Vand til installatører

Skal du tilslutte vand?

Er du installatør og skal finde information om vand og placering af stophane, eller skal du finde vejledning til montering af vandmåler? Det får du svar på her på siden.

Tilmeld vandinstallation

Udfyld ansøgning om ny vandinstallation

openpublicdocument (1).png Hvor er stophanen

Har du i forbindelse med renovering eller nybyg brug for at lukke for vandforsyningen, kan du her finde oplysninger om, hvor stophanen er placeret. 

Find stophanen

Sådan monterer du vandmåleren


I forbindelse med udskiftningen til digitale målere i vores forsyningsområde, må du som installatør ikke betjene stikledningsventilen. Kontakt os, og så klarer vi opgaven.

Måleren skal monteres efter vejledninger fra Kamstrup.

Ansøg om refusion, hvis du har haft en skjult lækage

Du kan søge om at få eftergivet en del af betalingen for det leverede vand (refusion blanket), hvis du skulle være så uheldig at have haft en skjult lækage på dine rør. Det er dog et krav, at det er en beboelsesejendom, og at bruddet skyldes et lækage på et skjult rør. Samtidig skal reparationen være foretaget af en autoriseret VVS installatør, som skal levere dokumentation for reparationsarbejdet.

Du kan hente et ansøgningsskema, som du skal sende til Verdo. Vær dog opmærksom på at du også kan søge om refusion for spildevandsafgiften. Dette sker ved henvendelse til Vandmiljø Randers.

Har du spørgsmål?

Thomas Drægert Grønning

Distributionsansvarlig