Priser og bestemmelser

 Alt det med småt, når du får fjernvarme fra Verdo.

Hvad koster det at få fjernvarme?

Prisen på fjernvarme afhænger af flere faktorer – både hvor i vores forsyningsområde, du bor, og hvor stor en bolig, der er koblet på fjernvarmenettet. Når du skal kobles på fjernvarmenettet, afhænger din pris også af, hvor langt fra hovedledningen i vejen, du bor, da det bestemmer længden på den stikledning, der skal gå fra vejen og ind til bolig.  

Se vores takstblade for specifikke priser   

Takstblad Randers 1. januar 2021

Takstblad Randers 1. januar 2021

Download
Takstblad Herning 1. januar 2021

Takstblad Herning 1. januar 2021

Download

Vil du have overblik over vores gebyrer?

 1. El, vand og varme
Gå til gebyroversigt

Leveringsbestemmelser og tegningsmateriale - Randers  

Bestemmelserne er udarbejdet i samarbejde med brancheorganisationen Dansk Fjernvarme, og begge bestemmelser er anmeldt til Energitilsynet.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Randers 1. januar 2020

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Randers 1. januar 2020

Hent materiale
Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Randers 1. januar 2020

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Randers 1. januar 2020

Hent materiale
Tegningsoversigt, Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering bilag Randers 1. juli 2019

Tegningsoversigt, Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering bilag Randers 1. juli 2019

Hent materiale

Leveringsbestemmelser og tegningsmateriale - Herning

Bestemmelserne er udarbejdet i samarbejde med brancheorganisationen Dansk Fjernvarme, og begge bestemmelser er anmeldt til Energitilsynet.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Herning 1. januar 2020

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Herning 1. januar 2020

Hent materiale
Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Herning 1. januar 2020

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Herning 1. januar 2020

Hent materiale
Tegningsoversigt, Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering bilag Herning 1. januar 2020

Tegningsoversigt, Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering bilag Herning 1. januar 2020

Hent materiale

Vidste du dette om varme?

 • Hvor kommer varmen fra?        

  Den mest almindelige kilde til varme i Danmark er fjernvarme, som bruges i 1,7 millioner husstande og skabes ved, at varmt vand sendes ud i radiatorerne. Vandet opvarmes ofte med overskudsvarme fra forbrænding af affald eller fra kraftvarmeværker.

  Har du et oliefyr, eller bruger du naturgas, så er det både billigere og mere klimavenligt at skifte til fjernvarme, hvis du kan. Varmepumper og jordvarme er også et godt klimavenligt alternativ. El-varme er den dyreste måde at opvarme dit hus på, så har du elvarme, er her mange penge at spare, hvis du vælger en alternativ løsning eller en supplerende varmekilde.

 • Hvad er grøn varme?        

  Grøn energi dækker over bæredygtig el og varme, og sker ved at producere energi fra vedvarende energikilder samt udfase brugen af fossile brændsler som olie, kul og gas. Regeringens ambitiøse klimamål er at reducere Danmarks samlede CO2 med 70% inden 2030.  

  I løbet af de næste 10 år skal de 500.000 boliger, der stadig opvarmer med fossile brændsler, derfor omstilles til grøn energi. Al fjernvarmen i Danmark vil dermed produceres på 100% bæredygtig energi i 2030, og den grønne fjernvarme vil til den tid levere 44% af det samlede klimamål.  

 • Er biomasse bæredygtigt?        

  Biomasse er en vedvarende energikilde, der bruges til at producere varme og el. Det kan være et restprodukt fra landbruget, såsom halm, eller fra skovdrift, såsom træflis.  Biomasse er som udgangspunkt et grønt alternativ til fossile brændstoffer som olie, kul og gas og spiller en vigtig i forhold til at reducere CO2-udledninger.  

  Men det er dog vigtigt at gøre sig klart, at visse kriterier skal være opfyldt for, at man kan sige, at biomassen er bæredygtig. Den skal blandt andet høstes fra certificerede, bæredygtige skove, hvor træerne genplantes, økosystemet opretholdes og biodiversiteten beskyttes 

Fik du ikke svar?

Ring 7010 0230

Åbningstider
Mandag - torsdag 8:00 - 16:00
Fredag 8:00 - 15:30

Du kan også skrive til os på kunde@verdo.com
eller via Facebook messenger.

 • Find os på sociale medier:

Ældre takstblade - Randers

Takstblad Randers 1. januar 2018

Takstblad Randers 1. januar 2018

Download
Takstblad Randers 1. april 2018

Takstblad Randers 1. april 2018

Download
Takstblad Randers 1. januar 2019

Takstblad Randers 1. januar 2019

Download
Takstblad Randers 1. maj 2019

Takstblad Randers 1. maj 2019

Download
Takstblad Randers 1. juli 2019

Takstblad Randers 1. juli 2019

Download
Takstblad Randers 1. januar 2020

Takstblad Randers 1. januar 2020

Download
Takstblad Randers 1. juni 2020

Takstblad Randers 1. juni 2020

Download

Ældre takstblade - Herning

Takstblad Herning 1. januar 2020

Takstblad Herning 1. januar 2020

Download
Takstblad Herning 01. juli 2020

Takstblad Herning 01. juli 2020

Download
Takstblad Herning 01. august 2020

Takstblad Herning 01. august 2020

Download