SMS om brud, lækage eller lav temperatur

Har du modtaget sms om brud, lækage eller lav temperatur på din vandinstallation?

Har du modtaget en sms fra Verdo om brud, lækage eller lav temperatur på din vandinstallation, er det fordi, der er gået en alarm på din vandmåler.

Hvad er en lækagealarm?
Alarmen kommer, når din måler, på intet tidspunkt har stået stille i løbet af et døgn. Det vil sige, at der i hele døgnet er et konstant vandforbrug på din adresse. Det kan være et tegn på en utæt vandhane eller et toilet, der løber. Har du dyrehold, eller bruger du vand til anden produktion, kan det være en forklaring på din lækagealarm.

Hvad er en brudalarm?
For et standardparcelhus kommer alarmen, når du har brugt over 250 liter i en halv time. Det kan være tegn på et brud på en vandledning, eller et stort vandforbrug inden for en kort periode – hvis du har glemt at slukke for fx vandslangen.

Hvad er lav temperatur?

På baggrund af aflæsninger fra din vandmåler, kan vi se, der er lav temperatur ved vandmåleren. Vi henter data på følgende måder alt efter, hvilken vandmåler du har. 

 • Gennemsnitlig omgivelsestemperatur (pr. døgn)
 • Minimums medietemperatur (pr. døgn)
 • Minimums omgivelsestemperatur (pr. døgn)

Du har modtaget en sms fra os, fordi der er en gennemsnitstemperatur på 5 grader (eller lavere) eller en minimumstemperatur på 3 grader (eller lavere) ved vandmåleren. 

Ofte stillede spørgsmål ifm. sms om kold vandmåler

Nej, vi kommer ikke ud og tjekker din vandmåler, når vi har registreret kolde temperaturer. Du skal i stedet kontakte en autoriseret VVS’er, der kan udbedre eventuelle fejl og/eller defekter.

Har vi registreret kolde temperaturer omkring din vandmåler, kan der være risiko for, at den er defekt. Kontroller derfor om der er tal i displayet og sikr, at måleren ikke er utæt. Er du i tvivl, om din vandmåler er i stykker, skal du kontakte en autoriseret VVS’er, som kan hjælpe dig.

Det ved du, når temperaturen ved vandmåleren er over 5 grader, og når vandmåleren ikke længere viser kold temperatur i displayet. 

Ja, SMS’en er blot en service. Den kolde temperatur er registreret på baggrund af digitale aflæsninger fra din måler, som vi automatisk modtager. Vi har altså ikke været fysisk på adressen og konstatere det.

 Nej, det er kun SMS’er om lækage og brud, der fortæller om dit forbrug. Dette er udelukkende en servicebesked om temperaturen ved din vandmåler. 

Det er en servicemeddelelse, du modtager, fordi vi har registreret kolde temperaturer ved din vandmåler. Det kan betyde en defekt, utæt og/eller upræcis vandmåler og eventuel vandbrud inde i selve vandinstallationen. 

Måske. Kolde temperaturer ved vandinstallation kan betyde brud. Men det er ikke noget, vi kan konstatere. Du skal selv tjekke din vandinstallation eller kontakte en autoriseret VVS’er, der kan hjælpe dig

Du skal selv høje øje med dit vandforbrug enten på selve vandmåleren eller på Mit Verdo.

Ja det gør det, for selvom vandet er lukket, kan der være vand i selve installationen. Kontakt en autoriseret VVS’er om frostsikring af din vandinstallation.

Hvad skal du gøre, når du modtager en alarm?

For at kontrollere, om der er et uønsket vandforbrug, skal du først sikre dig, at:

 1. Ingen personer eller installationer i husstanden bruger vand (ingen tager et bad, skyller ud i toilettet, bruger vaskemaskinen)
 2. Dernæst skal du kigge på måleren for at se, om den alligevel viser forbrug  


Ingen bruger vand, men måleren viser forbrug
Har du sikret, at ingen bruger vand i husstanden, og måleren stadig viser, at der løber vand igennem den, kan det f.eks. betyde, at:

 • en vandhane drypper, toilettet løber eller udendørs vandhane ikke er slukket
 • der er utætte rør – bemærk, at det kan være skjulte rør og installationer som en varmeveksler
 • en sikkerhedsventil fra dit varmeanlæg er defekt
 • varmeveksleren er defekt eller utæt
 • der er dyrehold eller anden produktion


Ved lav temperatur skal du sikre dig, at vandmåleren ikke får det koldere. Det gør du ved at: 

 • pakke vandmåleren ind i noget varmende/isolerende - fx et tæppe
 • sørge for, at der er varme i nærheden af vandmåleren
 • sikre, at vandmåleren ikke er defekt
 • sikre, at der ikke står vand i målerbrønden, og at dækslet sluttet tæt (gælder kun, hvis din måler er placeret i målerbrønd)


Er der fejl eller er måleren ødelagt? 
Er der en fejl eller er måler blevet ødelagt, bør du udbedre den og dermed undgå unødigt vandforbrug. Kan du ikke finde årsagen til alarmen, når du har prøvet ovenstående, bør du kontakte en autoriseret vvs-installatør. Dette er for egen regning.

Du er som ejer eller bruger ansvarlig for vandmåleren. Går den i stykker, skal du derfor selv dække omkostningerne til en ny måler (inkl. administrationsgebyr og andre omkostninger). Du kan se priserne i vores aktuelle takstblad.

