Information til erhvervskunder

Se om din virksomhed kan få fjernvarme

Hvis du har mulighed for at få fjernvarme fra Verdo, sender kortet dig videre til anmodningssiden, når du trykker på "Læs mere her"
Bemærk: Kortet er vejledende og ikke bindende. Verdo udbygger hele tiden fjernvarmenettet og nyeste byggemodninger vises muligvis ikke på kortet. Vi skal godkende alle anmodninger, inden der er en bindende aftale om fjernvarmelevering til adressen. Hvis du er i tvivl om din adresse, så kontakt os. 

Priser til erhverv
for Verdos områder i Randers Kommune

Herunder ser du priserne på fjernvarme for Verdos områder i Randers Kommune samt et priseksempel.
Længere nede på siden finder du priserne for at blive tilsluttet fjernvarmen.
Alle priserne er anmeldt til Forsyningstilsynet, gældende fra 1. januar 2024.

Fjernvarmepriser kr. ekskl. moms
Forbrug, pris pr. kWh 0,4178
Effektbidrag efter BBR-areal, kr./m2 pr. år* 8,00
Effektbidrag efter effektbehov kr./kW pr. år* 84,00
Årligt abonnement pr. måler 400,00

 

*) Effektbidrag efter BBR-areal eller effektbehov:
For ejendomme med normal komforttemperatur, uden særlige brugsvands-/procesvarmebehov, f.eks. alle almindelige boliger og kontorejendomme. Der betales efter ejendommens/BBR-enhedens samlede bolig- og erhvervsareal samt 25 % af kælderareal, der ikke er angivet som bolig- eller erhvervsareal i BBR.
For erhverv tilsluttet tidligere kan effektbidrag være fastsat som et beregningsareal ud fra installeret effekt i kW x 10,5 m2/kW.

Ejendomme, der ved tilslutning ikke opfylder ovenstående forudsætninger for effektbidrag efter BBR-areal, afregnes efter aftalt maksimalt effektbehov i kW – dog mindst for 25 kW. Se øvrige betingelser på gældende takstblad.

Bemærk
Verdo har sat fjernvarmeprisen ned i Randers pr. 1. januar 2024. Dette skyldtes primært faldende priser på biomassebrændsel. Verdo har anmeldt en ny pris til Forsyningstilsynet, som er oplyst i gældende takstblad pr. 1. januar 2024 og i ovenstående tabel .

Betaling for manglende afkøling
Ved en gennemsnitlig årlig afkøling under 25 ºC (20 ºC for 1-strengs radiatoranlæg) opkræves i forbindelse med årsafregningen en tillægsbetaling. Tillægsbetalingen beregnes som 1 % af den totale kWh-pris pr. manglende grads afkøling.

Priseksempel for erhvervskunde

For en erhvervskunde med 2.000 m2 opvarmet areal og et årligt varmeforbrug på 220.000 kWh til opvarmning og varmt vand.

Pris erhverv eksempel   kr. ekskl. moms
Forbrug energi 220.000 kWh x 0,4178 kr./kWh 91.916 kr.
Effektbidrag efter BBR-areal 2.000 m2 x 8,00 kr./m2 16.000 kr.
Abonnement 400 kr. 400 kr.
Årlig pris ekskl. moms   108.316 kr.


Bemærk
Verdo har sat fjernvarmeprisen ned i Randers pr. 1. januar 2024. Dette skyldtes primært faldende priser på biomassebrændsel. Verdo har anmeldt en ny pris til Forsyningstilsynet, som er oplyst gældende i takstblad pr. 1. januar 2024.

Tillægsbetaling for manglende afkøling
Ved en gennemsnitlig årlig afkøling af fjernvarmevandet under 25 ºC (20 ºC for 1-strengs radiatoranlæg) opkræves i forbindelse med årsafregningen en tillægsbetaling. Tillægsbetalingen beregnes som 1 % af den totale kWh-pris (ekskl. afgifter) pr. manglende grads afkøling.
Afkøler din installation eksempelvis kun fjernvarmevandet med 10 ºC i årsgennemsnit, vil det i ovenstående eksempel give et tillæg på:

1 % x (25 ºC - 10 ºC) x 91.916 kr. = 15 % af 91.916 kr. = 13.787 kr./år. 

