Fjernvarmepriser - Herning

Læs om vores priser på tilslutning og varmeforsyning og se priseksempler i Herning.

Fjernvarme pris
for Verdo i Herning og omegn

Herunder ser du priserne på fjernvarme for Verdo's områder i Herning Kommune.
Længere nede finder du et priseksempel for et standardhus samt priserne for at blive tilsluttet fjernvarmen.

Priserne i tabellen er gældende pr. 1. april 2024.

Fjernvarmepriser kr. inkl. moms
Forbrug, pris pr. kWh 0,4118
Forbrug, pris pr. m3 3,125
Fast afgift, kr./m2 pr. år* 15,38
Årligt abonnement (alm. måler) 937,50


*Arealet, som man betaler fast afgift efter, er defineret som ejendommens samlede bolig-/erhvervsareal jf. BBR-registret. Kælderareal medregnes med 25 %.

Betaling for manglende afkøling: I Herning har vi en indirekte betaling for dårlig afkøling af fjernvarmevandet, da du betaler en pris pr. kubikmeter fjernvarmevand, der løber gennem din installation. Er afkølingen dårlig, kræver det flere kubikmeter fjernvarmevand, at få den nødvendige varme overført til huset.

Gå til side med takstblad

Eksempel på 'standardpris'
for Verdo i Herning og omegn

Et 'standardhus' er defineret som et hus med 130 m2 opvarmet areal og et årligt varmeforbrug på 18.100 kWh til opvarmning og varmt vand.

Priserne i tabellen er gældende pr. 1. april 2024.

Pris standardhus   kr. inkl. moms
Forbrug energi 18.100 kWh x 0,4118 kr./kWh 7.454 kr.
Forbrug m3 v. 28 ºC afkøling 556 m3 x 3,125 kr./m3 1.738 kr.
Fast afgift 130 m2 x 15,38 kr./m2 1.999 kr.
Abonnement 1x937,5 kr. 938 kr.
Samlet årlig pris inkl. moms   12.127 kr.

 

Tillægsbetaling for manglende afkøling

I Herning har vi en indirekte betaling for dårlig afkøling af fjernvarmevandet, da du betaler en pris pr. kubikmeter fjernvarmevand, der løber gennem din installation. Er afkølingen dårlig, kræver det flere kubikmeter fjernvarmevand, at få den nødvendige varme overført til huset.

Eksemplet ovenfor er regnet med en afkøling på 28 ºC. Er din afkøling f.eks. kun 14 ºC, skal vi sende dobbelt så meget fjernvarmevand gennem din installation og betalingen for "Forbrug m3" bliver så 3.476 kr. i stedet for 1.738 kr.

Se vejledende priseksempler på forskellige boligtyper gældende for fjernvarmekunder i Herning: 
Da definitionen på et standardhus er af ældre dato og fra en tid, hvor husene var dårligt isolerede, har vi tilføjet flere vejledende priseksempler nedenfor, som er mere retvisende for nyere huse. Det er vigtigt at være opmærksom på, at den endelige pris afhænger af den enkeltes forbrugsmønster og i øvrigt er afhængig af, hvor godt huset/lejligheden er isoleret. 

Herning Pris pr. 1. april 2024
Lejlighed på 80 m2 med forbrug på ca. 5.200 kWh 4.809 kr.
Lejlighed på 110 m2 med forbrug på ca. 7.200 kWh 6.284 kr.
Hus på 120 m2 med forbrug på ca. 11.800 kWh 8.773 kr.
Hus på 170 m2 med forbrug på ca. 16.700 kWh 12.031 kr.

 

 

 

Tilmeld dig fjernvarme i Herning

Tilslutningspriser
for Verdo i Herning og Omegn

Tilslutningsbidrag til Verdo
Skal dit hus tilsluttes fjernvarme, betaler du et tilslutningsbidrag til Verdo.
Bidraget dækker nogle af de omkostninger, vi har ved at lægge fjernvarmerør frem til dit hus, samt en andel af investeringen i de bagvedliggende produktionsanlæg.

 • Tilslutningsbidrag for almindeligt enfamiliehus
  Tilslutningsprisen for fjernvarme til et almindeligt enfamiliehus i Herning er fastsat til 25.000 kr. inkl. 20 meter stikledning (røret på din grund). Stikledning ud over 20 m. koster 675 kr. pr. ekstra meter.

 • Tilslutningsbidrag for øvrige bygninger
  Priserne for andre bygningstyper, etageejendomme, byggemodningsområder, mv. fremgår af vores takstblad.


Øvrige omkostninger ved tilslutningen

 • Fjernvarmeinstallation
  Du skal have opsat en såkaldt 'fjernvarmeunit', som er den boks, hvor varmen bliver overført fra fjernvarmen til dit hus. Der kan også være udgifter til fjernelse af eksisterende gas- eller oliefyr. Kontakt din VVS'er for at få en samlet pris på unit og installationsarbejdet.

 • Gebyr for afkobling af gas
  Skifter du fra naturgas, kan der være et gebyr til gas-distributionsselskabet for afkoblingen af gasforsyningen. Der findes dog en afkoblingspulje, som du kan søge her: https://evida.dk/frakobling/privat/

Se hvor meget du kan spare med fjernvarme

Prøv vores varmeberegner og få et estimat af, hvor meget du kan spare ved at skifte fra olie eller gas til fjernvarme.

Du sparer også klimaet
Et standardhus med et varmeforbrug på 18.100 kWh (1650 kubikmeter gas) kan spare ca. 3,4 tons CO2 årligt ved at skifte fra ren naturgas til fjernvarme fra Verdo. Det svarer til at køre omkring 25.000 km i en personbil.

Indtast din adresse i vores kort og se, om du bor i et eksisterende eller kommende fjernvarmeområde:

Se om du kan få fjernvarme

Seneste Verdo-nyheder om fjernvarme