Vores mission og vision

Missionen i Verdo 

Verdo’s mission er at drive og udvikle bæredygtig kritisk infrastruktur til gavn for kunder og fremtidens samfund med udgangspunkt i varme, vand, el og teknisk infrastruktur.

Dette er afsættet for en forretning, der skal favne både kunder og samfund.

Vi tænker i nye muligheder og søger ved hjælp af digitale og innovative løsninger at give vores kunder en enkel hverdag med høj forsyningssikkerhed og konkurrencedygtige priser.

Vi investerer langsigtet og velovervejet med fokus på klima, miljø og ressourceøkonomi i respekt for nuværende og kommende generationer.

Vores vision 

Verdo har en vision om at være et grønt skridt foran – sammen.

Vi ønsker at realisere visionen ved aktivt at bidrage til den grønne omstilling og være med helt fremme i udviklingen af fremtidens energiforsyning.

Det er ikke noget, vi kan gøre på egen hånd. Vi tror på, at vi lykkes bedst, når vi arbejder sammen i tæt samspil med det omkringliggende samfund. Det gælder både, når vi udvikler nye løsninger med vores kunder, når vi udvikler infrastruktur og byer med lokale partnere, når vi samarbejder med landets myndigheder, og når vi i fællesskab bygger en inkluderende virksomhedskultur.

Fra ressourcer til grønne resultater

99,3

%
Læs mere

666

tons
Læs mere

39 

hektar
Læs mere

Når bæredygtig udvikling står øverst på agendaen

Social ansvarlighed og bæredygtig udvikling er en naturlig del af hverdagen i Verdo. Vi beskytter forbrugernes drikkevand og reducerer CO2-udledningen ved at opkøbe skov og plante træer. Vi forsyner vores kunder med grøn fjernvarme fra certificeret biomasse, og vi skifter årligt tusindvis af traditionelle gadelamper til energibesparende LED-belysning. Principperne i FN’s Global Compact og FN’s Verdensmål inspirerer os i vores CSR-arbejde, som er en del af vores dagligdag og vores vision: at være et grønt skridt foran - sammen. 

Find produkter og løsninger inden for