360 grader rundt om din energiproduktion

Optimeringer i det grønne- og økonomiske regnskab

Vi er først de bedste, når din energiproduktion er den mest effektive

Få en effektiv løsning som dækker dine behov i dag og i fremtiden. Når vi indgår et samarbejde, ser vi ikke kun på det akutte behov, men også 360 grader om dit energianlæg. Det vil sige, vi afdækker, hvilke muligheder og udfordringer der er i hele værdikæden, samt fremtidssikrer din energiproduktion.

Verdo bidrager til verdensmål #7 bæredygtig energi. Sammen med vores kunder skaber vi bedre og grønnere energi.

Hvad betyder 360 grader?

Du får én partner til dit projekt. Mere end 100 års erfaring inden for energiforsyning, samt et bredt sæt af kompetencer sikrer dig løsninger, som tager højde for hele forsyningskæden.

Vi projekterer og etablerer bæredygtige energianlæg, drifter og forsyner gerne gerne med biobrændsel og yder service og vedligehold på anlæggene. Herudover leverer vi automationsløsninger.

Du får:

  • Rentable og fremtidssikre løsninger
  • Løsninger der lever op til lovkrav
  • Professionel rådgivning
  • En partner gennem hele anlæggets levetid
  • Løsninger bygget på de seneste teknologier

 

Er du forberedt på fremtiden?


Den omskiftelige energipolitik gør det vanskeligt at fremtidssikre sin forsyning. Vi arbejder for, at din energiproduktion er optimeret nu og i fremtiden.

Hør vores specialist, John Myrup, give sine kvalificerede råd til, hvordan du ruster dit energianlæg til at leve op til de krav om grøn energiproduktion.

Dine behov bestemmer løsningen

Du får én samlet løsning, som er skræddersyet til dine behov og dit anlæg. Vi er lige så passionerede for at forstå dine behov og udfordringer, som vi er for at skabe innovative og effektive energiløsninger, der booster din bundlinje og reducerer dit aftryk på klimaet.

Vi sætter dine behov og langsigtede investeringer over hurtig profit. Vores mange energispecialister er drevet af en passion for vores fag og arbejder tæt sammen med dig om at løse fremtidens energibehov. Tilsammen udgør vi en moderne energivirksomhed med et unikt erfaringsgrundlag, der er 100% dedikeret til at imødekomme dit behov for bedre og mere bæredygtig energi.

Vil du møde menneskerne bag vores arbejde?

  1. Forskellige profiler, samme vision - energi, der gør en verden til forskel
Mød vores specialister

Få inspiration i andres erfaringer

Combustion shaft sikrer optimal forbrænding 

Store udfordringer med dårlig og våd halm og mange alarmer fik Kolind Fjernvarme til at henvende sig til Verdo for at finde en løsning.

Ny, fremtidssikret halmkedel til Auning Fjernvarme

Auning Fjernvarmes nye halmkedel har en bedre virkningsgrad end den gamle og kan tage halm med større variation, end det gamle anlæg kunne. Ændring af forbrændingsprocessen og en forbedret og optimeret styring af anlægget i Auning gør, at det fuldt ud lever op til de nye, skærpede miljøkrav.

Elvarmepumpe optimerer driftsøkonomien

Halvrimmen-Arentsminde Kraftvarmeværk har igen valgt Verdo til at optimere sin energiproduktion.

Denne gang har de investeret i en elvarmepumpe til opvarmning, som et billigt alternativ til den eksisterende gasmotor. Elvarmepumpen er en stabil grundlastenhed med billig produktionspris.

Knæk energi-koden med en varmepumpe

Elvarmepumpe + absorptionsvarmepumpe = forbedret driftsøkonomi og billigere produktionspris. Sådan ser regnestykket ud for Jægerspris Kraftvarme, der har installeret en elvarmepumpe som grundlastenhed i samspil med de eksisterende enheder i produktionen. Ud over en reduktion i forbruget af brændsler, får værket en stigende andel af ”gratis” varme fra sol og udeluft.

