Nyt vandværk på vej: Verdo i gang med at fremtidssikre vandforsyningen i Randers

Et nyt vandværk og en ny kildeplads skal være med til at sikre forsyningen af rent drikkevand i Randers i årtier frem. Verdo er i fuld gang med det omfattende forarbejde til de to store projekter og viser nu en første skitse af det nye vandværk.

19-01-2024

Det nye vandværk skal afløse de to nuværende vandværker i Bunkedal og Østrup Skov, som begge er udtjente, men afløseren kommer til at adskille sig fra sine forgængere på en række områder. Verdo har nemlig sat som mål at reducere energiforbruget og dække det forbrug, der er, med vedvarende energi. Samtidig indgår der planer for skovrejsning ved vandværket som led i øget grundvandsbeskyttelse.

Skovrejsning indgår også i planerne for den nye kildeplads, der skal etableres nordøst for Randers. Her er Verdo i øjeblikket i gang med undersøgelsesboringer for at finde egnet grundvand, fortæller Peter Nordahn, chef for Vand og Digital Forsyning hos Verdo:

”De projekter, vi arbejder med lige nu, handler om sikring af drikkevandet i Randers på den lange bane, og derfor er der utroligt mange grundige analyser. Vandkvaliteten skal være i top. Kildegrundlaget skal være tilstrækkeligt, og vi skal være sikre på, at de langsigtede investeringer holder. Men vi er nået langt. Vi kan se, at vi nu har nogle løsninger, som er robuste og store nok til at dække det fremtidige forbrug indenfor vores eget forsyningsområde og også med mulighed for at samarbejde med andre vandværker, hvis der i fremtiden opstår behov,” siger Peter Nordahn.

Den nye kildeplads nordøst for Randers skal erstatte Oust Mølle, der i 2024 har forsynet randrusianerne med drikkevand i hele 150 år, og som i øvrigt også er stedet, hvor Verdo i sin tid blev ”født”.

Investeringerne i det nye vandværk og den nye kildeplads løber samlet op i mere end 50 mio. kroner. Vandværket ventes klar i løbet af 2026, mens kildepladsen ventes udbygget over en årrække.

FAKTA

Verdo Vand indvinder årligt ca. 2,5 mio. m3 vand og dækker ca. 50 procent af vandforsyningen i Randers Kommune.

Læs mere om vand fra Verdo

Seneste Verdo-nyheder