Grøn fjernvarme  

Fjernvarme - et vigtigt led i at reducere CO2

Også i Danmark er den grønne omstilling intensiveret. Det ambitiøse mål er at reducere Danmarks samlede CO2 med 70 % inden 2030. I det mål er fjernvarme en central rolle, og det er en rolle, brancheorganisationen Dansk Fjernvarme tager alvorligt. I løbet af de næste 10 år skal de 500.000 boliger, der stadig opvarmer med fossile brændsler nemlig omstilles til grøn energi. Det vil betyde, at fjernvarmen i Danmark produceres på 100 % bæredygtig energi i 2030. Den kalkule er lig med, at den grønne fjernvarme vil bidrage til at levere 44 % af landets samlede klimamål om en 70 % CO2-reduktion. Et ambitiøst mål. Men et mål med grøn fornuft.

Dit valg gør en forskel

 

Når du vælger en grøn opvarmning af din bolig, er du samtidig med til at reducere andelen af fossile brændsler og hermed Danmarks samlede CO2-aftryk.

Skal vi nå de ambitiøse mål inden 2030, er dit valg vigtigt.

Men hvad er så det rigtige valg?

Det rigtige valg er individuelt og kommer blandt andet an på, om du bor i by eller landområde. Vi ser i dag et stigende tilskud til små varmepumper, men det er ikke ensbetydende med, at varmepumpen er det rigtige valg. Og slet ikke, hvis du bor i byen med let adgang til fjernvarmen. Vælger flere husstande på en villavej en varmepumpe, kræver det en udbygning af elkablerne for at klare den ekstra kapacitet. Og den udbygning er vi alle med til at betale over tariffen på elregningen. I dag forsynes over 1.757.000 danske husstande med fjernvarme. Det svarer til, at 64 % af alle husstande får fjernvarme, og det gør fjernvarmen til den mest udbredte opvarmningsform i Danmark.

Fra brancheorganisationen Dansk Fjernvarme er meldingen klar:
”Fremtiden er grøn og CO2-neutral. Vi kan omstille hele vores sektor uden at gå på kompromis med forsyningssikkerheden, og samtidig sikre konkurrencedygtige priser for vores kunder”. 

I dag kommer 61% af energien til fjernvarmen fra vedvarende energikilder, Men målet er, at fjernvarmen i Danmark er 100% CO2-neutral inden 2030.

Skifter du fra naturgas til fjernvarme, sparer du klimaet for 3,9 tons CO2 hvert eneste år. Dansk Fjernvarme

Fjernvarmen i Randers

Fjernvarmen i Randers blev etableret i 1931. I dag sørger vi for, at ca. 35.000 kunder kan holde varmen året rundt. Det svarer til, at 95 % af vores forsyningsområde, der omfatter langt det meste af Randers by, får grøn varme fra Verdo.

Fjernvarmen bliver produceret på vores kraftvarmeværk på Randers Havn. Allerede i 2009 tog vi de første skridt mod en grønnere forsyning og et skridt mod at nå de ambitiøse klimamål inden 2030. Dengang omlagde vi kraftvarmeværket fra kul til biomasse. I dag foregår 99% af varmeproduktionen på biomasse, mens dens sidste procent er på naturgas og olie. Det er blandt andet i opstartsperioder af kedlerne, vi blandt andet bruger olie. Det gør vi for at imprægnere kedlerne til den nye fyringssæson og på den måde forlænge deres levetid.

Find ud af mere om Randers Kraftvarmeværk

5 hurtige om varmen i Randers

35.000

kunder

290 

km hovedledning

214 

km stikledning

11 

km transmissionsledning

439.000 

MWh varmedistribution om året

Fjernvarmen i Herning

Fjernvarmen i Herning blev etableret i 1950. I dag sørger vi for, at 50.000 husstande i Herning og omegn får varme. 80% af varmen produceres på Herningværket, mens resten produceres på egne decentrale energianlæg. 97% af varmeproduktionen på Herningværket foregår med biomasse, resten på naturgas og olie. Samlet set for Herning og omegn produceres 90% på biomasse.  