Hvordan viser vandmåleren, at der er et forbrug?

Venstre billede viser en flowIQ®2200 vandmåler, og andet billede viser en MULTICAL®21/flowIQ®3100 vandmåler.

 1. Vandværkets ID/Serienummer
 2. Batteriets udløbsår
 3. Akkumuleret vandforbrug
 4. Infokoder
 5. Tekniske informationer
 6. Flowindikator

 

MULTICAL®21/flowIQ®3100 er en elektronisk vandmåler uden bevægelige dele. Måleren kræver ikke vedligehold og kan fjernaflæses af vandforsyningsselskabet. Målerens display viser vandforbruget. De store cifre angiver kubikmeter vand, og de små cifre angiver liter. Den grafiske flowindikator i venstre side angiver med 5 små trekanter, om der vand gennem måleren. Når der ikke er forbrug, er der ingen trekanter. Nederst til højre i displayet blinker to små firkanter skiftevis, hvilket betyder, at måleren er aktiv. 

flowIQ®2200/3200 er en elektronisk vandmåler uden bevægelige dele. Måleren kræver ikke vedligehold og kan fjernaflæses af vandforsyningsselskabet. Målerens display viser vandforbruget. De store cifre angiver kubikmeter vand, og de små cifre angiver liter. Den grafiske flowindikator er angivet i venstre side med 4 små cifre nederst på displayet, der angiver, om der løber vand gennem måleren. Når der ikke er forbrug, vil der stå 0,000 l/h.

Hvad betyder en alarm på måleren?

Er der et forbrug, der udløser en alarm, vil alarmen blive vist med en eller flere infokoder* i displayet under tallene, som viser forbruget (forbrugstælleren).

MULTICAL®21 & flowIQ®3100

Via en række infokoder nederst i displayet kan måleren informere om usædvanlige forhold i vandforbruget. En aktiv infokode blinker med et af ordene: LEAK, BURSTDRYREVERSE eller TAMPER. Koderne har følgende betydning:

INFOKODE BETYDNING
LEAK Vandet i måleren har ikke været stillestående uafbrudt i en time inden for de seneste 24 timer. Dette kan være et tegn på en utæt vandhane eller toiletcisterne eller indikere en lækage efter måleren.
BURST Vandforbruget har været konstant højt i en halv time, hvilket tyder på et rørbrud nedstrøms for måleren.
DRY Måleren er tør. I dette tilfælde måles der ingenting.
REVERSE Vandet løber den forkerte vej i måleren. 
TAMPER Vandmåleren har været udsat for uautoriseret adgang - det vil sige forsøg på snyd. Dette er ensbetydende med, at måleren ikke længere er gyldig til afregningsformål.

Infokoderne LEAK, BURST, DRY og REVERSE slukker automatisk, når betingelserne for aktiveringen ikke længere er til stede. Med andre ord, LEAK forsvinder, når vandet har stået stille i en time. BURST forsvinder, når forbruget falder til normalt forbrug. REVERSE forsvinder når vandet løber den rigtige vej, og DRY slukker, når måleren er vandfyldt. TAMPER vil dog forblive tændt, hvis der har været forsøg på snyd. 

 

flowIQ®2200

Via en række infokoder nederst i displayet kan måleren også informere om usædvanlige forhold i vandforbruget. En aktiv infokode blinker med et af ikonerne:,,,,, og. Koderne har følgende betydning:

INFOKODE BETYDNING
Vandet i måleren har ikke været stillestående uafbrudt i en time inden for de seneste 24 timer. Dette kan være et tegn på en utæt vandhane eller toiletcisterne eller indikere en lækage efter måleren.
Vandforbruget har været konstant højt i en halv time, hvilket tyder på et rørbrud nedstrøms for måleren.
Vandmåleren har været udsat for uautoriseret adgang - det vil sige forsøg på snyd. Dette er ensbetydende med, at måleren ikke længere er gyldig til afregningsformål.
Måleren er tør. I dette tilfælde måles der ingenting.
 Vandet løber den forkerte vej i måleren.
RADIO OFF lyser. Måleren er stadig i transportmodus, og den indbyggede radiosender er slukket. Senderen tænder automatisk, når den første litervand er løbet gennem måleren.
RADIO OFF lyser konstant. Radioen er konstant slukket. Kan aktiveres via METERTOOL eller DataTool.
Symbolet vises, når den forventede tilbageværende kapacitet er 6 måneder (eller når spændingen falder under en angiven spænding).

Infokoderne ,,ogslukker automatisk, når betingelserne for aktiveringen ikke længere er til stede. Med andre ord, forsvinder, når vandet har stået stille i en time. forsvinder, når forbruget falder til normalt forbrug.forsvinder, når vandet løber de rigtige vej, og slukker, når måleren er vandfyldt. vil dog forblive tændt, hvis der har været forsøg på snyd. 

Husk at holde øje med måleren

Som en ekstra service til vores kunder, udsender vi en sms, hvis en måler viser en aktiv infokode, altså en alarm. Infokoden kan have været aktiv i kortere eller længere tid, inden du modtager en sms fra os. Derfor skal du, som altid, selv holde øje med din vandmåler og dit vandforbrug – også fremadrettet.

Du kan se dine forbrugsdata på i vores app, Mit Verdo.


Afmeld sms-service

Ønsker du fremover ikke at modtage sms fra os om alarm på din vandmåler, kan du ringe til os på 7010 0230, så sørger vi for at fjerne dig fra vores liste.