SMS om brud eller lækage

Har du modtaget sms om brud eller lækage?

Har du modtaget en sms fra Verdo om brud eller lækage på din vandinstallation, er det fordi, der er gået en alarm på din vandmåler. Vandmåleren kan sende to forskellige alarmtyper – en lækagealarm (LEAK) og en brudalarm (BURST). 

Hvad er en lækagealarm?
Alarmen kommer, når din måler, på intet tidspunkt har stået stille i løbet af et døgn. Det vil sige, at der i hele døgnet er et konstant vandforbrug på din adresse. Det kan være et tegn på en utæt vandhane eller et toilet, der løber. Har du dyrehold, eller bruger du vand til anden produktion, kan det være en forklaring på din lækagealarm.

Hvad er en brudalarm?
For et standardparcelhus kommer alarmen, når du har brugt over 250 liter i en halv time. Det kan være tegn på et brud på en vandledning, eller et stort vandforbrug inden for en kort periode – hvis du har glemt at slukke for fx vandslangen.

Hvad skal du gøre, når du modtager en alarm?

For at kontrollere, om der er et uønsket vandforbrug, skal du først sikre dig, at:

 

  1. Ingen personer eller installationer i husstanden bruger vand (ingen tager et bad, skyller ud i toilettet, bruger vaskemaskinen)
  2. Dernæst skal du kigge på måleren for at se, om den alligevel viser forbrug  

Har du sikret, at ingen bruger vand i husstanden, og måleren stadig viser, at der løber vand igennem den, kan det f.eks. betyde, at:

  • En vandhane drypper, toilettet løber eller udendørs vandhane ikke er slukket
  • Der er utætte rør – bemærk, at det kan være skjulte rør og installationer som en varmeveksler
  • En sikkerhedsventil fra dit varmeanlæg er defekt
  • Defekt/utæt varmeveksler
  • Dyrehold eller anden produktion


Er der en fejl, bør du udbedre den og dermed undgå unødigt vandforbrug. Kan du ikke finde årsagen til alarmen, når du har prøvet ovenstående, bør du kontakte en autoriseret vvs-installatør. Dette er for egen regning.

Hvordan viser vandmåleren, at der er et forbrug?

MULTICAL® 21 / flowIQ®3100                                flowIQ®2200​

Vandmåler 4.2

Når der løber vand igennem måleren, vil flowindikatoren (6) i venstre side på måleren registrere, at der er et forbrug.

MULTICAL®21 og flowIQ®3100 viser forbrug med en trekant i bevægelse. Når der ikke er forbrug, er der ingen trekant.

FlowIQ®2200 viser det aktuelle flow i l/h (liter i timen). Når der ikke er forbrug, vil der stå 0,000 l/h.

Hvad betyder en alarm på måleren?

Er der et forbrug, der udløser en alarm, vil alarmen blive vist med en eller flere infokoder* i displayet under tallene, som viser forbruget (forbrugstælleren).

Multical 21 Flow11

Flowq 22001

Husk at holde øje med måleren

Som en ekstra service til vores kunder, udsender vi en sms, hvis en måler viser en aktiv infokode, altså en alarm. Infokoden kan have været aktiv i kortere eller længere tid, inden du modtager en sms fra os. Derfor skal du, som altid, selv holde øje med din vandmåler og dit vandforbrug – også fremadrettet.

Du kan se dine forbrugsdata på i vores app, Mit Verdo.

Afmeld sms-service

Ønsker du fremover ikke at modtage sms fra os om alarm på din vandmåler, kan du ringe til os på 7010 0230, så sørger vi for at fjerne dig fra vores liste.