Fjernvarme til din byggemodning eller dit byggeprojekt

Få projektet tilsluttet fjernvarme

Er du bygherre, rådgivende ingeniør eller VVS-installatør, finder du her information om, hvordan projektet bliver tilsluttet fjernvarme fra Verdo. Det er vigtigt, at du så tidligt som muligt i projektet informerer os om, hvordan området udstykkes, og hvad matriklerne skal bruges til. Det samme gælder for byggeprojektet.

Byggemodningsbidrag for udstykninger
i alle Verdos områder

I udstykninger betaler udstykkeren et byggemodningsbidrag.
Byggemodningsbidraget udgør de faktiske omkostninger, der er forbundet med etablering af fjernvarmeledninger inden for byggemodningsområdet. Ledningsanlægget udføres af Verdo Varme, idet 75 % af den af Verdo beregnede overslagspris, betales forud for arbejdets udførelse.

Illustration af entreprisegrænser
Se hvilke ledninger, der betales af hhv. Verdo, byggemodner og bygherre.

Download
Byggemodning Entreprisegrænser

Procesoversigt
Få det fulde overblik over 
proces og ansvar i dit samarbejde med Verdo

Download materiale
Flow Byggemodning Verdo 20 42

Find leveringsbestemmelser og tegningsmateriale

Priser og bestemmelser