Varslinger og orienteringer

Her på siden finder du informationer om de ændringer, vi varsler og orienterer om på din elregning.  

Vores elprodukter ændrer navn  

For at sikre, at vores produktnavne i højere grad matcher produktet, ændrer vi pr. 1. oktober produktnavnene. De nye navne beskriver i højere, hvad elaftalen indeholder, og skal gøre det nemmere for vores kunder at forstå deres elaftale.  

  • Go Green Day skifter navn til Fast kvartalspris  
  • Go Green Night skifter navn til Variabel timepris  
  • Flex El skifter navn til Variabel indkøbspris 


Ændringen har inden betydning for din pris og dine vilkår. 

Hvordan ser jeg, hvilket produkt jeg har, og hvad det betyder? 
Du kan se på din regning, hvilket produkt du har.

Med Fast kvartalspris er prisen den samme alle døgnets timer for et kvartal ad gangen. Kvartalerne følger kalenderåret og skifter derfor 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Med Variabel timepris varierer prisen time for time, og du kan flytte dele af dit forbrug og udnytte de billigste timer i døgnet.  

Varslinger fra dit netselskab 

 

5. oktober 2022
Energinet har besluttet at annullere de varslede stigninger i tarifferne. Det betyder, at tarifferne i 2023 holder samme niveau som i år. Annulleringen sker i forlængelse af vinterhjælpsaftalen, der gør det muligt at indefryse en del af elregningen.  

15. september 2022
Dit netselskab indfører den såkaldte Tarifmodel 3.0. Det betyder, at priserne på din nettarif stiger senest med udgangen af 2023. For privatkunder gælder det, at hvor der i dag er to prisperioder i løbet af året, vil der fremover være flere. I dag er prisen på nettariffen den samme alle døgnets timer med undtagelse om aftenen kl. 17-20 i oktober til marts. Med Tarifmodel 3.0 bliver der tre prisperioder over døgnet. Tariffen er lavest om natten fra kl. 00-06, hvor færrest bruger strøm, og højest fra kl. 17-21, hvor efterspørgslen er størst. 

Mens prisen om natten er den samme hele året, vil prisen om dagen og aftenen være højere om vinteren (oktober til marts) end om sommeren (april til september).  Varsling fra Energinet

Pr. 1. januar 2023 lægges Balancetarif for forbrug sammen med Systemtarif.

  • Systemtarif for 2022 er 6,10 øre/kWh og i 2023 er den 6,70 øre/kWh ekskl. moms.
  • Transmissions nettarif for 2022 er 4,90 øre/kWh og i 2023 er den 7,60 øre/kWh ex. moms.


Ændringen gælder for alle elkunder – uanset størrelse, og om du er privat eller erhverv.

Overblik over prisperioder for C-kunder (typisk private)

20220928 Illustration Tarifmodel C Kunder

Overblik over prisperioder for A- og B-kunder (erhverv)

20220928 Illustration Tarifmodel A Og B Kunder

Find svar på de oftest stillede spørgsmål 

om de seneste varslinger fra dit netselskab og Energinet 

I løbet af de seneste år har netselskaberne indført tidsdifferentierede nettariffer.

Det betyder, at dit netselskab fastsætter prisen på din nettarif efter, hvornår der er mest belastning på elnettet. Det betyder, at nettariffen fremover er dyrest fra kl. 17-21, hvor flest bruger strøm, og dermed billigst mellem 00 og 06.

Priserne på nettariffen kan svinge med mere end 50 øre/kWh fra den dyreste til den billigste time. Du kan læse de præcise priser på dit netselskabs hjemmeside.

Du kan med fordel flytte dit forbrug til de timer på døgnet, hvor nettariffen er lavest. Vær dog opmærksom på, at de billigste timer for nettariffen ikke nødvendigvis er de samme timer, hvor elprisen er lav.

Hvis du har en fastprisaftale, kan du med fordel holde øje med nettariffen og undgå at lægge dit forbrug i spidsperioden kl. 17-21, hvor prisen er dyrest. Har du en variabel pris, anbefaler vi som hovedregel, at du holder øje med elprisen, og planlægger dit forbrug efter den.