Tilslutningspriser erhverv
for Verdo i Randers Kommune

Tilslutningsbidrag til Verdo
Du betaler et tilslutningsbidrag til Verdo. Bidraget dækker nogle af de omkostninger, vi har ved at lægge fjernvarmerør frem til dit hus, samt en andel af investeringen i de bagvedliggende produktionsanlæg.

Tilslutningspriser erhverv kr. ekskl. moms
Investeringsbidrag
Betales efter aftalt effektbehov
Grundtakst inkl. 25 kW:  12.000 kr.
26-500 kW:                   480 kr. pr. kW
501 kW og op:               400 kr. pr. kW
Stikledningsbidrag
Betales efter aftalt effektbehov
Indtil 50 kW:  3.000 kr. + 800 kr. pr. meter
51-200 kW:    5.500 kr. + 1.200 kr. pr. meter
201-400 kW:   8.000 kr. + 1.400 kr. pr. meter
Over 401 kW:  Efter regning 

Se alle tilslutningspriser og betingelser for aftale om effektbehov mm. på gældende takstblad.

Eksempel på tilslutningspris for erhvervskunde, effektbehov på 180 kW og 4.000 m2 BBR areal

 • Investeringsbidrag iht. effektbehov på 180 kW 
  Investeringsbidrag: Grundtakst på 12.000 kr. for 25 kW + 155 kW à 480 kr. = 74.400 kr.
  Stikledning: 5.500 kr. + 15 m à 1.200 kr. = 23.500 kr.
  Samlet tilslutningsbidrag: 109.900 kr. ekskl. moms + evt. tillæg for besværliggørende forhold jf. takstblad.

 • Mindre erhverv f.eks. butik
  Effektbehov på 50 kW
  Investeringsbidrag: Grundtakst på 12.000 kr. for 25 kW + 25 kW à 480 kr. = 24.000 kr.
  Stikledning: 3.000 kr. + 15 m à 800 kr. = 15.000 kr.
  Samlet tilslutningsbidrag: 39.000 kr. ekskl. moms + evt. tillæg for besværliggørende forhold jf. takstblad.


Øvrige omkostninger ved tilslutningen

 • Fjernvarmeinstallation
  Du skal have opsat en såkaldt 'fjernvarmeunit', som er den boks, hvor varmen bliver overført fra fjernvarmen til dit hus. Der kan også være udgifter til fjernelse af eksisterende gas- eller oliefyr. Kontakt din VVS'er for at få en samlet pris på unit og installationsarbejdet.

 • Gebyr for afkobling af gas
  Skifter du fra naturgas, kan der være et gebyr til gas-distributionsselskabet for afkoblingen af gasforsyningen.

Priser til erhverv
for Verdos områder i Herning Kommune

Herunder ser du priserne på fjernvarme for Verdo's områder i Herning Kommune samt et priseksempel.
Længere nede på siden finder du priserne for at blive tilsluttet fjernvarmen.

Bemærk: Energiprisen i tabellen er gældende pr. 1. april 2024:

Fjernvarmepriser kr. ekskl. moms
Forbrug, pris pr. kWh  0,3295
Forbrug, pris pr. m3 fjernvarmevand 2,5000
Effektbidrag efter BBR-areal, kr./m2 pr. år* 12,30
Effektbidrag efter effektbehov, kr./kW pr. år* 246,00
Årligt abonnement pr. 1,5 m3 måler 750,00
Årligt abonnement pr. måler over 1,5 m3 1.500,00
   

 

*) Effektbidrag efter BBR-areal eller effektbehov:
For ejendomme med normal komforttemperatur, uden særlige brugsvands-/procesvarmebehov, f.eks. alle almindelige boliger og kontorejendomme. Der betales efter ejendommens/BBR-enhedens samlede bolig- og erhvervsareal samt 25 % af kælderareal, der ikke er angivet som bolig- eller erhvervsareal i BBR.
For erhverv tilsluttet tidligere kan effektbidrag være fastsat som et beregningsareal ud fra installeret effekt i kW x 20 m2/kW.

Ejendomme, der ved tilslutning ikke opfylder ovenstående forudsætninger for effektbidrag efter BBR-areal, afregnes efter aftalt maksimalt effektbehov i kW – dog mindst for 25 kW. Se øvrige betingelser på gældende takstblad.

