Får du vand fra Verdo? 

Er du vandkunde hos Verdo?

Det afhænger af, om du bor i eller flytter til vores forsyningsområde. På kortet kan du se Verdo’s forsyningsområde, der dækker størstedelen af Randers og nærområderne omkring byen.Se, om du bor i Verdo’s forsyningsområdeHvad koster det at blive vandkunde?

Når du bliver koblet på vores vandledninger, betaler du et tilslutningsbidrag, der dækker: 

 • Vedligehold af vandværker, pumpestationer og boringer 
 • Etablering og vedligehold af de forsyningsledninger, du kobles på
 • Etablering af stikledning til din matrikel


Vedligeholdelsen af forsyningsnettet er afgørende for, at vi kan sikre en stabil forsyning af rent drikkevand til dig og vores 60.000 kunder.

Dét koster dit vand

Sådan gør du

Følg guiden her – så er du i trygge hænder

Sådan får du vand fra Verdo

Husk du kan ikke selv tilmelde dig vand fra Verdo

 1. VVS-installatøren klarer det for dig
Gå til siden for VVS-installatører

Vidste du dette om vand?

 • Hvor kommer vores vand fra?        

  Al vand på Jorden kører så at sige rundt i et lukket kredsløb, så på den måde er mængden af vand konstant på planeten. Langt det meste vand findes i oceanet, der dækker størstedelen af Jordens overflade.

  Vand bevæger sig fra jorden ud i havet, søer og vandløb, herfra fordamper det og falder igen som nedbør, der siver ned i jorden til grundvandet. I Danmark tager det 20-80 år, før nedbørsvand er nået ned til vores grundvand, men det kan tage helt op til 10.000 år andre steder på Jorden.

  Vi har i Danmark noget af verdens bedste grundvand, og det vand, der kommer ud af vandhanerne, er ikke bare rent, det smager også godt. Der er ingen grund til at købe vand på flaske i Danmark, og så meget desto mere grund til at passe godt på det grundvand vi har og minimere brugen af giftstoffer i landbruget – og i vores egne haver.

 • Er vores grundvand rent?        

  Som udgangspunkt har vi i Danmark noget af det reneste grundvand i verden. Vi har meget strenge krav til grundvandets kvalitet, fordi vi ikke renser det, inden det forlader vandværkerne. Det er derfor en stor opgave for vandforsyninger og myndigheder at overvåge og passe på vores grundvand.

  Men ved en landsdækkende screening af Danmarks grundvand blev der fundet to ukrudtsmidler, der aldrig har været lovlige i Danmark. Desværre er det ikke et enkelttilfælde. Ukrudtsmidler og pesticider i grundvandet er desværre et stigende problem i Danmark.

  Forurening af grundvandet kan ske på tre måder; fladeforurening, punktforurening og linjeforurening. Fladeforurening sker, når landmænd tilfører gødning til jorden for at fremme deres planters vækst. Men kvælstof giver store problemer i forhold til grundvandet, hvor overskuddet, det vil sige den del, planterne ikke har opbrugt, siver med vandet ned gennem jorden i form af nitrat.

  Punktforurening dækker over afgrænsede områder som gamle lossepladser, industrigrunde og tankstationer, hvor kemiske stoffer kan sive ned i jorden. Nedgravede dunke og tanke med kemikalier eller fyringsolie kan udgøre en forureningsrisiko. Linjeforurening adskiller sig ved, at forureningen sker langs linjer i landskabet, som eksempel veje eller jernbanen. Det kan også være utætte kloakledninger.

 • Hvorfor skal vi spare på vandet i tørkeperioder?        

  Det kan virke paradoksalt, at vi ofte får at vide, at vi skal spare på vandet i en sommer med en længere tørkeperiode, når det regner så meget i Danmark. Og det er faktisk ikke, fordi vi i Danmark generelt set mangler vand. Det skyldes, at vandværkerne i en tør sommer, hvor mange bruger mere vand end normalt, kan have svært ved at følge med. Derudover koster det energi at hente vand op fra undergrunden, og det koster dig som forbruger penge at bruge vand, så der er god grund til at spare på vandet og passe godt på vores grundvand.

  Vi skal passe godt på vores gode, rene grundvand og stoppe med at bruge gift i haven. Det er en god idé fortrinsvist at købe økologiske, danske produkter, så vi sammen minimerer mængden af pesticider i vores grundvand. Ved ikke at købe meget vandholdige grøntsager som avokado, fra lande uden store vandressourcer hjælper vi lande, der rent faktisk kan risikere at løbe tør for vand.

Fik du ikke svar?

Åbningstider
Mandag - torsdag 8:00 - 16:00
Fredag 8:00 - 15:30

Du kan også skrive til os på Facebook messenger.

