Overvågning - SCADA og SRO

Opdag fejl hurtigere og undgå nedbrud

Løsning tilpasset dine behov

Verdo tilbyder to forskellige løsninger til den generelle overvågning, drift, styring, alarmovervågning og datalogning på vandværket:

  • SCADA/SRO Light-løsning
    Håndterer alarmer og laver dataopsamling på driftsdata og en fuldintegreret
  • SCADA/SRO-løsning
    Styrer og opsamler alle data

SCADA

Fuldintegreret løsning

Med vores udvidede løsning, Fuldintegreret SCADA/SRO-løsning, kan du styre dit vandværk via din smartphone, tablet eller computer. Det giver dig mulighed for at starte og stoppe pumper og filtre hjemmefra samt afmelde alarmer. Løsningen indeholder desuden en udvidet overvågning samt identifikation af uregelmæssigheder såsom åbne døre eller uregelmæssigheder på en boring.

elektronisk overvågning

SCADA Light vs. SCADA Full 

  SCADA Light SCADA Full
Datalogning hvert kvarter døgnet rundt
(kW måling pr. pumpe, samlet kWh forbrug for
hele vandværket, rent vand i m3, flow og tryk)
Data sendes direkte til din
computer eller mobile enhed
Alarmering (SMS eller mail) ved
fejlmeldinger eller pumpestop
Hosting af data
Mulighed for at energioptimere ved
blandt andet at sænke trykket om
natten, hvor forbruget er lavere
Fjernkontrol med start og stop af pumper
og filtre samt afmelding af alarmer direkte
fra din computer, tablet eller smartphone
 
Detektering af alt inkl. åbne 
døre, boringer og lignende
 
Begge løsninger giver dig data om vandværket direkte på din tablet, smartphone eller computer, og sender alarm ved pumpestop. Så kan du opdage fejl, før et nedbrud opstår. Steffen Schmidt, Afdelingsleder i Verdo

Cases og kunder

Assens Vandværk: Smartere og mere effektiv drift

I samarbejde med Verdo har værket fået en skræddersyet løsning, der sikrer en smartere og mere effektiv drift. Med overvågning og datalogning, løser vandværket selv mange af de daglige opgaver, og sender data videre til formanden for Assens Vandværk. Det gør det lettere at drive værket og fortage indrapportering samt opdage fejl hurtigere. 

Automation på Gjesing Vandværk

Gjesing Vandværk kan se frem til mindre slid på pumperne og besparelser på energiforbruget. To faktorer, der har stor betydning for en effektiv drift. En nyinstalleret løsning med frekvensstyring og alternering af pumperne i udpumpningsanlægget forlænger pumpernes levetid.

Vandværksstyring Vilstrup Vandværk

Sammen med effektiv styring vejede en energivenlig løsning og brugervenlighed tungt, da Vilstrup Vandværk skulle have et nyt styringssystem. Valget faldt på en fuldautomatisk løsning, der sikrer driftssikkerheden på vandværket mange år frem.

Tidssvarende Pumpestyring til Mørkholt Vandværk

Mørkholt Vandværk fik en ny, tidssvarende pumpeløsning med overvågning, automatisk pejl, nødbundstop og datalogning. Det har effektiviseret driften og lettet arbejdsgangene for vandværket.

Fjellerup By Vandværk

I samråd med Verdo nåede man frem til en skræddersyet løsning, der klarer datalogningen og samtidig overvåger vandværket for at sikre en både smartere og mere effektiv drift.

Lad os starte dialogen

Steffen Schiødte Schmidt

Afdelingsleder automation

Læs mere om Steffen

Download materiale 

Læs mere om elektronisk overvågning og SCADA

Verdo brochure SCADA Anlaeg.pdf

Verdo brochure SCADA Anlaeg.pdf

Download PDF
Verdo brochure elektronisk overvaagning.pdf

Verdo brochure elektronisk overvaagning.pdf

Download PDF