GIS – digital ledningsregistrering

Kortlægning, digitalisering og dokumentering af ledningsnettet

Overhold LER-lovgivningen

Krav fra myndighederne til dokumentation af anlæg, herunder digital ledningsregistrering, bliver en stadig større opgave for vandværkerne at håndtere. Den nye LER-lov er et konkret eksempel på dette.

Verdo kan via GIS (Geografiske Info-Systemer) kortlægge, digitalisere og håndtere dit vandværks ledningsnet, så de overholder LER-lovgivningen. Derudover vedligeholder vi alle data og udleverer dem automatisk, i det rette format, inden for LER-fristen – også i ferier og ved sygdom.

Med Verdo ombord er du sikker på at overholde LER-loven. Alle data bliver korrekt indsamlet, digitaliseret og løbende udleveret ved graveforespørgsler. GIS-specialist i Verdo

Fakta om LER-lovgivningen

  • Alle ledningsejere skal inden 2021 digitalisere deres ledningsoplysninger
  • De skal være parate til at videregive oplysningerne inden for to timer
  • Oplysningerne skal videregives i vektor-format for nye anlæg

GIS Verdo
Vi havde for nylig en udstykning på 42 matrikler. Verdo kom ud og målte op og lagde data i GIS. Systemet er nemt og brugervenligt. Morten Laursen, Harridslev Vandværk
GIS - Digital ledningsregistrering

Sådan kan en løsning se ud

  • Etablering af digitalt kort ud fra opmåling, skitser eller lignende
  • Årlig drift af digitale kort
  • Adgang til digitale kort via web-løsning
  • Automatisk LER-udlevering
  • Fremtidige suppleringer

Lad os starte dialogen

Anita Enevoldsen

Afdelingsleder | GIS og data

Læs mere om, hvad LER-loven betyder for dig, og hvordan du med GIS lettere overholder den.

Download PDF
Verdo brochure Digitalt ledningsnet.pdf