Erhvervspulje giver tilskud til fjernvarmekonvertering

Nu kan din virksomhed søge støtte til konvertering af fjernvarme 

Støttepulje til grøn omstilling i erhvervslivet 
Erhvervspuljen, som er den statslige støtteordning, er pr. 1 november 2022 ændret, så virksomheder nu også kan søge om støtte til konvertering fra fossile brændsler til fjernvarme. Erhvervspuljen er en tilskudspulje til dansk erhvervsliv på 3,5 mia. kr., der løber frem til 2029. Det er både mindre og større virksomheder fra langt de fleste brancher, som kan få tilskud til næsten alle typer af projekter, der sparer energi eller CO2 fra energiudledninger.

Din virksomhed kan få tilskud flere gange  
Selvom din virksomhed allerede har ansøgt eller fået tilskud til et projekt fra Erhvervspuljen, kan I sagtens få tilskud til flere projekter. Der er nemlig stor sandsynlighed for, at der er flere steder i jeres drift eller produktion, hvor I kan spare yderligere energi eller CO2. 

Søg om tilskud året rundt 
Udover ændringen for fjernvarme, så er Erhvervspuljen nu også åben hele året rundt, så ansøgningsrunder og ansøgningsfaser afskaffes. Samtidig er arbejdsgangen også gjort
smidigere, fordi projekter fremover vil kunne realiseres, så snart ansøger har modtaget en kvittering fra Energistyrelsen, hvilket vil ske umiddelbart efter ansøgning.

 

Søg om tilskud til fjernvarme 

Erhvervspuljen er rettet mod både små og store virksomheder, der ønsker at gennemføre CO2- og energibesparende projekter.

Ansøgningsprocessen er blevet lettere, fordi projekter fremover vil kunne realiseres, så snart din virksomhed har ansøgt og har modtaget en kvittering fra Energistyrelsen, hvilket vil ske umiddelbart efter ansøgning

Flere virksomheder henter kæmpe CO2-gevinst 

Mens fokus ofte er på de private, når det gælder konvertering fra naturgas til fjernvarme, så henter flere virksomheder kæmpe besparelser på både økonomi og CO2 ved at konvertere fra fossil energi.

Saint-Gobain / Brødrene Dahl er en af de virksomheder. Med en årlig besparelse på 360 tons CO2 og flere hundrede tusinde kroner, lå beslutningen lige til højrebenet ifølge selskabets logistikdirektør:

”Investeringen er hurtigt tjent hjem, og samtidig bidrager omlægningen betragteligt til, at vi kan nå vores 2030-mål,” siger Lasse Halliday med henvisning til selskabets målsætning om at reducere CO2 med 70 procent inden 2030.

Udrulningen af fjernvarme er et klassisk eksempel på, hvordan virksomhederne kan hjælpe hinanden i den grønne omstilling.

 

Fordele ved den grønne omstilling

Grøn omstilling kan skære toppen af energiregningerne, reducere CO2-udleninger og ikke mindst styrke forsyningssikkerheden. 

  • Styrket forsyningssikkerhed 
  • En bæredygtig og grøn position
  • Bedre arbejdsmiljø og trivsel