Fjernvarmeværker vælger
halm og træflis

Nye teknologier og design optimerer biomasseanlæg

Biomasse er fortsat et efterspurgt brændsel og senest har de to fjernvarmeværker i henholdsvis Auning og Balling valgt, at deres nyetablerede værker skal køre på biomasse. I Auning skal der etableres et nyt 12 MW halmanlæg, mens der i Balling skal etableres et 5,5 MW flisværk.

17-12-2018

Biomasse er fortsat et efterspurgt brændsel og senest har de to fjernvarmeværker i henholdsvis Auning og Balling valgt, at deres nyetablerede værker skal køre på biomasse. I Auning skal der etableres et nyt 12 MW halmanlæg, mens der i Balling skal etableres et 5,5 MW flisværk.

12 MW halmanlæg til Auning Fjernvarme 

Det nye halmanlæg hos Auning Fjernvarme skal integreres med to eksisterende produktionsenheder, som fortsætter som henholdsvis træpille-fyret kedel og reserve-halmkedel.

Nyt kedeldesign imødekommer varierende halmkvalitet

Markedet for halm har de senere år været præget af dårlige kvalitet end tidligere, og det giver udfordringer for halmkedler.

"Den varierende kvalitet har gjort, at vi har ændret kedeldesignet, så den i stigende grad kan overkomme både den våde og tørre halm og sikre en problemfri drift." lyder det fra John Martin Myrup, specialist i biomasseanlæg ved Verdo.

Anlægget i Auning er samtidig forberedt til en kedel to og lageret kan fordobles i modsætning til tidligere kedelanlæg. Anlægget er desuden fremtidssikret med mulighed for udbygning og ændring i brændselsvalg.

Fakta om halmanlægget i Auning

 

  • Brændsel: halm fra danske kornsorter
  • Anlægsydelse: 12 MW
  • Temperatur: frem max 110 °C og retur 40 °C

5,5 MW flisværk med optimeret funktionalitet

Anlægget hos Balling-Rødding Fjernvarme får en 5,5 MW flisfyret kedel med et teknisk tvist i forhold til andre anlæg af samme størrelse, så driften bliver mere effektiv og lever op til skærpede krav.

"Normalt er der ikke så stort råderum for anlæg i den størrelse. Men vi har nedskaleret den teknik, vi har gode erfaringer med fra væsentligt større anlæg. Derfor får anlægget integreret komplekse, tekniske løsninger, som gør driften mere effektiv og tager højde for de skærpede miljøkrav," siger John Martin Myrup.

Tekniske optimeringer
Anlægget er optimeret med scrubber-tårne og termisk varmepumpe til et moderne anlæg. Samtidig bliver det udstyret ned en spids- og reservekedel fyret med olie med en ydelse på 7 MW.

John Martin Myrup

Fakta om flisanlægget til Balling-Rødding Fjernvarme

 

  • Anlægsydelse: 5,5 MW
  • Virkningsgrad: 123 %
  • Design tryk: 6,5 Bar
  • Design temperatur: 165 °C
  • Drift temperatur 135/110 °C
  • Røggastemperatur til skorsten: <20°C

Biomasseanlæg gearet til fremtiden 

I udviklingen af begge værker er tænkt nye teknologier ind, så man er forberedt på eventuelle behov og forandringer i fremtiden for fortsat at opretholde en fornuftig driftsøkonomi. Det gælder blandt andet udvidelsen med alternative varmekilder som varmepumper, elkedler og solanlæg. Samtidig gælder det alternative brændsler, som gør begge værker mindre sårbare over for deres primære brændsel, så man fortsat sikrer et fornuftigt og økonomisk bevidst brændselsindkøb.

For mere information kontakt

John Martin Myrup

Salgschef | Energianlæg: biomasse

Læs mere om John

Seneste nyheder inden for
energianlæg og -teknologi