Er fjernvarme grønt?

Bliv klogere her på siden.

Fjernvarme - et vigtigt led i at reducere CO2

Også i Danmark er den grønne omstilling intensiveret. Det ambitiøse mål er at reducere Danmarks samlede CO2 med 70 % inden 2030. I det mål er fjernvarme en central rolle, og det er en rolle, brancheorganisationen Dansk Fjernvarme tager alvorligt. I løbet af de næste 10 år skal de 500.000 boliger, der stadig opvarmer med fossile brændsler nemlig omstilles til grøn energi. På samme tid er målsætningen, at fjernvarmen i Danmark produceres på 100% bæredygtig energi i 2030. Den kalkule er lig med, at den grønne fjernvarme vil bidrage til at levere 44 % af landets samlede klimamål om en 70 % CO2-reduktion. Et ambitiøst mål. Men et mål med grøn fornuft.

Dit valg gør en forskel

 

Når du vælger en grøn opvarmning af din bolig, er du samtidig med til at reducere andelen af fossile brændsler og hermed Danmarks samlede CO2-aftryk.

Skal vi nå de ambitiøse mål inden 2030, er dit valg vigtigt.

Miljødeklaration Randers

  1. Her kan du se brændselssammensætning og miljøbelastning for Verdo Varme Randers
Se miljødeklaration her

Miljødeklaration Herning

  1. Her kan du se brændselssammensætning og miljøbelastning for Verdo Varme Herning
Se miljødeklaration her

Men hvad er så det rigtige valg?

Det rigtige valg er individuelt og kommer blandt andet an på, om du bor i by eller landområde. Vi ser i dag et stigende tilskud til små varmepumper, men det er ikke ensbetydende med, at varmepumpen er det rigtige valg. Og slet ikke, hvis du bor i byen med let adgang til fjernvarmen. I dag forsynes over 1.757.000 danske husstande med fjernvarme. Det svarer til, at 64 % af alle husstande får fjernvarme, og det gør fjernvarmen til den mest udbredte opvarmningsform i Danmark.

Fra brancheorganisationen Dansk Fjernvarme er meldingen klar:
”Fremtiden er grøn og CO2-neutral. Vi kan omstille hele vores sektor uden at gå på kompromis med forsyningssikkerheden, og samtidig sikre konkurrencedygtige priser for vores kunder”. 

I dag kommer hhv. 91% og 99% af energien til fjernvarmen fra vedvarende energikilder hos Verdo for Herning og Randers.

træflis_trading_75x75.png Er biomasse bæredygtigt?

Biomasse er en vedvarende energikilde, der bruges til at producere varme og el. Det kan være et restprodukt fra landbruget, såsom halm, eller fra skovdrift, såsom træflis. Biomasse er som udgangspunkt et grønt alternativ til fossile brændstoffer som olie, kul og gas og spiller en vigtig i forhold til at reducere CO2-udledninger.

Men det er dog vigtigt at gøre sig klart, at visse kriterier skal være opfyldt for, at man kan sige, at biomassen er bæredygtig. Den skal blandt andet høstes fra certificerede, bæredygtige skove, hvor træerne genplantes, økosystemet opretholdes og biodiversiteten beskyttes.

Læs, hvordan Verdo bruger grøn varme på kraftværket i Randers

Fjernvarmen i Randers

Fjernvarmen i Randers blev etableret i 1931. I dag sørger vi for, at ca. 34.000 adresser kan holde varmen året rundt. Det svarer til, at 95 % af vores forsyningsområde, der omfatter langt det meste af Randers by, får grøn varme fra Verdo.

Fjernvarmen bliver produceret på vores kraftvarmeværk på Randers Havn. Allerede i 2009 tog vi de første skridt mod en grønnere forsyning og et skridt mod at nå de ambitiøse klimamål inden 2030. Dengang omlagde vi kraftvarmeværket fra kul til biomasse. I dag foregår 99% af varmeproduktionen på biomasse, mens dens sidste procent er på naturgas og olie. Det er blandt andet i opstartsperioder af kedlerne, vi blandt andet bruger olie. Det gør vi for at imprægnere kedlerne til den nye fyringssæson og på den måde forlænge deres levetid.

Find ud af mere om Randers Kraftvarmeværk

5 hurtige om varmen i Randers

34.000

adresser

290 

km hovedledning

214 

km stikledning

11 

km transmissionsledning

439.000 

MWh afsat varmemængde om året

Fjernvarmen i Herning

Fjernvarmen i Herning blev etableret i 1950. I dag sørger vi for, at 35.000 adresser i Herning og omegn får varme. 80% af varmen produceres på Herningværket, mens resten produceres på egne decentrale energianlæg. 97% af varmeproduktionen på Herningværket foregår med biomasse, resten på naturgas og olie. Samlet set for Herning og omegn produceres 91% på biomasse.  

Områder forsynet med varme fra Herningværket: Herning by, Tjørring, Gullestrup, Hammerum, Gjellerup, HI-Park, Lind, Birk, Snejbjerg, Ilskov og Gødstrup (DNV).

Områder forsynet fra selvstændige varmecentraler: Simmelkær, Sinding, Hodsager, Haunstrup, Amborg, Fasterholt, Kølkær, Høgild og Studsgård.

5 hurtige om varmen i Herning

28.000

adresser

354 

km hovedledning

264 

km stikledning

32 

km transmissionsledning

500.000 

MWh afsat varmemængde om året

Fjernvarmens fordele

Fjernvarme er så let, at man ofte glemmer alt om det. Det er selvkørende, kræver ingen faste eftersyn og kun minimal vedligeholdelse. Det optager ikke meget plads i dit hjem og støjer ikke. Vi sikrer dig, at du får den varme, du har brug for.

Fjernvarmen fra Verdo er ofte et økonomisk fordelagtigt alternativ til andre opvarmningsformer - også varmepumper, når alt regnes med. Eksempelvis holder en fjernvarmeunit i 25 år eller mere, hvor varmepumper typisk angives til 16 år.

Faktisk så grøn, at den i Randers produceres på 99 % vedvarende energi og i Herning på 91 %. Næsten alt varmen kommer fra effektive kraftværker, som udnytter brændslerne optimalt ved at producere el og varme samtidigt.

Vil du have spændende nyt direkte i din indbakke?

  1. Tips og tricks, seneste nyt og kundefordele
Tilmeld nyhedmail