Alternative løsninger minimerer stigning på forbrugernes varmeregning

Et varmeværk, en fjernevarmecentral og en kartoffelmelfabrik… Sådan lyder den konstellation i Karup-området, der skal minimere en årlig stigning på 4.000 kr. på den enkelte forbrugers varmeregning trods politiske ændringer i støtteordningen til gas. 

I dag sørger en gasmotor, to gaskedler kombineret med et 8.000 kvm solvarmeanlæg for varmen til de knap 800 kunder i Karup Varmeværks forsyningsområde. Men med udgangen af 2018 kan varmeværket vinke farvel til grundbeløbet, som er en tilskudsordning til decentrale kraftvarmeværker.

Den rette løsning afhænger af det enkelte værks muligheder. I Karup var det en sammenlægning med Kølvrå Fjernvarmecentral, som gav mulighed for en biokedel. Samtidig kunne værket udnytte overskudsvarmen fra Karup Kartoffelmelfabrik, der ligger ved siden af det eksisterende solvarmeanlæg. Erik Mikkelsen, projektchef i Verdo.

Karup Varmeværk

Varmeproduktionen på Karup Varmeværk er en konstellation med Kølvrå Fjernvarmecentral, et solvarmeanlæg og en kartoffelmelfabrik. Samtidig tænker Karup Varmeværk i et fremtidsscenarie, hvor biokedel og varmepumpe skal supplere produktionen.

kort_projekt_1130x507px.png

Sammenlægning sikrer biokedel
Kølvrå Fjernvarmecentral har tilladelse til en 1MW biokedel. Ved at forbinde Karup og Kølvrå via en 2,9 kilometer transmissionsledning, er det nu muligt at etablere kedlen i forlængelse af det eksisterende solvarmeanlæg ved Karup Varmeværk og udnytte den endnu bedre.

Havde vi haft frit brændselsvalg, så havde vi installeret en biokedel for mange år siden,” siger Jens Jørgen Maagaard, driftsleder på Karup Varmeværk og fortsætter, ”Det er udelukkende sammenlægningen med Kølvrå, der har gjort det muligt.

Fremtidige scenarier
Karup Varmeværk tænker i en løsning, hvor biokedlen kombineret med en varmepumpe skal supplere varmeproduktionen i fremtiden.  

tidslinie_case_1130x507px.png

Bliv meget klogere på, hvordan Karup Fjernvarme optimerer via alternative løsninger.

Download materiale
VerdoEnergy_Case_Overskudsvarme_Sol_KarupVarmevaerk.pdf

Lad os starte dialogen

Erik Mikkelsen

Teknisk chef

Seneste nyheder inden for
energianlæg og -teknologi