Organisation

Verdo er et andelsselskab 

Verdo S/I er i 2021 blevet til Verdo a.m.b.a.. Vi har foretaget ændringen for at bringe selskabsstrukturen i overensstemmelse med den måde, hvorpå vi som selskab rent faktisk har været drevet, siden Verdo fødtes tilbage i år 2000. Verdo er nemlig en formålsdrevet virksomhed, og ved at præcisere til et andelsselskab tydeliggør vi, at vi vil fremme andelshavernes fælles interesse ved at aftage varme, vand og strøm i vores forsyningsområder og herigennem bidrage aktivt til udviklingen af lokalsamfundet.

Læs Verdo's vedtægter

Repræsentantskab - en demokratisk måde at drive virksomhed

Verdo’s repræsentantskab er koncernens øverste myndighed. Den konstituerer sig i bestyrelsen, som overordnet leder koncernens aktiviteter og strategi. At være en del af repræsentantskabet i Verdo handler om medbestemmelse og medindflydelse. Vi ønsker nemlig at engagere og opnå sparring med dem, der er kunder hos os.

Se vores repræsentantskab

Verdo består af en række selskaber på tværs af landegrænser – alle drevet af samme vision, mission og værdisæt.

Koncernstruktur Verdo Januar 2024 Endelig Version (002)

Se Verdo's CVR- og selskabsoversigt 

Gå til selskabsoversigt

Vores forretningsområder