Statusrapport for bæredygtig biomasse

Verdo’s kraftvarmeværker er omfattet af brancheaftalen om bæredygtig biomasse.
Derfor skal værkerne hvert år rapportere, at de træbaserede brændsler vi benytter, er bæredygtige målt.

Randers

2020

2019

2018

2017

2016

 

Grenaa

2017

Målsætningen er nået

”Det er med stor tilfredshed, at det igen i 2017 er lykkedes Verdo at overpræstere på branchens mål – både på bæredygtighedsprocent og reduktion af GHG. Det til trods for branchens vanskeligheder med at skaffe de aftalte mængder og kvaliteter grundet vådt vejr i Nordeuropa og skovbrande i det sydlige Europa."

Kort om brancheaftalen

Brancheaftalen for bæredygtig biomasse fra december 2014, indgået af Dansk Fjernvarme og Dansk Energi, trådte i kraft 1. august 2016. Aftalen omfatter værker, der anvender flis og træpiller, og som er større end 20 MW indfyret effekt.

Læs brancheaftalen