Vej- og gadebelysning

Skaber trafiksikkerhed og tryghed for borgerne

20 kommuner har valgt os, skal vi også hjælpe dig?

Høje krav til udendørsbelysning

Regn, vind, sne, sol og kulde er blot en håndfuld af mange udfordringer for gadebelysning. Komponenterne skal være uhyre vejrbestandige, og det stiller store krav til materialets styrke og holdbarhed.
Samtidig skal armaturets lys være optimalt. Ikke for hvidt, ikke for varmt. Og alle typer trafikanter skal få nytte af lyset – bilister, cyklister og fodgængere.

En grøn profil
Gadebelysning skal også have en grøn profil. Forældede lyskilder med kviksølv, natrium og lysrør er for længst udfaset, grundet LED-belysningens effekt -  længere levetid og minimal strømforbrug. Valg af gadebelysning er derfor ikke en beslutning, som kan tages uden viden om de faktorer, som påvirker lyset og brugerne. Et velbegrundet valg bunder i gennemarbejdet analyse, grundig vurdering og professionel rådgivning fra specialister, som ved, hvad de taler om. Det gør vi hos Verdo.

Vi sørger for, det virker

 

Verdo drifter og vedligeholder trafik- og gadelys i knap 20 kommuner landet over − blandt andet Randers, Herning, Skive og Aarhus. Arealmæssigt svarer det til cirka 25 % af Danmarks areal. Samlet set gør det os til landets største inden for drift og vedligehold af gade- og trafiklys.

Sikker og tryg trafikafvikling

I 1980 var der omkring 1,8 millioner biler på de danske veje. I dag er der mere end 3 millioner.
Vi er også flere fodgængere og cyklister, som vil færdes på de samme veje, hvorfor behovet for mere sikker og smidig trafikafvikling er vokset i samme takt. Fagfolk er blevet bevidste om gadebelysningens effekt på trafik og borgere i samspil, da effektfuld gadebelysning ikke kun handler om sikkerhed. Det handler om tryghed for alle typer trafikanter.

Intelligent lysstyring kan medvirke til at afvikle trafikken mere smidigt, det kommer blandt andet til udtryk i moderne signalanlæg. Også de afledte miljøeffekter har stor betydning for virksomheder og kommuner, som kan skærpe deres grønne profil med energirigtige valg.

Derfor skal I vælge Verdo til jeres næste projekt

Fuld serviceaftale

Du får en fast team af dedikerede teknikere tilknyttet din virksomhed. Det sikrer, at vi har det fulde overblik over virksomhedens installationer, og at du mødes af velkendte ansigter hver gang.

Helhedsorienteret tilgang

Du er garanteret løsningsorienterede specialister, der aktivt bidrager til dit projekt. Vi er dine sparringspartnere og kommer med alternativer baseret på smart teknologi, økonomi og energioptimering.

Single Point of Contact

Det er din fordel, at alle kompetencer er samlet in-house hos os. Det betyder nemlig, at du har én kontakt, og så klarer vi resten.

Vagtordning døgnet rundt – for borgernes sikkerhed

Hos Verdo får du en professionel vagtordning til fejlmelding af gadebelysning 24/7/365. Borgere og trafikanter kan selv fejlmelde, hvis de opdager en sprunget pære, eller hvis lysmasten er beskadiget. Vi er fleksible, fordi vi har flere montører på vagt ad gangen, så vi kan hurtigt tage hånd om henvendelserne.

Effektlys gør en forskel

Effektbelysning i uderum kan skabe helt nye dimensioner for borgere og brugere.
I parken kan træer og buske oplyses med up-light; en lyskilde fra frøperspektiv og op ad beplantningen. Stier kan oplyses med små lyspunkter, der leder vej fra A til B. En mørk tunnel kan få nyt liv med RGB-lys, der er dynamisk og dækker hele farvespektret med udgangspunkt i primærfarverne rød, grøn og blå (deraf navnet Red, Green, Blue). I alle løsninger har lyset har den effekt, at det skaber tryghed, samtidig med at det er visuelt flot at se på.

Find inspiration i andres erfaringer

Modernisering, energirenovering og drift af gadebelysning på Sjælland

Verdo’s sjællandske team har ansvaret for aktiviteter indenfor gadebelysning og signalanlæg i 5 kommuner på Sjælland. I alt står Verdo for modernisering, energirenovering og drift af 45.000 lyspunkter fordelt over Sjælland.

Specialdesignet byrumsbelysning på Aarhus Ø

Verdo har installeret moderne og specialfremstillede belysningsløsninger til Aarhus Ø.

Udendørsbelysning med fokus på tryghed og æstetik

I Lisbjerg ved Aarhus har kommunen bygget en stor parkeringsplads beregnet til samkørselsbilister med let adgang fra letbanen og den nye supercykelsti. Verdo har leveret og installeret lys på den nye parkeringsplads, på cykelstien og på letbaneperronen samt cykelskure.

Et stærkt samarbejde, hvor et ord er et ord

Drift, vedligehold og energioptimering af ca. 12.500 lyspunkter. Sådan lyder opgaven for Verdo’s montører, som i det daglige tager sig af al gadebelysning i Skive Kommune. Det gode samarbejde bunder i høj faglighed, fælles forståelse for opgaven og tillid.

Energioptimering giver bedre bundlinje

Der var store besparelser at hente for Havndal Hallen. Det kunne hallen sande efter et besøg fra Verdo. Energiforbruget blev analyseret og her stod det klart, at man kunne opnå en økonomisk besparelse på op til 60%.

Vil du vide mere om vejbelysning?

Kontakt en af vores specialister for en uforpligtende snak

Kirstine Tronhjem Rod

Afdelingsleder | Teknisk infrastruktur

Læs mere om Kirstine
Niels-Christian Storm Thomsen

Afdelingsleder | Teknisk infrastruktur

Læs mere om Niels-Christian
Jakob Hedegaard

Projekt- og fagleder