Spar  vandet i hverdagen

 • Pas på vandet og din pengepung

Få gode råd til at sænke dit vandforbrug

Få sparetips og gode råd, der hjælper dig med at spare på vandregningen. Det vil både din pung og klimaet takke dig for. Husk, selv de små valg du træffer, er med til at gøre en forskel.  

Brug ikke unødigt meget vand

Vær opmærksom og spar på vandet. Sluk for vandet, når du ikke bruger det, eksempelvis når du børster tænder eller putter shampoo i håret. Du sparer ca. 19 liter vand, hvis du slukker vandet, hver gang du børster tænder. Det svarer til 13.800 liter om året.

Har du haner, der drypper eller et toilet, der løber, er det selvsagt en god idé at gøre noget ved problemet. Får du vand fra Verdo, så har du en fjernaflæst vandmåler installeret, der giver os besked, hvis din vandhane drypper. Alternativt kan du overveje at få installeret en vandalarm, der alarmerer dig, hvis der har været et konstant vandforbrug i flere timer.

Specielt det varme vand skal du være opmærksom på ikke at bruge for meget af. 1 m3 koldt vand koster cirka 70 kr., mens 1 m3 varmt vand koster 100-120 kr. Måske er det på tide med lidt kortere bade? Hvis du korter bare fem brusebade om ugen ned med 10 minutter, kan du spare 2.700 kr. om året.

En tommelfingerregel er, at en husstand med én person bruger 40 m3 vand om året, mens en husstand med flere bruger 30 m3 om året pr. person.

Tjek vandforbruget

Se efter vandforbruget på energimærket, når du køber vaskemaskine eller opvaskemaskine. Tjek også, hvor meget vand dit toilet bruger, og selv om det måske ikke er nok til at få dig til at investere i et mere vandbesparende et af slagsen her og nu, så er det i hvert fald værd at vide og tænke over, når toilettet skal skiftes.

Også din bruser skal måske have et tjek. En almindelig bruser bruger 10-20 liter vand pr. minut, men skifter du til en vandbesparende bruser, der blander luft ind i vandstrålen, bruger du kun 6-10 liter vand i minuttet. Et karbad bruger ca. 150 liter vand. Ofte kan man slet ikke mærke, at bruseren er vandbesparende. Kun på vandregningen.

Tjek vandforbruget - Verdo

Bland luft i vandet eller sæt begrænsning på

Du kan vælge at sætte en dyse, kaldet en perlator, på dine vandhaner. Den blander luft i vandet, så strålen virker større, og du vil dermed bruge mindre vand, når du for eksempel vasker hænder. Derudover kan du sætte en vandbegrænser på dine vandhaner og brusere. Den nedsætter gennemstrømningen af vandet i hanen og kan spare dig for cirka 15 m3 vand eller 1.000 kr. om året.

Fyld maskinerne helt op

Sørg for ikke at køre med en halvfyldt vaskemaskine og vælg kortere programmer. Ofte findes der et program til minivask, hvis du ikke har så meget tøj. Undersøgelser viser i øvrigt, at tøjet bliver lige så rent ved 30 grader som ved 40, så også her er der penge at spare.

Opvaskemaskinen skal også fyldes godt op, så det er tid til at lege Tetris med servicen. Ofte behøver du ikke bruge vand på at skylle din service af, inden det kommer i opvaskemaskinen. Et godt råd kan være altid at holde lågen lukket ind til opvasken, så tørrer eventuelle madrester ikke så let ind og bliver lettere helt rent i maskinen.

Spar på vandet og fyld din vaskemaskine - Verdo

Tjek temperaturen i din varmtvandsbeholder

Den optimale temperatur i en varmtvandsbeholder er 55 °C. Ved den temperatur er vandet varmt nok til at slå bakterier ihjel og til at vaske op i. I mange beholdere er temperaturen dog langt højere, hvilket betyder, at der udskilles kalk, som forkorter vandbeholderens levetid. Derudover sparer du på energien ved at sænke temperaturen i din varmtvandsbeholder.

Hvis du vil tjekke temperaturen i din varmtvandsbeholder, skal du tænde for en vandhane, der sidder langt væk fra selve vandbeholderen. Lad vandet løbe, indtil det når makstemperatur. Varm en kop op ved at fylde den med det varme vand og tømme den igen. Derefter fylder du den med varmt vand og måler temperaturen. Er den for høj eller lav kan du justere det på varmtvandsbeholderen. Efter et par timer kan du måle igen.

Spar på vandet i haven

Selv om plænen bliver lidt gul, hvis sommeren er tør, så er det en god idé at modstå fristelsen til at vande den hele tiden. Græs er en af de mest modstandsdygtige planter, der findes, og den skal nok komme sig hurtigt, så snart det regner igen. Og det kommer til at regne igen – det er jo Danmark trods alt. Du kan med fordel opstille en regnvandsbeholder i din have og tage af den, når du har brug for at vande blomster og planter, der ikke tåler udtørring.

