Er fjernvarmen grøn?

Bliv klogere her på siden.

Grøn fjernvarme fra Verdo

 • Fjernvarmen i både Randers og Herning ligger i grøn kategori på Energistyrelsens rangeringsmodel for fjernvarmeselskabernes udledning af drivhusgasser.

 • I Randers er andelen af vedvarende energi 99 % og udledningen af drivhusgasser i CO2-ækvivalenter er helt nede på 9,3 g/kWh (naturgas er omkring 212 g/kWh).
  I Herning er 91 % vedvarende energi og drivhusgas-udledningen kun 22,4 g/kWh i CO2-ækvivalenter.

 • Den seneste rapport om brugen af biomasse på Randers Kraftvarmeværk verificerer, at 100 % af biomasseforbruget er dokumenteret bæredygtigt.
  Det samme gælder for brugen af biomasse på Herningværket, der ejes af Ørsted A/S.

Læs mere og find referencer på tallene her på siden.

Energistyrelsens rangeringsmodel for drivhusgasudledning

Verdos fjernvarme i både Randers og Herning ligger i grøn kategori på Energistyrelsens rangeringsmodel - endda langt under grænsen for den gule kategori.

Alle fjernvarmeselskaber rangeres på Energistyrelsens model, som viser, hvordan drivhusgasudledningen fra fjernvarmen er set i forhold til individuelle alternativer. 

Grænseværdierne er beregnet af Energistyrelsen ud fra nogle standardantagelser om individuel naturgasforsyning og individuel varmepumpe.
Grænsen mellem grøn og gul svarer til udledningen fra en individuel varmepumpe i Energistyrelsens beregninger, mens grænsen mellem gul og rød svarer til individuel naturgasforsyning. 

Læs mere om rangeringsmodellen på Energistyrelsens hjemmeside.

Miljødeklaration for Verdos fjernvarme i Randers Kommune

 1. Se miljødeklaration her
Se miljødeklaration her

Miljødeklaration for Verdos fjernvarme i Herning og omegn

 1. Her kan du se brændselssammensætning og drivhusgasudledning for Verdo Varme Herning
Se miljødeklaration her

Er biomasse en grøn og bæredygtig energikilde?

Biomasse kan være forskellige typer af organisk materiale, der kan brændes i stedet for kul, gas og olie, når man skal producere fjernvarme og el.

Det vigtige er, at biomassen er vedvarende. Det betyder, at naturen kan nå at genskabe samme mængde, som vi bruger - eller at den er et restprodukt fra andre aktiviteter i samfundet som skovdrift, produktion af tømmer eller fødevareproduktion.

Siden 2014 har el- og fjernvarmebranchen haft en frivillig brancheaftale med krav til certificeret bæredygtig biomasse. I 2021 blev der implementeret lovkrav til brugen af bæredygtig biomasse, som kontrolleres af Energistyrelsen.

Læs mere på Energistyrelsens side om bæredygtig biomasse.

Eksempler på bæredygtig biomasse

 • Halm fra landbruget.

 • Træflis eller træpiller fra bæredygtig skodrift, hvor udtyndingstræ og resterne fra skovning og produktion af tømmer mm. anvendes.

 • Restprodukter fra fødevareproduktion.


Tilmed kan en del biomasse produceres lokalt i Danmark, hvilket giver god forsyningssikkerhed. Bæredygtig biomasse kan derfor være et grønt og pålideligt alternativ til fossile brændstoffer som olie, kul og gas. 

Verdos dokumentation for brug af bæredygtig biomasse

 1. For Randers Kraftvarmeværk, der ejes af Verdo Produktion A/S.
Link til Verdos rapporter

Ørsteds dokumentation for brug af bæredygtig biomasse

 1. For Herningværket, der ejes af Ørsted A/S. Følg linket og se nederst på siden under "Ørsteds brug af biomasse"
Link til Ørsteds hjemmeside

Grønne omstillingsplaner for Verdos Fjernvarmeselskaber

Herunder kan du hente Verdos planer om grøn omstilling for fjernvarmen i hhv. Randers Kommune og Herning og omegn.

 

Dokumenterne beskriver Verdos nuværende fjernvarmeproduktion samt planerne for investering i nye produktionsanlæg i fremtiden.

 

Da Verdo får størstedelen af fjernvarmen fra de to centrale kraftvarmeværker Randers Kraftvarmeværk og Herningværket, der begge anvender bæredygtig biomasse, er der ikke planer om nye produktionsanlæg i den nærmere fremtid. Planerne beskriver derfor Verdos langsigtede strategiprojekt "Fremtidens Varmeforsyning".

Grøn omstillingsplan for Verdos fjernvarme i Randers Kommune

 1. Dokumentet beskriver den nuværende fjernvarmeproduktion i Randers samt Verdos planer for fremtidens fjernvarme
Læs planen her

Grøn omstillingsplan for Verdos fjernvarme i Herning og omegn

 1. Dokumentet beskriver den nuværende fjernvarmeproduktion i Herning samt Verdos planer for fremtidens fjernvarme
Læs planen her

Dit valg gør en forskel

 

Når du vælger en grøn opvarmning af din bolig, er du med til at reducere andelen af fossile brændsler og dermed Danmarks samlede CO2-udledning.

Skal vi i Danmark nå de ambitiøse mål om at reducere drivhusgasudledningen med 70 % inden 2030, er dit valg vigtigt.

Fjernvarme - en dansk succeshistorie

 • Danmarks første fjernvarmeværk blev åbnet på Frederiksberg i 1903 for at udnytte spildvarmen fra affaldsforbrænding. I dag har vi 370 fjernvarmeselskaber spredt over hele landet.

 • 1,8 millioner husstande i Danmark har allerede fjernvarme - det svarer til 65 % af alle danske hjem.

 • I 2030 er målsætningen, at alt fjernvarme i Danmark skal være CO2-neutralt (kilde: Dansk Fjernvarme) 

 • Fjernvarme bidrager til den grønne omstilling, da overskud af strøm fra vindmøller og spildvarme fra industri, datacentre og power-to-x anlæg kan udnyttes.