Effektive biomasseanlæg til ethvert behov

Anlæg i størrelsen 1-20 MW

Optimer bundlinjen med en halmkedel, fliskedel eller biomassekedel

Over de sidste årtier er biomasse, som træflis, halm og træpiller, blevet et effektivt brændsel til fjernvarmeanlæg - og med god grund.

Ved varmeproduktion på biomasse reduceres produktionsomkostningerne. Det sikrer, at varmeværker kan minimere eventuelle stigende varmepriser til forbrugerne.
Biomasseanlæg er utrolig effektive, når vi sammensætter de rigtige løsninger. Vi sikrer, at dit anlæg yder maksimal varmeydelse med en høj virkningsgrad.

Anvendelse af biomasse i energianlæg er gavnligt for klimaet, da udnyttelse af skov, afgrøder og industrielle restprodukter i varmeproduktion afgiver et langt mindre CO2-aftryk end de traditionelle fossile brændsler som kul, naturgas og olie. Når du vælger et biomasseanlæg medvirker du til fremtidens grønne energisystemer med lave emissioner.

I 2009 omlagde vi vores eget kraftvarmeværk til biomasse, og vi er i dag en af landets førende leverandører af højeffektive biomasseanlæg med en effekt på mellem 1-20 MW.

Dine fordele

 

  • Væsentlig reducering af energiomkostningerne
  • Miljøvenlig energiproduktion
  • Kort tilbagebetalingstid ved konvertering fra gas eller olie
  • Driftsikkert anlæg
  • Fuldautomatisk løsning

Størrelser - biomasseanlæg 

Model Effekt
BioMaster 1 1MW
BioMaster 1.5 1.5 MW
BioMaster 2 2 MW
Biomaster 3 3 MW
BioMaster 4 4 MW
BioMaster 5 5 MW
BioMaster 6.3 6.3 MW
BioMaster 8 8 MW
BioMaster 10 10 MW
BioMaster 12 10 MW
BioMaster 12 12 MW
BioMaster 15 15 MW
Alle modeller og størrelser kan produceres, så de kan bruge træpiller, træflis eller halm som brændsel.

Få inspiration i andres erfaringer

Intelligent flisanlæg i Balling-Rødding

Balling-Rødding Varmeværk har fået installeret et nyt 5,5 MW træflisanlæg, leveret af Verdo. Anlægget har en intelligent styring indbygget, som kombineret med en varmepumpe betyder, at man får optimal udnyttelse af brændslet.

Ny, fremtidssikret halmkedel til Auning Fjernvarme

Auning Fjernvarmes nye halmkedel har en bedre virkningsgrad end den gamle og kan tage halm med større variation, end det gamle anlæg kunne. Ændring af forbrændingsprocessen og en forbedret og optimeret styring af anlægget i Auning gør, at det fuldt ud lever op til de nye, skærpede miljøkrav.

8MW flisanlæg øger virkningsgrad med 40%

Nyt 8MW fliskedelanlæg hos Maribo har øget virkningsgraden med over 40%, så den i dag når hele 122,4%. Maribo var ikke i tvivl om, at det rette valg var flis, da besparelsen i brændselsudgiften forrenter den merudgift, der ligger i at etablere et nyt flisværk.

Fjernvarmeværker vælger halmkedler og fliskedler

Nye teknologier og design optimerer biomasseanlæg

 

Biomasse er fortsat et efterspurgt brændsel og senest har de to fjernvarmeværker i henholdsvis Auning og Balling valgt, at deres nyetablerede værker skal køre på biomasse

 

Karup Varmeværk

Gennem kreative og alternative løsninger minimerer Karup Varmeværk stigning på forbrugernes varmeregning. Det til trods for, at grundbeløbet frafalder i 2018.  

Halvrimmen-Arentsminde Kraftvarmeværk

Installationen af et 1 MW biomasseanlæg hos Halvrimmen-Arentsminde Kraftvarmeværk har optimeret fjernvarmeproduktionen markant og sikret lavere pris på forbrugernes varmeregning.

Maribo

Et nyt fliskedelanlæg fremtidssikrer Maribo Varmeværk og giver en virkningsgrad på 123% og en besparelse i brændstof på mere end 1 mio. DKK om året.

Der er ikke noget bedre end tilfredse kunder

Se hvor vi har installeret biomassekedler og -anlæg med halm eller træflis som energikilder

Hent vores referenceliste her
Verdo - Biomasseanlæg Referenceliste.pdf

Biomasse
– hvad er op og ned?

Få en status på biomassesituationen efter energiforliget
Energiforliget fra før sommerferien 2018 og de medfølgende ændringer for biomasse har fyldt i den politiske dagsorden og hos de mange værker, som ændringerne har betydning for.

Start dialogen om biomasseanlæg

John Martin Myrup

Salgschef | Energianlæg: biomasse