Rent drikkevand

Løber vi tør for rent drikkevand i Danmark?

I Danmark er vi stolte af vores rene grundvand. Vi har med stolthed fortalt hinanden og omverdenen, at når man åbner de danske vandhaner, så er det noget af det reneste drikkevand i verden. Men vandet er ikke længere lige rent alle steder i Danmark. Eksperter diskuterer, om det bliver nødvendigt at rense det vand, vi hidtil har kendt som noget af det reneste i verden.

I Verdo har vi gennem mange år arbejdet på at beskytte grundvandet på vores kildepladser. For dét vi gør i dag er med til at sikre rent drikkevand - ikke kun i morgen, men også til de næste generationer. 


 

Vand(vittig) viden

20-80 

år

105 

liter

dråbe

2.500.000

m3

250 

vandboringer

326 

pesticide-fri

6. 

billigste

24.000 

træer

3 smutveje til rent og rigeligt drikkevand 

 • Drop sprøjtegifte i haven 
 • Vand haven med regnvand og spar op til 5.000 liter om året 
 • Sæt begrænsere på vandhanerne og spar op til 50 % på dit forbrug

Sådan beskytter vi vores vand

ikon_1 Giftfrie miljøer - det dur!

Vidste du, at én enkelt dråbe sprøjtegift i grundvandet er nok til at gøre 10 millioner liter vand ubrugeligt som drikkevand?

Ved en landsdækkende screening af Danmarks grundvand blev der fundet to ukrudtsmidler, der aldrig har været lovlige i Danmark. Desværre er det ikke et enkelttilfælde. Ukrudtsmidler og pesticider i grundvandet er et stigende problem. En af grundene til, at vi i Danmark opdager flere stoffer, end tidligere, er at vi er blevet bedre til at analysere vandet og spore selv de mindste pesticidrester. Men vi ved reelt set ikke, hvad pesticiderne betyder for vores sundhed over tid. Eller hvordan kroppen reagerer på en cocktail af forskellige pesticider. Sprøjtegifte er fremstillet til at slå levende organismer ihjel – vi spørger os selv, om det er noget vi har lyst til at drikke? Vores svar er nej.

Derfor har vi valgt, at alle vores knap 430.000 m2 arealer skal være 100 % giftfrie.
Vi støtter projektet Giftfri Have, som Danmarks Naturfredningsforening og Landsforeningen Praktisk Økologi står bag. I al sin enkelthed går det ud på at droppe sprøjtemidlerne i haverne, så vi kan beskytte vores grundvand mod forurening.


Det er slet ikke så svært – læs, hvordan du får en giftfrihave. Du kan også tilmelde din giftfrihave.

ikon_2 Bakterier skal rense vandet for sprøjtegift

Flere vandværker finder rester af sprøjtegifte, også kendt som pesticider, i grundvandsboringerne. Pesticider er de forskellige kemiske stoffer, som vi bruger til at sprøjte på marken, i haven eller i frugtplantagen, for at bekæmpe skadedyr, ukrudt eller svampesygdomme.

De pesticider vandværkerne finder i vores grundvand i dag, har været flere årtier om at nå ned til grundvandet. Flere vandværker har været nødt til at lukke boringer og bore nye – eller fortynde det forurenede vand med rent vand, så de kan holde sig under de fastsatte grænseværdier for bakterier i drikkevandet.

Vi må erkende, at vores drikkevand er truet. Det er ikke længere en selvfølge, at vi kan trække rent drikkevand op af den danske undergrund, som vi har gjort det i over 100 år.

Derfor er vi gået ind i et samarbejde, om at udvikle nye metoder til at filtrere og rense vand. Sammen med Hjørring Vand, TREFOR Vand, Frederikshavn Forsyning og Teknologisk Institut er vi i fuld gang med, at udvikle en måde til at fjerne pesticider ved brug af bakterier. Det er en 100 % naturlige metode, hvor vi tilsætter bakterier til de sandfiltre, der allerede i dag bruges på de danske vandværker til at ilte vandet. Vores mål er, at vi i fremtiden kan fjerne alle pesticider og sikre 100 % rent drikkevand.

ikon_3 Mere skov beskytter drikkevandet

Det tager mellem 20 – 80 år før det vand der falder omkring vores kildepladers siver ned i grundvandet og ender i din vandhane. Så hvis vi skal sikre rent drikkevand i fremtiden, skal vi handle allerede nu.

Vi har derfor opkøbt skov og plantet nye træer omkring vores kildepladser. Træerne er nemlig naturens bedste forsvar i kampen om at beskytte vores grundvand mod nedsivning af pesticider og andre giftstoffer. Vi har allerede plantet over 24.000 træer i Oustmølle Folkeskov – hvor vi hvert år indvinder mere end 1 mio m3 grundvand. Det svarer til 10.000 husstandes årlige vandforbrug.

Mere skov beskytter ikke kun grundvandet – skoven kommer også med en sidegevinst. De gavner CO2-regnskabet og beskytter biodiversiteten.

ikon_4 Stop vandtab i tide

Ved du om vandhanen drypper hjemme hos dig? Drypperi er ikke altid til at få øje på. Men bare rolig det gør vores fjernaflæste målere. De digitale målere er med til at forhindre store mængder vandspild, som vi før i tiden var svære at opdage i tide.

