Forretningsområder

Sammen står vi stærkest

Verdo-koncernen

Verdo består af fem forretningsområder og enheder – Forsyning, Energy, Water, Teknik og Trading. Fælles er, at vi hver dag arbejder for at gøre en forskel inden for vores kerneområder - energiproduktion, brændsler, vandforsyning, og teknik og service. For sammen skaber vi energi til fremtiden, og sikrer vores kunder synergi i hele værdikæden, effektive og rentable løsninger, samt de lavest mulige priser på grøn energi.

Teknik

Vi har samlet alle de tekniske kompetencer, du har brug for inden for energioptimering samt installation og service af el, vvs og belysning. Vores 150 højtspecialiserede teknikere kan varetage enhver teknisk opgave over hele landet – fra store entrepriser til servicering af private og offentlige virksomheder, samt drift og vedligehold af gade- og trafiklys.

Energy

Vi har mere end 100 års erfaring med energiløsninger. Vi arbejder hver dag for at sikre vores kunder bedre og mere effektiv energi med udgangspunkt i en 360 graders forståelse af den enkeltes energibehov. Vores services inkluderer alt fra rådgivning, etablering og drift af alle typer energianlæg til administration, energi- og miljøoptimering samt køb og salg af brændsel.

Trading

Med drift af eget biomassefyrede kraftvarmeværk forstår vi vigtigheden af kvalitetsbrændsel – til tiden, hele tiden. Derfor har vi langsigtede aftaler med højkvalitetsleverandører i Danmark, Baltikum og Afrika, hvilket sikrer stor ensartethed og høj kvalitet i hver leverance. Med et sourcingnetværk i hele verden har Verdo Trading opbygget en position som Europas førende leverandør af biomasse.

Forsyning

Vores forsyning bygger på over 100 års erfaring. Vi sørger hver dag for, at godt 80.000 forbrugere i vores forsyningsområde får el, vand og varme til en konkurrencedygtig pris. Vi deler viden med vores kollegaer i branchen, så vi sammen kan sikre en forsyning i verdensklasse i Danmark. Ambitionen er sat – forbrugerne skal også i fremtiden være sikret høj forsyningssikkerhed og lave priser.

Water

I forretningsområdet Water vil vi sikre en drikkevandsforsyning i verdensklasse. Intet mindre. Med udgangspunkt i seks vandværker, treogtyve boringer og en af Danmarks mest højteknologiske vandforsyninger, bidrager vi med ekspertviden inden for rådgivning, vandanalyse, ledningsnet og lækagesøgning, digital styring og driftsovervågning, termografi samt kundeadministration.