Lækagesøgning

Kom dyre brud og lækager i forkøbet

Effektiv lækagesøgning mindsker vandtabet

Opdager du uregelmæssigheder på udpumpningen, der afviger fra normalbilledet, kan det skyldes akutte brud på vandledningerne. Skader, der resulterer i vandtab på et højere niveau, end vandværket vil tolerere, skal lokaliseres og udbedres hurtigst muligt.

Med systematisk lækagesporing kan du løbende vurdere tilstanden af ledningsnettet. Det giver dig mulighed for at planlægge behovet for renovering og dermed komme større skader, vandspild og uforudsete omkostninger i forkøbet.

Fordele ved hurtig lækagesøgning

  • Hurtig sænkning af vandtab
  • Kom større og dyre brud og lækager i forkøbet
  • Forbedret forsyningssikkerhed gennem planlagt renovering
  • Miljømæssig og økonomisk gevinst ved lavere energiforbrug

Lad os starte dialogen

Læs mere om, hvordan du hurtigt finder ledningsbrud med lækagesøgning.

Download materiale
Verdo brochure laekagesoegning.pdf

Cases og kunder

Effektiv lækagesøgning giver store besparelser 

Aflæsninger afslørede en lækage på Blenstrup Vandværks ledningsnet. Tallene viste, at den normale udpumpning på en måned var steget med 25%. Det skulle dog vise sig, at løsningen var mere omfattende end først antaget. Udover ny ledning og stophaner, er der udskiftet to jordledninger ved private forbrugere, og Blenstrup Vandværk slipper nu for den ekstra miljøafgift.