51 % af danskerne har vandmålere, der bliver fjernaflæst. 100 % af Verdo's kunder har fået de nye fjernaflæste målere installeret.

Den nye teknologi sparer ikke kun på vandet. Står dit toilet og dypper uden du kan se det, så giver de fjernaflæste vandmålere os besked. Så kan vi bedre hjælpe dig med at få stoppet drypperiet og forhindre det van(d)vittige vandspild.

Før de fjernaflæste målere kunne vandet stå og dryppe i lange perioder før enten kunden selv eller vandleverandøren opdagede fejlen – det skete ofte når en tårnhøj regning landede i postkassen. I dag kan vi spotte selv minimale læk både inde i huset og udenfor på ledningsnettet.

Vi stopper drypperiet i tide – og sparer på vandet.

Hvor meget vand, tror du, vi i gennemsnit bruger per dag i Danmark?

downgoing icon 203 liter
downgoing icon 105 liter
downgoing icon 65 liter

Verdo for målene - #6 rent vand

Vi støtter  verdensmål #6 Rent vand og sanitet. Det er ikke for sjov, at rent vand er med på listen over FN’s 17 verdensmål. I Danmark har vi været vant til rent og rigeligt drikkevand. Men vi har også set en udvikling, der går i den forkerte retning – med forurening som pesticider og svampemidler i vores grundvand. Vi skal gøre noget, hvis vi vil bekæmpe den negative udvikling. Derfor støtter vi verdensmålene om at beskytte vores vand. Og det er faktisk ikke så svært.

Vil du også gøre noget for at sikre rent vand?

Vidste du dette om vand?

 • Hvor kommer vores vand fra?        

  Al vand på Jorden kører så at sige rundt i et lukket kredsløb, så på den måde er mængden af vand konstant på planeten. Langt det meste vand findes i oceanet, der dækker størstedelen af Jordens overflade.

  Vand bevæger sig fra jorden ud i havet, søer og vandløb, herfra fordamper det og falder igen som nedbør, der siver ned i jorden til grundvandet. I Danmark tager det 20-80 år, før nedbørsvand er nået ned til vores grundvand, men det kan tage helt op til 10.000 år andre steder på Jorden.

  Vi har i Danmark noget af verdens bedste grundvand, og det vand, der kommer ud af vandhanerne, er ikke bare rent, det smager også godt. Der er ingen grund til at købe vand på flaske i Danmark, og så meget desto mere grund til at passe godt på det grundvand vi har og minimere brugen af giftstoffer i landbruget – og i vores egne haver.

 • Er vores grundvand rent?        

  Som udgangspunkt har vi i Danmark noget af det reneste grundvand i verden. Vi har meget strenge krav til grundvandets kvalitet, fordi vi ikke renser det, inden det forlader vandværkerne. Det er derfor en stor opgave for vandforsyninger og myndigheder at overvåge og passe på vores grundvand.

  Men ved en landsdækkende screening af Danmarks grundvand blev der fundet to ukrudtsmidler, der aldrig har været lovlige i Danmark. Desværre er det ikke et enkelttilfælde. Ukrudtsmidler og pesticider i grundvandet er desværre et stigende problem i Danmark.

  Forurening af grundvandet kan ske på tre måder; fladeforurening, punktforurening og linjeforurening. Fladeforurening sker, når landmænd tilfører gødning til jorden for at fremme deres planters vækst. Men kvælstof giver store problemer i forhold til grundvandet, hvor overskuddet, det vil sige den del, planterne ikke har opbrugt, siver med vandet ned gennem jorden i form af nitrat.

  Punktforurening dækker over afgrænsede områder som gamle lossepladser, industrigrunde og tankstationer, hvor kemiske stoffer kan sive ned i jorden. Nedgravede dunke og tanke med kemikalier eller fyringsolie kan udgøre en forureningsrisiko. Linjeforurening adskiller sig ved, at forureningen sker langs linjer i landskabet, som eksempel veje eller jernbanen. Det kan også være utætte kloakledninger.

 • Hvorfor skal vi spare på vandet i tørkeperioder?        

  Det kan virke paradoksalt, at vi ofte får at vide, at vi skal spare på vandet i en sommer med en længere tørkeperiode, når det regner så meget i Danmark. Og det er faktisk ikke, fordi vi i Danmark generelt set mangler vand. Det skyldes, at vandværkerne i en tør sommer, hvor mange bruger mere vand end normalt, kan have svært ved at følge med. Derudover koster det energi at hente vand op fra undergrunden, og det koster dig som forbruger penge at bruge vand, så der er god grund til at spare på vandet og passe godt på vores grundvand.

  Vi skal passe godt på vores gode, rene grundvand og stoppe med at bruge gift i haven. Det er en god idé fortrinsvist at købe økologiske, danske produkter, så vi sammen minimerer mængden af pesticider i vores grundvand. Ved ikke at købe meget vandholdige grøntsager som avokado, fra lande uden store vandressourcer hjælper vi lande, der rent faktisk kan risikere at løbe tør for vand.

Fik du ikke svar?

Åbningstider
Mandag - torsdag 8:00 - 16:00
Fredag 8:00 - 15:30

Du kan også skrive til os på Facebook messenger.

 • Find os på sociale medier:

Vil du have spændende nyt direkte i din indbakke?

 1. Tips og tricks, seneste nyt og kundefordele
Tilmeld nyhedmail