Områder forsynet med varme fra Herningværket: Herning by, Tjørring, Gullestrup, Hammerum, Gjellerup, HI-Park, Lind, Birk, Snejbjerg, Ilskov og Gødstrup (DNV).

Områder forsynet fra selvstændige varmecentraler: Simmelkær, Sinding, Hodsager, Haunstrup, Amborg, Fasterholt, Kølkær, Høgild og Studsgård.

5 hurtige om varmen i Herning

50.000 

husstande

354 

km hovedledning

264 

km stikledning

32 

km transmissionsledning

500.000 

MWh varmedistribution om året

Fjernvarmens fordele

Fjernvarmen er selvkørende fra dag ét og kræver minimal vedligehold. Fjernvarmeselskabet - altså os - sikrer dig, at du altid får den varme, du har brug for. Og så hverken støjer eller fylder fjernvarmen i dit hjem.

Når fjernvarmen er installeret, skal du kun betale for den varme, du bruger. Og så har anlægget en lang levetid. En veksler kan sidde i 20-30 år, før den skal skiftes, hvor andre anlæg som gas og varmepumper har 10-15 års levetid.

Faktisk så grøn, at den står for 44% af Danmarks samlede mål om at reducere CO2 med 70%. Samtidig vil den i 2030 være 100% CO-neutral. Så skifter du fra naturgas til fjernvarme, sparer du klimaet for cirka 3,9 tons CO2 hvert år.

Tjek, om du kan få fjernvarme fra Verdo

Bliv kunde

Vidste du dette om varme?

 • Hvor kommer varmen fra?        

  Den mest almindelige kilde til varme i Danmark er fjernvarme, som bruges i 1,7 millioner husstande og skabes ved, at varmt vand sendes ud i radiatorerne. Vandet opvarmes ofte med overskudsvarme fra forbrænding af affald eller fra kraftvarmeværker.

  Har du et oliefyr, eller bruger du naturgas, så er det både billigere og mere klimavenligt at skifte til fjernvarme, hvis du kan. Varmepumper og jordvarme er også et godt klimavenligt alternativ. El-varme er den dyreste måde at opvarme dit hus på, så har du elvarme, er her mange penge at spare, hvis du vælger en alternativ løsning eller en supplerende varmekilde.

 • Hvad er grøn varme?        

  Grøn energi dækker over bæredygtig el og varme, og sker ved at producere energi fra vedvarende energikilder samt udfase brugen af fossile brændsler som olie, kul og gas. Regeringens ambitiøse klimamål er at reducere Danmarks samlede CO2 med 70% inden 2030.  

  I løbet af de næste 10 år skal de 500.000 boliger, der stadig opvarmer med fossile brændsler, derfor omstilles til grøn energi. Al fjernvarmen i Danmark vil dermed produceres på 100% bæredygtig energi i 2030, og den grønne fjernvarme vil til den tid levere 44% af det samlede klimamål.  

 • Er biomasse bæredygtigt?        

  Biomasse er en vedvarende energikilde, der bruges til at producere varme og el. Det kan være et restprodukt fra landbruget, såsom halm, eller fra skovdrift, såsom træflis.  Biomasse er som udgangspunkt et grønt alternativ til fossile brændstoffer som olie, kul og gas og spiller en vigtig i forhold til at reducere CO2-udledninger.  

  Men det er dog vigtigt at gøre sig klart, at visse kriterier skal være opfyldt for, at man kan sige, at biomassen er bæredygtig. Den skal blandt andet høstes fra certificerede, bæredygtige skove, hvor træerne genplantes, økosystemet opretholdes og biodiversiteten beskyttes 

Fik du ikke svar?

Ring 7010 0230

Åbningstider
Mandag - torsdag 8:00 - 16:00
Fredag 8:00 - 15:30

Du kan også skrive til os på kunde@verdo.com
eller via Facebook messenger.

 • Find os på sociale medier:

Vil du have spændende nyt direkte i din indbakke?

 1. Tips og tricks, seneste nyt og kundefordele
Tilmeld nyhedmail