 • Find os på sociale medier:

Vi arbejder for rent drikkevand

Rent drikkevand er ikke længere en selvfølgelig i Danmark og flere steder må vandværker lukke for boringer. Blot én dråbe sprøjtegift i grundvandet er nok til at gøre 10 millioner liter vand ubrugeligt som drikkevand. Det kræver altså en indsats af os alle at passe på vores vand, så der også er rent vand til de næste generationer.

I Verdo arbejder vi hver dag for at sikre rent vand til vores kunder. Vi er blandt andet med i et samarbejde om at udvikle nye metoder til at filtrere og rense vand. Og så er vores egne 400.000 m2 arealer giftfrie. Vi opkøber skov og planter træer omkring vores kildepladser. Træerne er naturens bedste forsvar i kampen om at beskytte vores grundvand mod pesticider og andre giftstoffer. Og så har vi intensiveret installationen af digitale målere hos vores kunder, så vi i langt højere grad kan opdage eventuelle lækager og vandspild i tide.  

Vidste du dette om vand?

 • Hvor kommer vores vand fra?        

  Al vand på Jorden kører så at sige rundt i et lukket kredsløb, så på den måde er mængden af vand konstant på planeten. Langt det meste vand findes i oceanet, der dækker størstedelen af Jordens overflade.

  Vand bevæger sig fra jorden ud i havet, søer og vandløb, herfra fordamper det og falder igen som nedbør, der siver ned i jorden til grundvandet. I Danmark tager det 20-80 år, før nedbørsvand er nået ned til vores grundvand, men det kan tage helt op til 10.000 år andre steder på Jorden.

  Vi har i Danmark noget af verdens bedste grundvand, og det vand, der kommer ud af vandhanerne, er ikke bare rent, det smager også godt. Der er ingen grund til at købe vand på flaske i Danmark, og så meget desto mere grund til at passe godt på det grundvand vi har og minimere brugen af giftstoffer i landbruget – og i vores egne haver.

 • Er vores grundvand rent?        

  Som udgangspunkt har vi i Danmark noget af det reneste grundvand i verden. Vi har meget strenge krav til grundvandets kvalitet, fordi vi ikke renser det, inden det forlader vandværkerne. Det er derfor en stor opgave for vandforsyninger og myndigheder at overvåge og passe på vores grundvand.

  Men ved en landsdækkende screening af Danmarks grundvand blev der fundet to ukrudtsmidler, der aldrig har været lovlige i Danmark. Desværre er det ikke et enkelttilfælde. Ukrudtsmidler og pesticider i grundvandet er desværre et stigende problem i Danmark.

  Forurening af grundvandet kan ske på tre måder; fladeforurening, punktforurening og linjeforurening. Fladeforurening sker, når landmænd tilfører gødning til jorden for at fremme deres planters vækst. Men kvælstof giver store problemer i forhold til grundvandet, hvor overskuddet, det vil sige den del, planterne ikke har opbrugt, siver med vandet ned gennem jorden i form af nitrat.

  Punktforurening dækker over afgrænsede områder som gamle lossepladser, industrigrunde og tankstationer, hvor kemiske stoffer kan sive ned i jorden. Nedgravede dunke og tanke med kemikalier eller fyringsolie kan udgøre en forureningsrisiko. Linjeforurening adskiller sig ved, at forureningen sker langs linjer i landskabet, som eksempel veje eller jernbanen. Det kan også være utætte kloakledninger.

 • Hvorfor skal vi spare på vandet i tørkeperioder?        

  Det kan virke paradoksalt, at vi ofte får at vide, at vi skal spare på vandet i en sommer med en længere tørkeperiode, når det regner så meget i Danmark. Og det er faktisk ikke, fordi vi i Danmark generelt set mangler vand. Det skyldes, at vandværkerne i en tør sommer, hvor mange bruger mere vand end normalt, kan have svært ved at følge med. Derudover koster det energi at hente vand op fra undergrunden, og det koster dig som forbruger penge at bruge vand, så der er god grund til at spare på vandet og passe godt på vores grundvand.

  Vi skal passe godt på vores gode, rene grundvand og stoppe med at bruge gift i haven. Det er en god idé fortrinsvist at købe økologiske, danske produkter, så vi sammen minimerer mængden af pesticider i vores grundvand. Ved ikke at købe meget vandholdige grøntsager som avokado, fra lande uden store vandressourcer hjælper vi lande, der rent faktisk kan risikere at løbe tør for vand.

Fik du ikke svar?

Åbningstider
Mandag - torsdag 8:00 - 16:00
Fredag 8:00 - 15:30

Du kan også skrive til os på Facebook messenger.

 • Find os på sociale medier: