Nødforbindelse og vagtordning til Strømmen Vandværk

Strømmen Vandværk har etableret en nødforbindelse samt aftalt en vagtordning i samarbejde med Verdo. Begge dele for at øge forsyningssikkerheden for forbrugerne.
Strømmen Vandværk har haft et ønske om at sikre sig bedre i tilfælde af brud på ledningsnettet.  Med etableringen af en nødforbindelse til Verdo’s ledningsnet har Strømmen Vandværk garderet sig bedst muligt mod de brud, som kan opstå i forsyningsområdet.   

”Vi indgik et samarbejde om at etablere nødforbindelse, og vi havde en rigtig god dialog i processen, hvor der er blevet lyttet til vores behov. Nødforbindelsen er testet, idriftsat og godkendt, og den fungerer perfekt. Den nye nødforbindelse sikrer fuldstændig vandforsyning under nedbrud, og det giver øget tryghed til forbrugerne,” siger Hans Lyng, driftsleder på Strømmen Vandværk.

Aftale om døgnvagt
Strømmen Vandværk har hidtil selv håndteret henvendelser fra forbrugerne døgnet rundt, men har nu indgået en aftale om døgnvagt. Verdo har et døgnberedskab for at sikre hurtig reaktion på hændelser, og den vagtordning gør Strømmen Vandværk nu brug af.

I praksis betyder det, at opkald uden for almindelig kontortid kl. 7.30-15.30 bliver stillet videre til Verdo’s vagttjeneste, som så håndterer henvendelsen fra områdets forbrugere.   

”Vagten har mulighed for at tilkalde erfarne montører, som tilser hændelsen og sætter relevante tiltag i gang. Ordningen har været i brug, og vagthavende montører kan sagtens vurdere, om et problem i vores forsyningsområde skal løses med det samme eller kan vente til almindelig arbejdstid. Det betyder noget for økonomien, og så giver det større fleksibilitet for driften af vandværket,” siger Hans Lyng. 

Samarbejde mellem vandværker
Samarbejdet mellem Strømmen Vandværk og Verdo er kommet i stand efter længere tids dialog om netop mulighederne for at hjælpe hinanden som nabovandværker.

”Som nabovandværker er det oplagt at hjælpe hinanden med både små og store ting i de situationer, hvor det kan lade sig gøre. Vi har de samme opgaver og forpligtelser overfor vores forbrugere og kender derfor hinandens hverdag rigtigt godt. Det er derfor helt naturligt for os at indgå i sådan et samarbejde,” siger Peter Nordahn, vandforsyningschef i Verdo.