Fjernvarmepriser - Randers

Læs om vores priser på tilslutning og varmeforsyning og se priseksempler i Randers. 

Fjernvarme pris
for Verdo i Randers Kommune

Herunder ser du priserne på fjernvarme for Verdo's områder i Randers Kommune.
Længere nede finder du et priseksempel for et standardhus samt priserne for at blive tilsluttet fjernvarmen.

Alle priserne er anmeldt til Forsyningstilsynet, gældende pr. 1. januar 2024.

Fjernvarmepriser kr. inkl. moms
Forbrug, pris pr. kWh 0,5222
Fast afgift, kr./m2 pr. år* 10,00
Årligt abonnement pr. måler 500,00


*Arealet, som man betaler fast afgift efter, er defineret som ejendommens samlede bolig-/erhvervsareal jf. BBR-registret. Kælderareal medregnes med 25 %.

Betaling for manglende afkøling:
Ved en gennemsnitlig årlig afkøling under 25 ºC (20 ºC for 1-strengs radiatoranlæg) opkræves i forbindelse med årsafregningen en tillægsbetaling. Tillægsbetalingen beregnes som 1 % af den totale kWh-pris pr. manglende grads afkøling.

Priseksempler
for Verdo i Randers Kommune

Et 'standardhus' er defineret som et hus med 130 m2 opvarmet areal og et årligt varmeforbrug på 18.100 kWh til opvarmning og varmt vand.

Priserne i tabellen er gældende pr. 1. januar 2024.

Pris standardhus   kr. inkl. moms
Forbrug energi 18.100 kWh x 0,5222 kr./kWh 9.451 kr.
Fast afgift 130 m2 x 10,00 kr./m2 1.300 kr.
Abonnement pr. måler  500 kr.  500 kr.
Samlet årlig pris inkl. moms    11.251

 

Tillægsbetaling for manglende afkøling
Ved en gennemsnitlig årlig afkøling af fjernvarmevandet under 25 ºC (20 ºC for 1-strengs radiatoranlæg) opkræves i forbindelse med årsafregningen en tillægsbetaling. Tillægsbetalingen beregnes som 1 % af den totale kWh-pris pr. manglende grads afkøling.
Afkøler din installation eksempelvis kun fjernvarmevandet med 15 ºC i årsgennemsnit, vil det i beregningen for et standardhus give et tillæg på:

1%/ºC x (25 ºC - 15 ºC) af 10.193 kr. = 10 % af 10.193 kr. = 1.093 kr.

Se vejledende priseksempler på forskellige boligtyper gældende for fjernvarmekunder i Randers: 
Da definitionen på et standardhus er af ældre dato og fra en tid, hvor husene var dårligt isolerede, har vi tilføjet flere vejledende priseksempler nedenfor, som er mere retvisende for nyere huse. Det er vigtigt at være opmærksom på, at den endelige pris afhænger af den enkeltes forbrugsmønster og i øvrigt er afhængig af, hvor godt huset/lejligheden er isoleret. 

Randers  Pris pr. 1. januar 2024
Lejlighed på 80 m2 med forbrug på ca. 5.200 kWh 4.015 kr.
Lejlighed på 110 m2 med forbrug på ca. 7.200 kWh 5.360 kr.
Hus på 120 m2 med forbrug på ca. 11.800 kWh 7.862 kr.
Hus på 170 m2 med forbrug på ca. 16.700 kWh 10.921 kr.

 

 

Tilmeld dig fjernvarme i Randers

Tilslutningspriser
for Verdo i Randers Kommune

Tilslutningsbidrag til Verdo
Skal dit hus tilsluttes fjernvarme, betaler du et tilslutningsbidrag til Verdo.
Bidraget dækker nogle af de omkostninger, vi har ved at lægge fjernvarmerør frem til dit hus, samt en andel af investeringen i de bagvedliggende produktionsanlæg.

 • Tilslutningsbidrag for bygninger op til 300 m2
  Tilslutningsprisen på fjernvarme for Verdos områder i Randers Kommune er fastsat til 25.000 kr. inkl. 20 meter stikledning (røret på din grund) for en bygning op til 300 m2. Stikledning ud over 20 m. koster 675 kr. pr. ekstra meter.

 • Tilslutningsbidrag for øvrige bygninger
  Priserne for større bygninger, etageejendomme, byggemodningsområder, mv. fremgår af vores takstblad.


Tillæg i konverteringsområder

 • Områdetillæg
  I naturgasområder, hvor der etableres nye fjernvarmenet, kan der være et tillæg til tilslutningsbidraget. Bidraget afhænger af forholdene i det konkrete område, og kan findes under områdebeskrivelsen her.

 • Tillæg ved sen etablering af stikledning
  Der betales også en tillægspris på 10.000 kr., såfremt stikledningen (røret til dit hus) først etableres efter, at forsyningsledningen er ført forbi matriklen ude på gaden. Dette skyldes, at det er billigere at nedgrave og tilslutte stikledningen på samme tid som forsyningsledningen.


Øvrige omkostninger ved tilslutningen

 • Fjernvarmeinstallation
  Du skal have opsat en såkaldt 'fjernvarmeunit', som er den boks, hvor varmen bliver overført fra fjernvarmen til dit hus. Der kan også være udgifter til fjernelse af eksisterende gas- eller oliefyr. Kontakt din VVS'er for at få en samlet pris på unit og installationsarbejdet.

 • Gebyr for afkobling af gas
  Skifter du fra naturgas, kan der være et gebyr til gas-distributionsselskabet for afkoblingen af gasforsyningen. Der findes dog en afkoblingspulje, som du kan søge her.

Se hvor meget du kan spare med fjernvarme

Prøv vores varmeberegner og få et estimat af, hvor meget du kan spare ved at skifte fra olie eller gas til fjernvarme.

Du sparer også klimaet
Et standardhus med et varmeforbrug på 18.100 kWh (1650 kubikmeter gas) kan spare ca. 3,4 tons CO2 årligt ved at skifte fra ren naturgas til fjernvarme fra Verdo. Det svarer til at køre omkring 25.000 km i en personbil.

Indtast din adresse i vores kort og se, om du bor i et eksisterende eller kommende fjernvarmeområde:

Se om du kan få fjernvarme

Seneste Verdo-nyheder om fjernvarme