FAKTA

Et skifte fra oliefyr til biomasseanlæg driftet og overvåget af Verdo giver en besparelse på mere end 50% af Scanpans varmeregning.

Vi har i samarbejde fundet den optimale løsning ud fra vores specifikke behov. Det giver os store besparelser samtidig med, at vi påvirker miljøet i væsentlig mindre grad. Lars Simonsen, Scanpan

Skræddersyet løsning giver 50 procent besparelser

I bruger varmen - vi klarer driften
På baggrund af analyser af Scanpans energibehov samt ønsket om en grønnere varmeproduktion, var den optimale løsning et biomasseanlæg. Løsningen fungerer som en partnerskabsaftale mellem Verdo og SCANPAN. Det betyder, at Verdo ejer biomasseløsningen og står for både drift og overvågning af anlægget.

Afregning efter forbrug
Med partnerskabsaftalen afregnes Scanpan for det faktiske forbrug. Set i forhold til en fortsat drift med det gamle oliefyr, så giver biomasseanlægget en besparelse på over 50%, når partnerskabsaftalen udløber.

Seneste nyheder inden for
energianlæg og -teknologi