Vand

 • Testet for mere, end loven kræver
 • Blandt top 6 i lav pris
 • Beskytter grundvand og kildepladser ved hjælp af træer

Ny SMS-service alarmerer om brud og lækager

 

Den 1. november 2023 lancerer vi en sms-service, der sender besked til vores vandkunder i tilfælde af brud eller lækage på deres vandinstallationer.

 

 

Vi udskifter forsyningsledninger i Randers. Det kan betyde, at du som vandkunde skal udskifte din jordledning. 

Læs mere her

Nødforbindelse og vagtordning til Strømmen Vandværk

Strømmen Vandværk har etableret en nødforbindelse samt aftalt en vagtordning i samarbejde med Verdo. Begge dele for at øge forsyningssikkerheden for forbrugerne.

Strømmen Vandværk har haft et ønske om at sikre sig bedre i tilfælde af brud på ledningsnettet.  Med etableringen af en nødforbindelse til Verdo’s ledningsnet har Strømmen Vandværk garderet sig bedst muligt mod de brud, som kan opstå i forsyningsområdet.


Læs mere om aftalen her

Fakta om vores rene vand

8,25

kr. pr. m3
Se mere om din vandpris

10-15

°dH
Se, hvad det betyder for dig

140

m3 årligt
Få tips til at spare på vandet

Rent vand er ikke en selvfølge

Flere steder i Danmark finder man sprøjtegifte i vandet, og vandværker må lukke for boringer. Blot én dråbe sprøjtegift i grundvandet er nok til at gøre 10 millioner liter vand ubrugeligt som drikkevand. Vi spiller alle en afgørende rolle i at passe på vores vand. Og vi er godt på vej – men der er mere at gøre. Husk, at de små valg du træffer, er med til at gøre en stor forskel.

Verdo for målene - #6 rent vand

Vi støtter  verdensmål #6 Rent vand og sanitet. Det er ikke for sjov, at rent vand er med på listen over FN’s 17 verdensmål. I Danmark har vi været vant til rent og rigeligt drikkevand. Men vi har også set en udvikling, der går i den forkerte retning – med forurening som pesticider og svampemidler i vores grundvand. Vi skal gøre noget, hvis vi vil bekæmpe den negative udvikling. Derfor støtter vi verdensmålene om at beskytte vores vand. Og det er faktisk ikke så svært.

Vil du også gøre noget for at sikre rent vand?

Vidste du dette om vand?

 • Hvor kommer vores vand fra?        

  Al vand på Jorden kører så at sige rundt i et lukket kredsløb, så på den måde er mængden af vand konstant på planeten. Langt det meste vand findes i oceanet, der dækker størstedelen af Jordens overflade.

  Vand bevæger sig fra jorden ud i havet, søer og vandløb, herfra fordamper det og falder igen som nedbør, der siver ned i jorden til grundvandet. I Danmark tager det 20-80 år, før nedbørsvand er nået ned til vores grundvand, men det kan tage helt op til 10.000 år andre steder på Jorden.

  Vi har i Danmark noget af verdens bedste grundvand, og det vand, der kommer ud af vandhanerne, er ikke bare rent, det smager også godt. Der er ingen grund til at købe vand på flaske i Danmark, og så meget desto mere grund til at passe godt på det grundvand vi har og minimere brugen af giftstoffer i landbruget – og i vores egne haver.

 • Er vores grundvand rent?        

  Som udgangspunkt har vi i Danmark noget af det reneste grundvand i verden. Vi har meget strenge krav til grundvandets kvalitet, fordi vi ikke renser det, inden det forlader vandværkerne. Det er derfor en stor opgave for vandforsyninger og myndigheder at overvåge og passe på vores grundvand.

  Men ved en landsdækkende screening af Danmarks grundvand blev der fundet to ukrudtsmidler, der aldrig har været lovlige i Danmark. Desværre er det ikke et enkelttilfælde. Ukrudtsmidler og pesticider i grundvandet er desværre et stigende problem i Danmark.

  Forurening af grundvandet kan ske på tre måder; fladeforurening, punktforurening og linjeforurening. Fladeforurening sker, når landmænd tilfører gødning til jorden for at fremme deres planters vækst. Men kvælstof giver store problemer i forhold til grundvandet, hvor overskuddet, det vil sige den del, planterne ikke har opbrugt, siver med vandet ned gennem jorden i form af nitrat.

  Punktforurening dækker over afgrænsede områder som gamle lossepladser, industrigrunde og tankstationer, hvor kemiske stoffer kan sive ned i jorden. Nedgravede dunke og tanke med kemikalier eller fyringsolie kan udgøre en forureningsrisiko. Linjeforurening adskiller sig ved, at forureningen sker langs linjer i landskabet, som eksempel veje eller jernbanen. Det kan også være utætte kloakledninger.

 • Hvorfor skal vi spare på vandet i tørkeperioder?        

  Det kan virke paradoksalt, at vi ofte får at vide, at vi skal spare på vandet i en sommer med en længere tørkeperiode, når det regner så meget i Danmark. Og det er faktisk ikke, fordi vi i Danmark generelt set mangler vand. Det skyldes, at vandværkerne i en tør sommer, hvor mange bruger mere vand end normalt, kan have svært ved at følge med. Derudover koster det energi at hente vand op fra undergrunden, og det koster dig som forbruger penge at bruge vand, så der er god grund til at spare på vandet og passe godt på vores grundvand.

  Vi skal passe godt på vores gode, rene grundvand og stoppe med at bruge gift i haven. Det er en god idé fortrinsvist at købe økologiske, danske produkter, så vi sammen minimerer mængden af pesticider i vores grundvand. Ved ikke at købe meget vandholdige grøntsager som avokado, fra lande uden store vandressourcer hjælper vi lande, der rent faktisk kan risikere at løbe tør for vand.

Fik du ikke svar?

Åbningstider
Mandag - torsdag 8:00 - 16:00
Fredag 8:00 - 15:30

Du kan også skrive til os på Facebook messenger.

 • Find os på sociale medier:

Når bæredygtig udvikling står øverst på agendaen

Social ansvarlighed og bæredygtig udvikling er en naturlig del af hverdagen i Verdo. Vi beskytter forbrugernes drikkevand og reducerer CO2-udledningen ved at opkøbe skov og plante træer. Vi forsyner vores kunder med grøn fjernvarme fra certificeret biomasse, og vi skifter årligt tusindvis af traditionelle gadelamper til energibesparende LED-belysning. Principperne i FN’s Global Compact og FN’s Verdensmål inspirerer os i vores CSR-arbejde, som er en del af vores dagligdag og vores vision: at være et grønt skridt foran - sammen.