Elkedel − et trekløver i energiproduktionen hos Give Fjernvarme

I en bæredygtig varmeproduktion kan en elkedel være et oplagt valg som supplerende reserve- og spidslastenhed. Hos Give Fjernvarme har man investeret i en 7 MW elkedel som spidslast for at sikre forsyningen, opfylde grønne målsætninger og sprede den økonomiske risiko på indkøb af brændsler. Det trekløver af fordele matcher et marked med svingende elpriser og et energi-politisk fokus på elektrificering af energiforsyningen.

 

 

Restprodukt halverer varmeregningen

I Bindslev får 650 husstande deres varme fra et godt samarbejde mellem Listefabrikken IC og det lokale fjernvarmevarmeværk. Det er noget, beboerne er glade for, ikke mindst fordi det sikrer dem noget af den billigste varme i Danmark.

Gode råd inden du køber brændsel

Bioenergy Manager Benny Corneliusen giver sit bud på, hvilke overvejelser du med fordel kan gøre dig om køb af træpiller, træflis eller alternative biobrændsler.

Benny sourcer hver dag brændsel til kunder i ind- og udland samt Verdo’s eget kraftvarmeværk.

Fjernvarmeværker vælger halmkedler og fliskedler

Nye teknologier og design optimerer biomasseanlæg

 

Biomasse er fortsat et efterspurgt brændsel og senest har de to fjernvarmeværker i henholdsvis Auning og Balling valgt, at deres nyetablerede værker skal køre på biomasse

 

8MW flisanlæg øger virkningsgrad med 40%

Nyt 8MW fliskedelanlæg hos Maribo har øget virkningsgraden med over 40%, så den i dag når hele 122,4%. Maribo var ikke i tvivl om, at det rette valg var flis, da besparelsen i brændselsudgiften forrenter den merudgift, der ligger i at etablere et nyt flisværk.

Rønde Fjernvarme 

Hos Rønde Fjernvarme lavede Verdo indregulering af deres halmkedel, der betød, at anlægget gik glat igennem miljøinspektion.

Alternativ biobrændsel holder prisen nede og sikrer forsyningen

Faktorer som vådt vejr i Nordeuropa og skovbrande i det sydlige Europa gør halm, træflis og træpiller af god kvalitet til en mangelvare. Den højere pris gør det attraktivt for varmeværkerne at søge alternative brændselskilder. Rønde Fjernvarme har med succes suppleret de primære brændsler med alternativ biomasse for at sikre en stabil forsyning til en god pris.

SCANPAN

Et skifte fra oliefyr til biomasseanlæg - driftet og overvåget af Verdo - sikrer Scanpan besparelser på mere end 50 % af varmeregningen.

Karup Varmeværk

Gennem kreative og alternative løsninger minimerer Karup Varmeværk stigning på forbrugernes varmeregning. Det til trods for, at grundbeløbet frafalder i 2018.  

BHJ

Et langvarigt samarbejde har effektiviseret produktionen og sikret millionbesparelser hos BHJ. Blandt andet har en returgaskedel sparet 7,5 mio. kWh, der svarer til 5.000 tons CO2.

Fra resttræ til grøn energi

Store mængder overskudstræ fra certificerede afrikanske plantager bliver hvert år brændt af som affald. Det er guld værd i den grønne energiproduktion, da affaldet har en høj og ensartet kvalitet. Verdo anvender resttræet i egen energiproduktion i Danmark og leverer også afrikansk træflis til andre energiselskaber. Et eksempel er levering til det irske energiselskab Bord na Móna.

Se mere i videoen

Randers Kraftvarmeværk

En røggaskondensator på Verdo's kraftvarmeværk sikrer bedre udnyttelse af energien og øger virkningsgraden fra 85% til 100%. Samtidig sparer det miljøet for 30 tons NOx samt diverse partikler og aske ved afbrænding.

Maribo

Et nyt fliskedelanlæg fremtidssikrer Maribo Varmeværk og giver en virkningsgrad på 123% og en besparelse i brændstof på mere end 1 mio. DKK om året.