Energinet vurderer, at den øgede tidsdifferentiering ikke giver øgede omkostninger til dig som kunde. Dog vurderer de, at de kunder der bruger størstedelen af deres strøm i spidsperioden (kl. 17-21, hvor efterspørgslen er størst) kommer til at mærke en mindre stigning i prisen. Kunder der bruger mest strøm uden for disse timer, vil opleve et fald i deres pris.

Så hvad ændringen får af betydning for din elregning, afhænger af, hvornår på døgnet du bruger størstedelen af din strøm.

De tidsdifferentierede nettariffer indføres for alle kunder, både private og erhverv. Er du større erhvervskunde (registreret som A eller B kunde hos dit netselskab) skal du også betale forskellige tariffer over døgnet. For erhvervskunder er der tre prisperioder over året.
Du kan finde de præcise priser som gælder for din virksomhed på dit netselskabs hjemmeside.

Er du større erhvervskunde indføres der også effektbetaling, som opkræves som et abonnement fra dit netselskab. Effektbetalingen indføres kun for kunder med målepunkter som er kategoriseret som A lav, B lav og B høj hos netselskabet. Læs mere på dit netselskabs hjemmeside.

Det er udelukkende dit netselskab, der bestemmer, hvilken type kunde du er på dit målepunkt. Det har Verdo som elselskab ingen indflydelse på. Er du privatkunde er du som udgangspunkt altid C kunde.

Du kan se på din regning, hvilken type målepunkt – A, B eller C – du har. Det er angivet på linjen med din nettarifbetaling.

Effektbetaling gælder de erhvervskunder, der har målepunkter kategoriseret som A lav, B lav og B høj. Og som bruger 10 kV eller mere.

Prisen for effektbetaling udregnes på baggrund af prisen for effekt, samt kundens effekttræk. Effektbetalingen opkræves som et årligt abonnement til dit netselskab.

Du kan se, hvad effektbetalingen er i dit netområde på dit netselskabs hjemmeside.

Det er lovgivning der fastlægger, at netselskaberne skal bruge forskellige nettariffer over døgnet. Det er netselskaberne selv, der fastsætter prisen, som så godkendes af Forsyningstilsynet, inden de opkræves.

Grunden til de forskellige priser på nettariffen over døgnet, er fordi regeringen ønsker at udligne forbruget over døgnet. Det gør man blandt andet for at undgå for mange spidsbelastninger i elnettet. Når belastningen udjævnes, kan nettet bedre holde til den øgede efterspørgsel, der er på strøm. Blandt andet fordi elforbruget stiger til opladning af elbiler, opvarmning af hjemmet og en øget elektrificering af samfundet generelt.

Her er det korte svar, nej. Du kan ikke undgå de differentierede nettariffer. Og da det er dit netselskab, du betaler tariffen til, kan du ikke undgå det. Uanset hvilket elselskab du har, betaler du det samme i nettarif.

Hvad er forskellen på Energinet, netselskab og elselskab?

Energinet er statsejet, og ejer de store kabler i elnettet. Det er blandt andet gennem energinets kabler at det danske elnet forbindes med udlandet, sådan at strømmen kan flyde på tværs af landegrænser.

Elnetselskaberne sender strømmen fra Energinets kabler ud til de enkelte husstande. Det er netselskaberne som vedligeholder din måler, aflæser dit forbrug, og sender oplysningen videre til dit elselskab.

Elselskaberne (som Verdo er) viderefakturerer omkostningerne fra Energinet og dit netselskab til dig via din elregning. Det er dit netselskab som måler dit elforbrug og sender det videre til os, så vi kan afregne dig dit præcise forbrug. Som elkunde køber du strømmen af dit elselskab, mens skatter og afgifter betales til Energinet og dit netselskab.

På dit netselskab hjemmeside kan du læse mere om priserne, og hvornår i 2023 de nye tariffer træder i kraft.

Få mere information hos Forsyningstilsynet 

  1. Læs mere om varslingerne fra Energinet og netselskaberne
Gå til Forsyningstilsynet