Meld flytning som varmekunde hos Verdo  

Når du fraflytter en ejendom med direkte kundeforhold til Verdo (du modtager regninger for fjernvarmen direkte fra Verdo), skal vi have besked om, hvornår fraflytter ikke længere skal betale for varmeforbruget i ejendommen.

Denne formularer gælder både lejeskifte og ejerskifte i forbindelse med fraflytning.

Er du udlejer, kan du også melde flytning på vegne af en lejer i din ejendom.

Fraflytter du som lejer et lejemål, hvor varmeforbruget afregnes med udlejer sammen med huslejen og ikke direkte med Verdo, skal du ikke udfylde denne formular.

Husk at du i henhold til Verdos leveringsbestemmelser for fjernvarme er forpligtet til at sikre, at den nye ejer er gjort bekendt med, at aftaleforholdet med Verdo om levering af fjernvarme til ejendommen og de heraf følgende forpligtelser overtages ved erhvervelsen.

Kvinde sidder op ad radiator med en kop i hånden