Langå Varmeværk

Øget virkningsgrad til 109% og besparelser i driften hos Langå Varmeværk. Det er resultatet af en kreativ løsning.

Halvrimmen-Arentsminde Kraftvarmeværk

Installationen af et 1 MW biomasseanlæg hos Halvrimmen-Arentsminde Kraftvarmeværk har optimeret fjernvarmeproduktionen markant og sikret lavere pris på forbrugernes varmeregning.

Kontakt vores team inden for energiproduktion

Bo Mortensen

Salgsdirektør

John Martin Myrup

Salgschef | Energianlæg: biomasse

Mathias Lykkemark

Salgschef | Energianlæg: biomasse

Mark Lange

Salgschef | Energianlæg: varmepumper

Ulf Rytter Jensen

Teknisk salgsleder | Energianlæg: varmepumper

Cuno Claus Hyllested

Afdelingsleder | Industri

Lars Duhn

Salgschef | Industri

Jan Houtved Hansen

Salgschef | Sevice

Flemming Iversen

Projektleder | Energianlæg: industri og gartnerier

Søren Brun Jensen

Projektdirektør

Morten Højriis

Senior Portfolio Planner

Cristian Sander Hansen

Senior Projektleder

Nicolai Hansen

Senior Project Leader

Carsten Hasselgren

Senior Projektleder

Lotte Strange Kjær

Salgschef | Projektleder

Lars Persson

Projektleder

Paweł Dąbrowski

Senior Project Engineer & CAD Administrator

Casper Dybdahl Juul

Projektleder

Erik Mikkelsen

Teknisk chef

Lars Bøgh Nielsen

Platformejer, Waste-to-Energy

Ledig stilling

Principal Engineer, Biomass to Energy

Ledig stilling

Principal Engineer, Power to Energy

Frank Søe

Head of Project Design

Jacek Kalita

Country manager

Max Pehrson Frederiksen

Afdelingschef

Niels Christian Jørgensen

Serviceleder | Energianlæg

Jan Houtved Hansen

Salgschef | Sevice

John Sørensen

Seniortekniker og produktspecialist | service

David Bang-Petersen

Teknisk salgsansvarlig

Allan Petersen

Commissioning Engineer | Energianlæg

Hans Jacob Møller

Automatikchef | Energianlæg

Danny Petersen

Salgschef | Automation

Christian Hilding Bjørkmann

Teamleder

Rico Jacobsen

Senior automationsingeniør | Automation: energianlæg

Lars Liboriussen

Senior automationsingeniør | Automation

Christian Hyrup Jensen

Senior automationsingeniør | Automation

Søren Lundø Jakobsen

Senior Projektleder | Automation

Finn Lynge Dahl

Automation Projektleder

Nicolai Hermansen

Afdelingsleder mekanisk montage

Martin Rubæk

Afdelingsleder PTA

Hans Jørn Petersen

Finance Business Partner | Administrationsaftaler

Tina Sørensen

Regnskabsassistent | Energianlæg og service

Susanne Elstrup

Bogholder | Energianlæg og service

Benny Corneliusen

Bioenergy Manager | Træflis

Læs mere om Benny
Mette Brandt

Bioenergy Manager | Træpiller, træbriketter, alternative biobrændsler

Læs mere om Mette
Thomas Juhl Holm

Salgschef | jylland

Læs mere om Thomas
Mads Faaborg

Head of Coal Trading | Energikul

Morten Birch

Divisionsdirektør | Teknik | Energy

Bo Mortensen

Salgsdirektør

Søren Brun Jensen

Projektdirektør

Hans Jacob Møller

Automatikchef | Energianlæg

Max Pehrson Frederiksen

Afdelingschef

Henrik Nørbo Mosegaard

VP og Biomassechef

Morten Blicher Spinding

Head of Operations | Brændsler og råvarer

Læs mere om Morten

En partner med 360 graders fokus på din energi. Den er god nok – vi er med hele vejen.

Download materiale
VerdoEnergy_Brochure_Profil_DK.pdf