Betaling for manglende afkøling
I Herning har vi en indirekte betaling for dårlig afkøling af fjernvarmevandet, da du betaler en pris pr. kubikmeter fjernvarmevand, der løber gennem din installation. Er afkølingen dårlig, kræver det flere kubikmeter fjernvarmevand, at få den nødvendige varme overført til huset.

Priseksempel for erhvervskunde

For en erhvervskunde med 2.000 m2 opvarmet areal og et årligt varmeforbrug på 220.000 kWh til opvarmning og varmt vand.

Bemærk: Energiprisen i tabellen er gældende pr. 1. april 2024: 

Pris erhverv eksempel   kr. ekskl. moms
Forbrug energi  220.000 kWh x 0,3295 kr./kWh 72.490 kr.
Forbrug m3 fjernvarmevand 6757 m3 (v. 28 C afkøling) x 2,5 kr./m3 16.893 kr.
Effektbidrag efter BBR-areal 2.000 m2 x 12,3 kr./m2 24.600 kr.
Abonnement (1,5 m3) 750 kr. 750 kr.
Årlig pris ekskl. moms    114.733 kr.

 

Tillægsbetaling for manglende afkøling
I Herning har vi en indirekte betaling for dårlig afkøling af fjernvarmevandet, da du betaler en pris pr. kubikmeter fjernvarmevand, der løber gennem din installation. Er afkølingen dårlig, kræver det flere kubikmeter fjernvarmevand, at få den nødvendige varme overført til huset.
Eksemplet ovenfor er regnet med en afkøling på 28 ºC. Er din afkøling f.eks. kun 14 ºC, skal vi sende dobbelt så meget fjernvarmevand gennem din installation og betalingen for "Forbrug m3 fjernvarmevand" bliver så 33.786 kr. i stedet for 16.893 kr. pr. år.

Tilslutningspriser erhverv
for Verdos områder i Herning Kommune

Tilslutningsbidrag til Verdo
Du betaler et tilslutningsbidrag til Verdo. Bidraget dækker nogle af de omkostninger, vi har ved at lægge fjernvarmerør frem til dit hus, samt en andel af investeringen i de bagvedliggende produktionsanlæg.

Tilslutningspriser erhverv kr. ekskl. moms
Investeringsbidrag
Betales efter aftalt effektbehov
Grundtakst inkl. 25 kW:  12.000 kr.
26-500 kW:                   480 kr. pr. kW
501 kW og op:               400 kr. pr. kW
Stikledningsbidrag
Betales efter aftalt effektbehov
Indtil 50 kW:  3.000 kr. + 800 kr. pr. meter
51-200 kW:    5.500 kr. + 1.200 kr. pr. meter
201-400 kW:   8.000 kr. + 1.400 kr. pr. meter
Over 401 kW:  Efter regning 

Se alle tilslutningspriser og betingelser for aftale om effektbehov mm. på gældende takstblad.

Eksempel på tilslutningspris for erhvervskunde, effektbehov på 180 kW og 4.000 m2 BBR areal

 • Investeringsbidrag iht. effektbehov på 180 kW 
  Investeringsbidrag: Grundtakst på 12.000 kr. for 25 kW + 155 kW à 480 kr. = 74.400 kr.
  Stikledning: 5.500 kr. + 15 m à 1.200 kr. = 23.500 kr.
  Samlet tilslutningsbidrag: 109.900 kr. ekskl. moms + evt. tillæg for besværliggørende forhold jf. takstblad.

 • Mindre erhverv f.eks. butik
  Effektbehov på 50 kW
  Investeringsbidrag: Grundtakst på 12.000 kr. for 25 kW + 25 kW à 480 kr. = 24.000 kr.
  Stikledning: 3.000 kr. + 15 m à 800 kr. = 15.000 kr.
  Samlet tilslutningsbidrag: 39.000 kr. ekskl. moms + evt. tillæg for besværliggørende forhold jf. takstblad.

 

Øvrige omkostninger ved tilslutningen

 • Fjernvarmeinstallation
  Du skal have opsat en såkaldt 'fjernvarmeunit', som er den boks, hvor varmen bliver overført fra fjernvarmen til dit hus. Der kan også være udgifter til fjernelse af eksisterende gas- eller oliefyr. Kontakt din VVS'er for at få en samlet pris på unit og installationsarbejdet.

 • Gebyr for afkobling af gas
  Skifter du fra naturgas, kan der være et gebyr til gas-distributionsselskabet for afkoblingen af gasforsyningen.