Beskyt vores grundvand

I Danmark har vi noget af det bedste og reneste drikkevand i verden. Det skulle vi jo gerne blive ved med at have, men alene i 2018 afslørede test af 250 vandboringer, at der var alt for mange rester af sprøjtegifte, pesticider, i vores grundvand. Du kan hjælpe ved at spise økologiske, danske grøntsager og ved ikke selv at sprøjte for ukrudt i din egen have.

Vi bruger desværre omkring 20 tons gift i vores haver hvert år. Én dråbe sprøjtegift i grundvandet er nok til at gøre 10 millioner liter drikkevand ubrugeligt. Så der er mange gode grunde til at undgå gift, både i egen have og i landbruget. Mindre gift er ud over at gavne vandkvaliteten, også bedre for biodiversiteten, det vil sige insekterne, der befrugter vores planter, og fuglene, der lever af insekterne.

Verdo for målene - #6 rent vand

Vi støtter verdensmål #6 Rent vand og sanitet. Det er ikke for sjov, at rent vand er med på listen over FN’s 17 verdensmål. I Danmark har vi været vant til rent og rigeligt drikkevand. Men vi har også set en udvikling, der går i den forkerte retning – med forurening som pesticider og svampemidler i vores grundvand. Vi skal gøre noget, hvis vi vil bekæmpe den negative udvikling herhjemme. Og det er faktisk ikke så svært. Selv de små valg du træffer, er med til at gøre en stor forskel. 


Vidste du dette om vand?

 • Hvor kommer vores vand fra?        

  Al vand på Jorden kører så at sige rundt i et lukket kredsløb, så på den måde er mængden af vand konstant på planeten. Langt det meste vand findes i oceanet, der dækker størstedelen af Jordens overflade.

  Vand bevæger sig fra jorden ud i havet, søer og vandløb, herfra fordamper det og falder igen som nedbør, der siver ned i jorden til grundvandet. I Danmark tager det 20-80 år, før nedbørsvand er nået ned til vores grundvand, men det kan tage helt op til 10.000 år andre steder på Jorden.

  Vi har i Danmark noget af verdens bedste grundvand, og det vand, der kommer ud af vandhanerne, er ikke bare rent, det smager også godt. Der er ingen grund til at købe vand på flaske i Danmark, og så meget desto mere grund til at passe godt på det grundvand vi har og minimere brugen af giftstoffer i landbruget – og i vores egne haver.

 • Er vores grundvand rent?        

  Som udgangspunkt har vi i Danmark noget af det reneste grundvand i verden. Vi har meget strenge krav til grundvandets kvalitet, fordi vi ikke renser det, inden det forlader vandværkerne. Det er derfor en stor opgave for vandforsyninger og myndigheder at overvåge og passe på vores grundvand.

  Men ved en landsdækkende screening af Danmarks grundvand blev der fundet to ukrudtsmidler, der aldrig har været lovlige i Danmark. Desværre er det ikke et enkelttilfælde. Ukrudtsmidler og pesticider i grundvandet er desværre et stigende problem i Danmark.

  Forurening af grundvandet kan ske på tre måder; fladeforurening, punktforurening og linjeforurening. Fladeforurening sker, når landmænd tilfører gødning til jorden for at fremme deres planters vækst. Men kvælstof giver store problemer i forhold til grundvandet, hvor overskuddet, det vil sige den del, planterne ikke har opbrugt, siver med vandet ned gennem jorden i form af nitrat.

  Punktforurening dækker over afgrænsede områder som gamle lossepladser, industrigrunde og tankstationer, hvor kemiske stoffer kan sive ned i jorden. Nedgravede dunke og tanke med kemikalier eller fyringsolie kan udgøre en forureningsrisiko. Linjeforurening adskiller sig ved, at forureningen sker langs linjer i landskabet, som eksempel veje eller jernbanen. Det kan også være utætte kloakledninger.

 • Hvorfor skal vi spare på vandet i tørkeperioder?        

  Det kan virke paradoksalt, at vi ofte får at vide, at vi skal spare på vandet i en sommer med en længere tørkeperiode, når det regner så meget i Danmark. Og det er faktisk ikke, fordi vi i Danmark generelt set mangler vand. Det skyldes, at vandværkerne i en tør sommer, hvor mange bruger mere vand end normalt, kan have svært ved at følge med. Derudover koster det energi at hente vand op fra undergrunden, og det koster dig som forbruger penge at bruge vand, så der er god grund til at spare på vandet og passe godt på vores grundvand.

  Vi skal passe godt på vores gode, rene grundvand og stoppe med at bruge gift i haven. Det er en god idé fortrinsvist at købe økologiske, danske produkter, så vi sammen minimerer mængden af pesticider i vores grundvand. Ved ikke at købe meget vandholdige grøntsager som avokado, fra lande uden store vandressourcer hjælper vi lande, der rent faktisk kan risikere at løbe tør for vand.

Fik du ikke svar?

Åbningstider
Mandag - torsdag 8:00 - 16:00
Fredag 8:00 - 15:30

Du kan også skrive til os på Facebook messenger.

 • Find os på sociale medier:

Vil du have spændende nyt direkte i din indbakke?

 1. Tips og tricks, seneste nyt og kundefordele
Tilmeld nyhedmail