Fjernvarmepriser - Se aktuelle priser   

 • Læs om vores priser på tilslutning og varmeforsyning
 • Se priseksempler
 • Få et estimat af din pris med vores Fjernvarmeberegner

Fjernvarme pris
for Verdo i Randers Kommune

Herunder ser du priserne på fjernvarme for Verdos områder i Randers Kommune.
Længere nede finder du et priseksempel for et standardhus samt priserne for at blive tilsluttet fjernvarmen.
Alle priserne er anmeldt til Forsyningstilsynet, gældende pr. 1. august 2023.

Fjernvarmepriser kr. inkl. moms
Forbrug, pris pr. kWh 0,5631
Fast afgift, kr./m2 pr. år* 10,00
Årligt abonnement pr. måler 500,00


*Arealet, som man betaler fast afgift efter, er defineret som ejendommens samlede bolig-/erhvervsareal jf. BBR-registret. Kælderareal medregnes med 25 %.

Bemærk: Verdo har nedsat fjernvarmeprisen i Randers pr. 1. august 2023. Dette skyldtes primært faldende priser på biomassebrændsel.

Betaling for manglende afkøling:
Ved en gennemsnitlig årlig afkøling under 25 ºC (20 ºC for 1-strengs radiatoranlæg) opkræves i forbindelse med årsafregningen en tillægsbetaling. Tillægsbetalingen beregnes som 1 % af den totale kWh-pris pr. manglende grads afkøling.

Du kan læse vores takstblad her

Tilmeld dig fjernvarme i Herning

Eksempel på 'standardpris'
for Verdo i Randers Kommune

Et 'standardhus' er defineret som et hus med 130 m2 opvarmet areal og et årligt varmeforbrug på 18.100 kWh til opvarmning og varmt vand.

Pris standardhus   kr. inkl. moms
Forbrug energi 18.100 kWh x 0,5631 kr./kWh 10.193 kr.
Fast afgift 130 m2 x 10,00 kr./m2 1.300 kr.
Abonnement pr. måler 500 kr. 500 kr.
Samlet årlig pris inkl. moms   11.993 kr.


Bemærk:
Verdo sætter fjernvarmeprisen ned i Randers pr. 1. august 2023. Dette skyldtes primært faldende priser på biomassebrændsel. Verdo har anmeldt en ny pris til Forsyningstilsynet, som er oplyst i ovenstående tabel.

Tillægsbetaling for manglende afkøling
Ved en gennemsnitlig årlig afkøling af fjernvarmevandet under 25 ºC (20 ºC for 1-strengs radiatoranlæg) opkræves i forbindelse med årsafregningen en tillægsbetaling. Tillægsbetalingen beregnes som 1 % af den totale kWh-pris pr. manglende grads afkøling.
Afkøler din installation eksempelvis kun fjernvarmevandet med 10 ºC i årsgennemsnit, vil det i ovenstående beregning for et standardhus give et tillæg på:

1%/ºC x (25 ºC - 10 ºC) af 11.993 kr. = 15 % af 11.993 kr. = 1.799 kr.

Du kan læse vores takstblad her

Tilmeld dig fjernvarme i Randers

Tilslutningspriser
for Verdo i Randers Kommune

Tilslutningsbidrag til Verdo
Skal dit hus tilsluttes fjernvarme, betaler du et tilslutningsbidrag til Verdo.
Bidraget dækker nogle af de omkostninger, vi har ved at lægge fjernvarmerør frem til dit hus, samt en andel af investeringen i de bagvedliggende produktionsanlæg.

 • Tilslutningsbidrag for bygninger op til 300 m2
  Tilslutningsprisen på fjernvarme for Verdos områder i Randers Kommune er fastsat til 25.000 kr. inkl. 20 meter stikledning (røret på din grund) for en bygning op til 300 m2. Stikledning ud over 20 m. koster 675 kr. pr. ekstra meter.

 • Tilslutningsbidrag for øvrige bygninger
  Priserne for større bygninger, etageejendomme, byggemodningsområder, mv. fremgår af vores takstblad.


Tillæg i konverteringsområder

 • Områdetillæg
  I naturgasområder, hvor der etableres nye fjernvarmenet, kan der være et tillæg til tilslutningsbidraget. Bidraget afhænger af forholdene i det konkrete område, og kan findes under områdebeskrivelsen her.

 • Tillæg ved sen etablering af stikledning
  Der betales også en tillægspris på 10.000 kr., såfremt stikledningen (røret til dit hus) først etableres efter, at forsyningsledningen er ført forbi matriklen ude på gaden. Dette skyldes, at det er billigere at nedgrave og tilslutte stikledningen på samme tid som forsyningsledningen.


Øvrige omkostninger ved tilslutningen

 • Fjernvarmeinstallation
  Du skal have opsat en såkaldt 'fjernvarmeunit', som er den boks, hvor varmen bliver overført fra fjernvarmen til dit hus. Der kan også være udgifter til fjernelse af eksisterende gas- eller oliefyr. Kontakt din VVS'er for at få en samlet pris på unit og installationsarbejdet.

 • Gebyr for afkobling af gas
  Skifter du fra naturgas, kan der være et gebyr til gas-distributionsselskabet for afkoblingen af gasforsyningen. Der findes dog en afkoblingspulje, som du kan søge her.

Se hvor meget du kan spare med fjernvarme

Prøv vores varmeberegner og få et estimat af, hvor meget du kan spare ved at skifte fra olie eller gas til fjernvarme.

Du sparer også klimaet
Et standardhus med et varmeforbrug på 18.100 kWh (1650 kubikmeter gas) kan spare ca. 3,4 tons CO2 årligt ved at skifte fra ren naturgas til fjernvarme fra Verdo. Det svarer til at køre omkring 25.000 km i en personbil.

Indtast din adresse i vores kort og se, om du bor i et eksisterende eller kommende fjernvarmeområde:

Se om du kan få fjernvarme

Fjernvarme pris
for Verdo i Herning og omegn

Herunder ser du priserne på fjernvarme for Verdos områder i Herning Kommune.
Længere nede finder du et priseksempel for et standardhus samt priserne for at blive tilsluttet fjernvarmen.

Priserne i tabellen er gældende pr. 1. juni 2023.

Fjernvarmepriser kr. inkl. moms
Forbrug, pris pr. kWh 0,5097
Forbrug, pris pr. m3 3,125
Fast afgift, kr./m2 pr. år* 15,38
Årligt abonnement (alm. måler) 937,5


*Arealet, som man betaler fast afgift efter, er defineret som ejendommens samlede bolig-/erhvervsareal jf. BBR-registret. Kælderareal medregnes med 25 %.

Betaling for manglende afkøling: I Herning har vi en indirekte betaling for dårlig afkøling af fjernvarmevandet, da du betaler en pris pr. kubikmeter fjernvarmevand, der løber gennem din installation. Er afkølingen dårlig, kræver det flere kubikmeter fjernvarmevand, at få den nødvendige varme overført til huset.

Åben side med detaljeret takstblad

Eksempel på 'standardpris'
for Verdo i Herning og omegn

Et 'standardhus' er defineret som et hus med 130 m2 opvarmet areal og et årligt varmeforbrug på 18.100 kWh til opvarmning og varmt vand.

Priserne i tabellen er gældende pr. 1. juni 2023.

Pris standardhus   kr. inkl. moms
Forbrug energi 18.100 kWh x 0,5097 kr./kWh 9.226 kr.
Forbrug m3 v. 28 ºC afkøling 556 m3 x 3,1250 kr./m3 1.737 kr.
Fast afgift 130 m2 x 15,38 kr./m2 1.999 kr.
Abonnement 937,5 kr. 937,5 kr.
Samlet årlig pris inkl. moms   13.900 kr.

 

Tillægsbetaling for manglende afkøling
I Herning har vi en indirekte betaling for dårlig afkøling af fjernvarmevandet, da du betaler en pris pr. kubikmeter fjernvarmevand, der løber gennem din installation. Er afkølingen dårlig, kræver det flere kubikmeter fjernvarmevand, at få den nødvendige varme overført til huset.

Eksemplet ovenfor er regnet med en afkøling på 28 ºC. Er din afkøling f.eks. kun 14 ºC, skal vi sende dobbelt så meget fjernvarmevand gennem din installation og betalingen for "Forbrug m3" bliver så 3.475 kr. i stedet for 1.738 kr. 

Tilslutningspriser
for Verdo i Herning og Omegn

Tilslutningsbidrag til Verdo
Skal dit hus tilsluttes fjernvarme, betaler du et tilslutningsbidrag til Verdo.
Bidraget dækker nogle af de omkostninger, vi har ved at lægge fjernvarmerør frem til dit hus, samt en andel af investeringen i de bagvedliggende produktionsanlæg.

 • Tilslutningsbidrag for almindeligt enfamiliehus
  Tilslutningsprisen for fjernvarme til et almindeligt enfamiliehus i Herning er fastsat til 25.000 kr. inkl. 20 meter stikledning (røret på din grund). Stikledning ud over 20 m. koster 675 kr. pr. ekstra meter.

 • Tilslutningsbidrag for øvrige bygninger
  Priserne for andre bygningstyper, etageejendomme, byggemodningsområder, mv. fremgår af vores takstblad.


Øvrige omkostninger ved tilslutningen

 • Fjernvarmeinstallation
  Du skal have opsat en såkaldt 'fjernvarmeunit', som er den boks, hvor varmen bliver overført fra fjernvarmen til dit hus. Der kan også være udgifter til fjernelse af eksisterende gas- eller oliefyr. Kontakt din VVS'er for at få en samlet pris på unit og installationsarbejdet.

 • Gebyr for afkobling af gas
  Skifter du fra naturgas, kan der være et gebyr til gas-distributionsselskabet for afkoblingen af gasforsyningen. Der findes dog en afkoblingspulje, som du kan søge her: https://evida.dk/frakobling/privat/

Se hvor meget du kan spare med fjernvarme

Prøv vores varmeberegner og få et estimat af, hvor meget du kan spare ved at skifte fra olie eller gas til fjernvarme.

Du sparer også klimaet
Et standardhus med et varmeforbrug på 18.100 kWh (1650 kubikmeter gas) kan spare ca. 3,4 tons CO2 årligt ved at skifte fra ren naturgas til fjernvarme fra Verdo. Det svarer til at køre omkring 25.000 km i en personbil.

Indtast din adresse i vores kort og se, om du bor i et eksisterende eller kommende fjernvarmeområde:

Se om du kan få fjernvarme