Whistleblowerordning

Her finder du Verdo's indberetningskema

I Verdo er vi et selskab med en åben virksomhedskultur, og vi stræber efter at opretholde god forretningsetik.

Vi anerkender imidlertid, at uetisk adfærd finder sted i de fleste organisationer, og at det ikke altid er nok at have en åben virksomhedskultur, hvis man vil eliminere den slags adfærd.

For at kunne bekæmpe uetisk adfærd mere effektivt har vi indført en whistleblower-ordning, da medarbejdere og andre parter relateret til Verdo ofte er de første til at opdage uetisk adfærd.

I indberetningsskemaet kan du hurtigt og nemt indberette bekymringer om faktiske forhold eller mistanke om forhold, som kan påvirke Verdo, samfundet – både nationalt og globalt eller vores medarbejderes velbefindende.

Du kan indberette brud på Verdo’s adfærdskodeks eller overtrædelser af loven, herunder spørgsmål vedrørende bestikkelse og korruption, konkurrenceret, svig, økonomisk kriminalitet, chikane og diskrimination, international handelskontrol, beskyttelse af personoplysninger, rettigheder og beskyttelse af enkeltpersoner, alvorlige skader på miljøet samt interessekonflikter.

Indberetningssystemet må ikke benyttes til bevidst falske anklager mod personer, og der må i det hele taget ikke indberettes bevidst usande oplysninger.

Verdo vil gerne opfordre til, at du anfører dit navn i indberetningen. Det gør det sikrere og nemmere at kommunikere med os.

Alle indberetninger bliver behandlet strengt fortroligt.

Selve processen ved en anmeldelse
Hvis/når vi får en anmeldelse, så går den til en ekstern partner, der har specialiseret sig i at sikre, at anmeldelserne er anonyme.
Anmeldelsen går dernæst videre til både Verdo’s juridiske chef og til HR-direktøren, der sikrer, at de rette parter bliver underrettet, og at situationen bliver håndteret.
Anmeldelsen vil håndteres efter den natur. Denne afgør, hvilke parter der vil blive involveret og den efterfølgende proces.

 

Gå til whistleblower-anmeldelsen