Få fjernvarme i Over Hornbæk

Verdo er i gang med at levere fjernvarme til Over Hornbæk

Fjernvarmen er på vej til Over Hornbæk. Verdo er allerede godt i gang med at forberede og etablere fjernvarmeinfrastrukturen, så I snart kan nyde godt af alle fordelene ved at skifte til fjernvarme.

Er du interesseret i fjernvarme - så send os din tilkendegivelse
Du binder dig ikke til noget. 

Ja tak - jeg vil gerne have fjernvarme

Gå til..

Status på fjernvarmen i Over Hornbæk

Vi starter på gravearbejdet på Fladbrovej i uge 32 2023
Samtidig startes der op på gravearbejdet samme uge på Lindgrensvej.

Ved Vængekvarteret forløber det planmæssigt, Granvænget ventes tilsluttet ca. 1/9 2023 og Mosevænget ventes også påbegyndt aktivitet ca. 1/9 2023, med afslutning midt i oktober i 2023.

Område C

 • 2024: Her forventes det, at vi kan starte i området.
  Der vil blive startet op på projektet, når vi er færdige med arbejdet på sidevejene til Wingesvej. Dette forløber planmæssigt.

Lindgrensvej: Forventet opstart medio 2023.
Selandersvej: 2023 projekt. Planlægningen er i gang. 
Mimose Alle: 2023 projekt. Planlægningen er i gang. 

Komponistkvarteret (Område I)

 • Primo 2023: Arbejdet varer i 7-8 (Område 3 af 3).
 • Januar 2023: Fjernvarme er etableret (Område 2 af 3). 
 • Uge 34: Første område (Område 1 af 3) er udført.
 • Maj 2022: Etablering af fjernvarme påbegyndes.
 • 10. marts 2022: Afholdt informationsmøde.

Wingesvej med tilhørende sideveje (Område G + H)

 • Ultimo 2023: Forventeligt er alle realiserbare husstande tilsluttet fjernvarme i området omkring Wingesvej.
 • 20. februar: Opstart på Område H - sideveje nord for Wingesvej. Vi startede på Pilevænget.
 • December 2022: Område G er færdig etableret - Wingesvej inkl. alle sydlige sideveje.
 • Maj 2022: Arbejdet gik i gang på Wingesvej, og de første adresser blev koblet på fjernvarmen.
 • 22. Februar 2022: Informationsmøde afholdt for en Grundejerforening.

H.C. Andersens Vej 

 • August - september: Fjernvarme tilsluttet H.C. Ørsteds Vej.
 • Juni 2022: Alle adresser, som har ønsket fjernvarme, er blevet tilsluttet.
 • Maj 2022: Fjernvarmenet etableret.
 • Primo 2022: Forsyningsledning på H.C. Andersens Vej bliver etableret.

Område E

 • Maj 2022: Fjernvarmenet etableret. Stadigvæk muligt, at blive koblet på fjernvarme.
 • August 2021: Opstart på Område E, Skovhulevej m.fl.

Område K

 • Ultimo 2021: Område K færdig.
 • Juli 2021: Opstart på Område K.

Primo 2021: Verdo starter op med at forsyne de første kunder i Over Hornbæk.

2018: Forsyningsledning på Gl. Viborgvej bliver etableret.

Når vi går i gang med arbejdet

Når vi går i gang med arbejdet
https://www.verdo.com/media/9632/etablering-af-fjernvarme.pdf

FAQ

Find svar på dine spørgsmål herunder vedr. fjernvarmetilslutning

Nå vi har modtaget din tilkendegivelse, sender vi et tilbud pr. mail, når vi nærmer os din vej. Ved accept af tilbuddet pr. mail, vil I efterfølgende blive kontaktet omkring en besigtigelse. Her vil I kigge på i fællesskab med projektlederen, hvor det kan lade sig gøre at nedgrave stikledningen på matriklen, og ligeledes hvor den skal indføres.
I vil først blive kontaktet, når I har givet accept på tilbuddet pr. mail.
Ved besøget vil der også være mulighed for at få besvaret spørgsmål omkring fjernvarmetilslutning.

Der bliver altid afholdt en besigtigelse. Der kigges på fællesskab med en projektleder fra Verdo på, hvor etablering og indføring af fjernvarme skal være.

Kontakt en VVS'er for tilbud og rådgivning. De medregner i den samlet pris, hvilken fjernvarmeunit du skal bruge.

Hvad koster det at få fjernvarme i Over Hornbæk?

Bestiller du nu, sparer du 10.000 kr. for din tilslutning 

Tilslutningsprisen for Over Hornbæk er 25.000 kr., når du betaler for tilslutningen inden vi graver forbi din bolig. 
Venter du derimod til efter vi har gravet forbi din bolig, koster tilslutningen 35.000 kr., fordi vi skal udføre arbejdet i to omgange. 
Så bestil fjernvarme til din bolig, inden vi har gravet forbi dig. 

 • Tilslutning 
  Vi fører fjernvarmerør frem til din adresse og lægger en
  stikledning ind til din bolig. Tilslutningsprisen for Over Hornbæk er 25.000 kr. inkl. moms (for huse op til 300 M2)., når du betaler for tilslutningen inden vi graver forbi din bolig. 

 • Fjernvarmeunit og montage
  Det er din VVS’er, der står for at udskifte gas- eller oliefyret med en fjernvarmeunit inde i huset. Kontakt din VVS-montør
  for at få en samlet pris på fjernvarmeunit og montering.

 • Afkobling af eksisterende anlæg
  Bemærk, at der også kan være udgifter forbundet med at fjerne dit nuværende anlæg, lukke mur eller tag efter aftræk og afkoble gasfyret.
  Der kan også være et gebyr til gasselskabet for afkobling af gasledningen til ejendommen. Der kan søges om tilskud til at dække dette gebyr her: Afkoblingspulje

 

Se hvor meget, du kan spare 

 1. Tjek din besparelse, når du skifter fra olie eller gas til fjernvarme
Gå til varmeberegner

Fjernvarmens fordele

Fjernvarme er så let, at man ofte glemmer alt om det. Det er selvkørende, kræver ingen faste eftersyn og kun minimal vedligeholdelse. Det optager ikke meget plads i dit hjem og støjer ikke. Vi sikrer dig, at du får den varme, du har brug for.

Fjernvarmen fra Verdo er ofte et økonomisk fordelagtigt alternativ til andre opvarmningsformer - også varmepumper, når alt regnes med. Eksempelvis holder en fjernvarmeunit i 25 år eller mere, hvor varmepumper typisk angives til 16 år.

Spørgsmål og svar
Nye fjernvarmeområder

Fik du ikke svar?

Åbningstider
Mandag - torsdag 8:00 - 16:00
Fredag 8:00 - 15:30

Du kan også skrive til os på Facebook messenger.

 • Find os på sociale medier: