Orientering om brud på vandledningsnettet

Verdo havde 5. maj 2021 brud på ledningsnettet i vandforsyningen på Århusvej tæt ved E45. På baggrund af ledningsbruddet har Verdo foretaget en evaluering af hændelsen. Nedenfor følger en orientering om hændelsen, og de handlinger vi har sat i værk på baggrund af hændelsen.

Forløb

Verdo’s Kundecenter modtager kl. 8.28 de første opkald fra kunder, som står uden vand, og i løbet af et par minutter konstaterer vi et fald i trykket i den sydlige del af Randers.

Vi påbegynder som normalt vores eftersøgning af ledningsbruddet, varsler vores samarbejdspartnere om eftersøgningen samt orienterer om unormal drift på verdo.com/dk/el-vand-og-varme/driftstatus samt vores Facebook-side. Det er en atypisk eftersøgning, da vi normalt finder brud af denne størrelse i løbet af få minutter vha. henvendelser fra forbipasserende.

Kl. 12.05 får vi det tip om et ledningsbrud, som fører til, at vi lokaliserer bruddet på Århusvej kl. 12.44. Størstedelen af forsyningsområdet får herefter vand igen, mens bruddet bliver repareret, og strækningen genåbnes kl. 18.00.

Konklusion

Bruddet var atypisk, da vandet blev pumpet ned i en grøft ved en cykelsti, og dermed var vanskeligere at lokalisere.

Vi har på baggrund af hændelsen skærpet vores beredskab, så vi øger eftersøgning og kommunikation, hvis bruddet ikke lokaliseres efter nogle få minutter som i langt de fleste tilfælde.

Det betyder ligeledes, at vi vil orientere berørte beboere og virksomheder om eventuelle hændelser på et tidligere tidspunkt.

Vi har ligeledes iværksat en teknisk opgradering af nettet, så vi har mulighed for at måle vandtrykket flere steder i ledningsnettet samt at styrke vores digitale redskaber, da det giver mulighed for en mere målrettet eftersøgning under atypiske forhold.  

Vi har ligeledes planlagt en øvelse af det optimerede beredskab for at sikre processen fremadrettet. 

Vi beklager den gene, som hændelsen har haft i vandforsyningen.