Verdo´s miljødeklarationer

Miljødeklaration for Verdo's fjernvarme i Randers Kommune

  1. Se miljødeklaration her
Miljødeklaration Randers 2023

Miljødeklaration for Verdo's fjernvarme i Herning og omegn

  1. Her kan du se brændselssammensætning og drivhusgasudledning for Verdo Varme Herning
Miljødeklaration Herning 2023

Se tidligere miljødeklarationer

Miljødeklaration - Arkiv

Fjernvarme fra Verdo

Fjernvarmen i både Randers og Herning ligger i grøn kategori på Energistyrelsens rangeringsmodel for fjernvarmeselskabernes udledning af drivhusgasser.

I Randers er andelen af vedvarende energi 99 % og udledningen af drivhusgasser i CO2-ækvivalenter er helt nede på 7,1 g/kWh (naturgas er omkring 209 g/kWh). I Herning er 81 % vedvarende energi og drivhusgas-udledningen kun 49,7 g/kWh i CO2-ækvivalenter.

Den seneste rapport om brugen af biomasse på Randers Kraftvarmeværk verificerer, at 100 % af biomasseforbruget er dokumenteret bæredygtigt. Det samme gælder for brugen af biomasse på Herningværket, der ejes af Ørsted A/S.

Energistyrelsens rangeringsmodel for drivhusgasudledning

Verdo's fjernvarme i både Randers og Herning ligger i grøn kategori på Energistyrelsens rangeringsmodel - endda langt under grænsen for den gule kategori.

Alle fjernvarmeselskaber rangeres på Energistyrelsens model, som viser, hvordan drivhusgasudledningen fra fjernvarmen er set i forhold til individuelle alternativer. 

Grænseværdierne er beregnet af Energistyrelsen ud fra nogle standardantagelser om individuel naturgasforsyning og individuel varmepumpe.
Grænsen mellem grøn og gul svarer til udledningen fra en individuel varmepumpe i Energistyrelsens beregninger, mens grænsen mellem gul og rød svarer til individuel naturgasforsyning. 

Læs mere om rangeringsmodellen på Energistyrelsens hjemmeside.

Er biomasse en grøn og bæredygtig energikilde?

Biomasse kan være forskellige typer af organisk materiale, der kan brændes i stedet for kul, gas og olie, når man skal producere fjernvarme og el.

Det vigtige er, at biomassen er vedvarende. Det betyder, at naturen kan nå at genskabe samme mængde, som vi bruger - eller at den er et restprodukt fra andre aktiviteter i samfundet som skovdrift, produktion af tømmer eller fødevareproduktion.

Siden 2014 har el- og fjernvarmebranchen haft en frivillig brancheaftale med krav til certificeret bæredygtig biomasse. I 2021 blev der implementeret lovkrav til brugen af bæredygtig biomasse, som kontrolleres af Energistyrelsen.

Læs mere på Energistyrelsens side om bæredygtig biomasse.

Eksempler på bæredygtig biomasse

  • Halm fra landbruget.
  • Træflis eller træpiller fra bæredygtig skovdrift, hvor blandt andet udtyndingstræ og resterne fra skovning og produktion af tømmer anvendes. 
  • Restprodukter fra fødevareproduktion.
  • Tilmed kan en del biomasse produceres lokalt i Danmark, hvilket giver god forsyningssikkerhed. Bæredygtig biomasse kan derfor være et grønt og pålideligt alternativ til fossile brændstoffer som olie, kul og gas. 

Verdo's dokumentation for brug af bæredygtig biomasse

  1. For Randers Kraftvarmeværk, der ejes af Verdo Produktion A/S.
Link til Verdos rapporter

Ørsteds dokumentation for brug af bæredygtig biomasse

  1. For Herningværket, der ejes af Ørsted A/S. Følg linket og se nederst på siden under "Ørsteds brug af biomasse"
Link til Ørsteds hjemmeside

Verdo's planer i forbindelse med den grønne omstilling 

Herunder kan du hente Verdo's planer om grøn omstilling for fjernvarmen i hhv. Randers Kommune og Herning og omegn.

Dokumenterne beskriver Verdo's nuværende fjernvarmeproduktion samt planerne for investering i nye produktionsanlæg i fremtiden.

Da Verdo får størstedelen af fjernvarmen fra de to centrale kraftvarmeværker Randers Kraftvarmeværk og Herningværket, der begge anvender bæredygtig biomasse, er der ikke planer om nye produktionsanlæg i den nærmere fremtid. Planerne beskriver derfor Verdo's langsigtede strategiprojekt "Fremtidens varmeforsyning".

Læs mere om Fremtidens Varme her

Grøn omstillingsplan for Verdo's fjernvarme i Randers Kommune

  1. Dokumentet beskriver den nuværende fjernvarmeproduktion i Randers samt Verdos planer for fremtidens fjernvarme
Læs planen her

Grøn omstillingsplan for Verdo's fjernvarme i Herning og omegn

  1. Dokumentet beskriver den nuværende fjernvarmeproduktion i Herning samt Verdos planer for fremtidens fjernvarme
Læs planen her

Dit valg gør en forskel

Verdo’s fjernvarme rangerer grønt ifølge Energistyrelsens Indeks. Når du vælger fjernvarme fra Verdo, er du med til at nedbringe brugen af fossile brændstoffer. Det spiller en stor rolle i at mindske den samlede CO2-udledningen i Danmark. Se konkrete tal i vores årsberetning

Miljødeklarationer arkiv for Randers og Herning

Miljødeklaration Randers 2022

Miljødeklaration Randers 2022

Læs mere
Miljødeklaration Herning 2022

Miljødeklaration Herning 2022

Læs mere
Miljødeklaration Randers 2021

Miljødeklaration Randers 2021

Læs mere
Miljødeklaration Herning 2021

Miljødeklaration Herning 2021

Læs mere
Miljødeklaration Randers 2020

Miljødeklaration Randers 2020

Læs mere
Miljødeklaration Herning 2020

Miljødeklaration Herning 2020

Læs mere