Pumpestationer og pumpevekslerstationer

Pumpestationer og pumpevekslerstationer til udvidelse af fjernvarmenet og udnyttelse af overskudsvarme

Hos Verdo får du et specialdesignet anlæg ud fra både den aktuelle situation samt fremtidige behov for yderligere udvidelser af fjernvarmenettets kapacitet. Alle dele af leverancen kan leveres kundespecifikt – også eventuelle specifikke krav til komponenter. 

Vi leverer typisk pumpestationer og pumpevekslerstationer med en ydeevne på 1 MW til 12 MW. Leverancen inkluderer styring, regulering og overvågning, så vi sikrer optimal samspil med eksisterende anlæg og overordnet SRO.

Du får én leverandør og én samarbejdspartner 

Vi designer og dimensionerer komplette pumpestationer og pumpevekslerstationer – inklusive bygning. Det sikrer dig én leverandør og én samarbejdspartner til hele dit projekt.  

I samarbejdet håndterer vi:  

 • Analyse og rådgivning 
 • Design og dimensionering 
 • Projektstyring  
 • Tekniske indkøb 
 • Installation og montage 
 • Myndighedsbehandling 

Den komplette pumpestation og pumpevekslerstation fra Verdo

 

 • Bygning/teknikhus 
 • Pumper 
 • Vekslere  
 • Armaturer og instrumentering   
 • Rørinstallation og montage 
 • Teknisk isolering  
 • Styring, regulering og overvågning

Udvidelse af fjernvarmenettet og udnyttelse af overskudsvarme.

Download materiale
Pumpevekslerstation Brochure Verdo 2310 DK (1)

Ofte stillede spørgsmål om pumpestationer og pumpevekslerstationer

En installation af en pumpe- vekslerstation kan blive fortaget, hvis der bliver oprettet en udvidelse af distributionsnettet. Dette kunne være hvis en bydel skal tilkobles fjernvarme.

En Verdo vekselstation består typisk af en primærside (transmissionssiden) og sekundærside (distributionssiden). På primærsiden bliver vandet tilført, fra bl.a. et kraftværk, via transmissionsnettet med en temperatur mellem 95 – 120°C. Temperaturen afhænger af belastningen, som er høj om vinteren og lav om sommeren.
Der kan være pumper installeret på transmissionssiden – disse hjælper med at pumpe vandet videre i systemet ud til kunderne. Pumpetrykket vil ofte ikke kører på højeste kapacitet, fora spare på energien. Afhængig af valget af pumper, kan der ofte leveres op mod 25 bars tryk.

Forskellen på transmissionsnettet (primærsiden) og distributionsnettet (sekundæresiden) er tryk og temperatur er højere på transmissionssiden, da dette er nettet mellem de store producenter, herunder kraftværker, og ud til distributionsnettet igennem en pumpe- vekselstation. I pumpe- vekselstationerne bliver varmen og det opvarmet fjernvarmevand overført og bliver derved pumpet ud til de forskellige kunder igennem distributionsnettet.

Varmevekslere er installeret for at overføre varmen til sekundæreside (distributionssiden), hvilket er forbundet til de enkelte kunder. Størrelsen på veksleren besluttes ud fra antallet af husstande/kunder som er tilkoblet på pumpe- vekslerstationen.

Mellem pumpe- vekselstationen og kunderne, vil der ofte være installeret nogle tanke som efterfyldes med vand, så det sikres at trykket på alle tidspunkter fastholdes ud til kunden. Der vil være et minimum af 2 pumper, som pumper vandet ud til de enkelte kunder og tilbage retur.

Styringen af systemet består af ventiler og en række måleudstyr som kan styre det præcise flow ud til de forskellige kunder. Derudover vil pumpe- vekselstationen være udstyret med et overvågningssystem, hvor på operatøren eller teknikkerne har mulighed for at logge ind og se de forskellige komponenter og målinger.

Billeder af pumpestationer og pumpevekslerstationer

Lad os starte dialogen

Cuno Claus Hyllested

Afdelingsleder | Industri

Lars Duhn

Salgschef | Industri

Kristoffer Kure

Salgsingeniør | Industri