Vejledninger til din Fjernvarmemåler

  • Her kan du finde en interaktiv guide til, hvordan du aflæser din fjernvarmemåler.

Klik på din varmemåler og følg vejledningen fra Kamstrup herunder.

Bemærk:

  • At måleren enten kan være opsat til at måle i MWh eller kWh, alle guides er i MWh, ved aflæsning skal den faktiske enhed fra måleren anvendes.
  • Guiden er en general guide for den aktuelle model, der kan være mindre afvigelser i forhold den faktiske målers visninger og menuer.  

  • På visse målere er der påtrykt et 6 cifret målernr. Efter overgang til nyt fjernaflæsningssystem anvendes målerens serienr. i stedet for det tidligere målernr.

  • Serienummeret vil stå på målerens mærkeplade under S/N – denne linje indeholder både serienummeret og årstal på måleren. Disse er adskilt med en skråstreg.

  • Ved henvendelse og på deres faktura vil det være serienr., der fremadrettet skal anvendes.

 

Multical 601Multical-601

multical-602Multical-602

multical-603Multical-603

multical-604Multical-403