Forstå tarifferne - sommer og vinter

Når Verdo leverer din strøm

Når du betaler din elregning, går betalingen til to forskellige selskaber: dit elselskab og dit netselskab. Hos Verdo, som er dit elselskab, køber du den strøm, du forbruger. Dit netselskab ejer elnettet og din elmåler og sørger for, at strømmen transporteres til dit hjem. Det kan sammenlignes med at købe en vare online, hvor du også skal betale for leveringen. Det samme gælder for strøm, uanset hvilket elselskab og hvilken elaftale du har valgt. Dette kaldes nettariffen. Du kan læse mere om, hvordan elprisen er sammensat her

Verdo bestemmer ikke prisen for transport af elektricitet. Dit netselskab fastsætter denne pris i samarbejde med staten. De gældende nettariffer er baseret på den model, som Forsyningstilsynet har godkendt, og som trådte i kraft den 1. januar 2023.

Variation i nettariffer

Først var nettarifferne de samme uanset tidspunkt på døgnet. I dag er nettarifprisen variabel, hvilket betyder, at priserne stiger og falder alt efter, hvornår på døgnet du forbruger strømmen. Disse variabler kalder man for lavlast, højlast og spidslast.

Nettarif model 3.0 og belastningsperioder

I 2023 kom der en ny nettarifmodel, som flere netselskaber har valgt at indføre. Den nye model betyder, at prisen varierer inden for tre perioder i løbet af døgnet: hvornår det er billigst (lavlast), middel dyrt (højlast) og hvornår det er dyrest (spidslast). Spidslastperioden ligger i tidsrummet 17-21, og lavlastperioden ligger i tidsrummet 00-06.

Sommer og vinter nettariffer

Tarifferne afhænger ikke kun af tidspunkterne på døgnet, men også af årstiden. I vinterperioden fra oktober til marts vil nettariffen som regel være højere, fordi døgnets mørke timer udgør en større del af dagen, og vi derfor er tilbøjelige til at bruge mere strøm. I sommerperioden fra april til september vil nettariffen oftest være lavere, fordi der er flere lyse timer i døgnet, og vi derfor er tilbøjelige til at bruge mindre strøm.

Se også om varslinger på tariffer, som kan komme på din elrening her

Forklaring af nettarrif model 3.0 af N1 

Har du brug for at forstå hvordan du aflæser modellen, har netselskabet N1 lavet en video, som forklarer nettarif model 3.0. 

Den pris du betaler for selve strømmen, betaler du til dit elselskab, hvor at den pris du betaler for nettariffen, betales til dit netselskab. Verdo har gjort det nemt for dig, og samlet det hele på en regning. 

Hvad betyder nettariffen for dig? 

Nettariffen betyder, at du som forbruger skal træffe en beslutning om, hvorvidt du ønsker en variabel timepris eller en fast kvartalpris som din elaftale.

Med en variabel timepris har du mulighed for at tilpasse dit forbrug efter nettariffens belastningsperioder og dermed selv være med til at styre dit elforbrug. Du kan undgå spidsbelastningsperioderne og flytte noget af dit forbrug til andre tidspunkter på døgnet.

 

Hvorfor ændrer nettariffen sig? 

Nettariffen ændrer sig på grund af flere faktorer. En af årsagerne kan for eksempel være investeringer i infrastruktur, hvor vedligeholdelse og opgraderinger, såsom udskiftning af gamle kabler eller opbygning af nye transformerstationer, kan øge omkostningerne og dermed tarifferne.

Derudover spiller forbrugsmønstre også en rolle. Øget efterspørgsel efter elektricitet, især i perioder med høj belastning som vinteren, kan føre til højere tariffer, mens lavere efterspørgsel kan sænke dem.
Har du spørgsmål? - kontakt os 

Camilla Kronborg Drægert

Salgskonsulent | Privat El