gravet ned i gaderne. Det gør fjernvarme til en fleksibel og effektiv opvarmningsform, hvor mange forskellige energikilder kan udnyttes.

  Traditionelt har fjernvarme i høj grad været spildvarme fra elproduktion og affaldsforbrænding. I dag der fuld gang i en omstilling til mange forskellige energikilder i fjernvarmeselskaberne, da el i højere grad produceres af vindmøller, og mange kraftvarmeværker derfor skal udfases. De nye energikilder kan f.eks. være store varmepumper, spildvarme fra industri, datacentre og power-to-x anlæg, geotermi og bæredygtig biomasse som træflis.

  I 2021 var fjernvarmen i Randers 99 % CO2-neutral og i Herning var tallet 91%.

  Der er fjernvarme i 1,8 mio. husstande i Danmark - det svarer til, at 2 ud af 3 danskere har fjernvarme.

 • Hvornår er fjernvarme det bedste valg?        

  Har du et oliefyr, eller bruger du naturgas, er det ofte både billigere og mere klimavenligt at skifte til fjernvarme, hvis du kan. Bor du i et landområde uden fjernvarme, er varmepumpe et godt alternativ.

  Elvarme er den dyreste måde at opvarme dit hus på, så har du elvarme, er der mange penge at spare ved at skifte eller supplere med en anden varmekilde. Dog kan der være høje investeringsudgifter ved at skifte væk fra elvarme, da der skal installeres et vandbåret varmesystem i huset i form af radiatorer eller gulvvarmeslanger.

 • Hvor nemt er fjernvarmen?        

  Fjernvarme er nok den nemmeste opvarmningsform med færrest forstyrrelser og bekymringer for dig som forbruger. Fjernvarmeunitten (boksen med installationen inde i dit hus) fylder ikke mere end et overskab og er lydløs, ren og selvkørende fra dag ét.

  Der er ingen lovpligtige serviceeftersyn på fjernvarme, som der er på gasfyr og varmepumper. Fjernvarmeunitten kræver minimal vedligehold og har typisk en levetid over 25 år. Skulle der opstå fejl på anlægget, er det normalt forholdsvist simpelt og billigt at reparere.

  Når du har fjernvarme, er det os ved Verdo, der har ansvaret for, at der kommer varme frem til din bolig. Du skal bare indstille temperaturen i huset - eller åbne for den varme hane.

 • Hvor grøn er fjernvarmen fra Verdo?        

  Fjernvarmen fra Verdo var i 2021 baseret på 99 % vedvarende CO2-neutrale energiformer i Randers og 91 % i Herning. Den produceres hovedsageligt på de to kraftværker Randers Kraftvarmeværk og Herningværket, som begge anvender certificeret bæredygtig biomasse i form af træflis og træpiller. Kraftværkerne producerer både el og fjernvarme på samme tid, hvilket giver en meget effektiv udnyttelse af energien i biomassen. I fremtiden forventer vi, at der løbende vil komme flere forskellige vedvarende energikilder ind i produktionen, eksempelvis overskudsvarme fra industri og store varmepumper, der kan anvende strøm fra vindmøller og solceller.
  Et standardhus med et varmeforbrug på 18.100 kWh (1650 kubikmeter gas) kan spare ca. 3,4 tons CO2 årligt ved at skifte fra ren naturgas til fjernvarme fra Verdo. Det svarer til at køre omkring 25.000 km i en personbil.

  Se vores miljødeklarationer med informationer om brændselsforbrug og drivhusgasudledninger.

 • Hvordan skal fjernvarme produceres i fremtiden?        

  Traditionelt har fjernvarme hovedsageligt været udnyttelse af spildvarme fra elproduktionen på kraftvarmeværker og affaldsforbrændingsanlæg. I dag sker en omstilling af elproduktionen til flere vindmøller, solceller og udlandsforbindelser og de fleste kraftværker forventes at blive udfaset. I fremtiden bliver opgaven derfor at producere fjernvarmen på flere forskellige vedvarende energikilder i samspil med den varierende elproduktion.

  Vi er i Verdo ved at undersøge, hvilke anlæg vi i fremtiden skal investere i. Det er en kompliceret opgave, da vi ud over hensynet til klimaet også skal tænke på forsyningssikkerhed og økonomisk robusthed i forhold til ukendte markedsvilkår om f.eks. 20-30 år. Den nuværende energikrise forsaget af bl.a. manglen på russisk gas og tørke flere steder i Europa viser tydeligt, at disse overvejelser er meget vigtige.

  Nogle af de teknologier, som vi undersøger er:

  • Store varmepumper, der kan udnytte grøn strøm fra vindmøller og solceller.
  • Spildvarme fra industri, datacentre og power-to-x anlæg*.
  • Mindre biomassekedler eller kraftvarmeværker, der kan anvende bæredygtig træflis og forskellige typer affaldsbiomasse.
  • Store varmelagre, hvor energien kan gemmes - f.eks. når der er overskud af vindmøllestrøm.
  • Geotermi, hvor man udnytter varmen i undergrunden ved at pumpe varmt vand op fra 1-2,5 km dybde.
  • Store solvarmeanlæg.
  • Reserve- og spidslastkedler, der kan køre på biogas.

 • Hvornår skal olie- og gasfyr være udfaset?        

  Det har siden 2013 været ulovligt at installere oliefyr i nye bygninger, og fra 2016 har det ligeledes været forbudt at udskifte et gammelt oliefyr med et nyt, hvis det er muligt at skifte til fjernvarme eller naturgas. 

  Det er ikke ulovligt at installere nye naturgasfyr, såfremt man bor i et område godkendt til det af kommunen. Men den politiske ambition er, at der fra 2035 ikke længere er boliger, der opvarmes med gas.

 • Hvor bæredygtigt er biomasse?        

  Biomasse kan være forskellige typer af organisk materiale, der kan brændes i stedet for kul, gas og olie, når man skal producere fjernvarme og el. Det vigtige er, at biomassen er vedvarende - altså at naturen kan nå at genskabe samme mængde, som vi bruger. Skovbiomasse skal derfor komme fra certificerede, bæredygtige skove, hvor træerne genplantes og man aktivt opretholder økosystemet og beskytter biodiversiteten.  

  Eksempler på bæredygtig biomasse er:

  • Halm fra landbruget.
  • Træflis eller træpiller fra bæredygtig skodrift, hvor udtyndingstræ og resterne fra skovning og produktion af tømmer mm. anvendes.
  • Restprodukter fra fødevareproduktion.

  Bæredygtig biomasse kan derfor være et grønt alternativ til fossile brændstoffer som olie, kul og gas. Tilmed kan en del biomasse produceres lokalt i Danmark, hvilket giver god forsyningssikkerhed.

  Siden 2014 har el- og fjernvarmebranchen haft en frivillig brancheaftale med krav til certificeret bæredygtig biomasse. I 2021 blev der implementeret lovkrav til brugen af bæredygtig biomasse, som kontrolleres af Energistyrelsen. Læs mere på Energistyrelsens side om bæredygtig biomasse.

  Se vores rapporter med dokumentation for brug af bæredygtig biomasse på denne side.

Se alle spørgsmål og svar

Mandag - torsdag 8:00 - 16:00
Fredag 8:00 - 15:30

Du kan skrive til os på følgende e-mail:
Randers: varmeranders@verdo.com
Herning: varmeherning@verdo.com

Du er også velkommen til at kontakte os via Facebook messenger.

 • Find os på sociale medier: