Fordele ved fjernvarme

Fjernvarmens fordele

Fjernvarme er så let, at man ofte glemmer alt om det. Det er selvkørende, kræver ingen faste eftersyn og kun minimal vedligeholdelse. Det optager ikke meget plads i dit hjem og støjer ikke. Vi sikrer dig, at du får den varme, du har brug for.

Fjernvarmen fra Verdo er ofte et økonomisk fordelagtigt alternativ til andre opvarmningsformer - også varmepumper, når alt regnes med. Eksempelvis holder en fjernvarmeunit i 25 år eller mere, hvor varmepumper typisk angives til 16 år.

Fjernvarme - en dansk succeshistorie

  • Danmarks første fjernvarmeværk blev åbnet på Frederiksberg i 1903 for at udnytte spildvarmen fra affaldsforbrænding. I dag har vi 370 fjernvarmeselskaber spredt over hele landet.

  • 1,8 millioner husstande i Danmark har allerede fjernvarme - det svarer til 65 % af alle danske hjem.

  • I 2030 er målsætningen, at alt fjernvarme i Danmark skal være CO2-neutralt (kilde: Dansk Fjernvarme) 

  • Fjernvarme bidrager til den grønne omstilling, da overskud af strøm fra vindmøller og spildvarme fra industri, datacentre og power-to-x anlæg kan udnyttes.

Se hvor meget du kan spare med fjernvarme

Prøv vores varmeberegner og få et estimat af, hvor meget du kan spare ved at skifte fra olie eller gas til fjernvarme.

Du sparer også klimaet
Et standardhus med et varmeforbrug på 18.100 kWh (1650 kubikmeter gas) kan spare ca. 3,4 tons CO2 årligt ved at skifte fra ren naturgas til fjernvarme fra Verdo. Det svarer til at køre omkring 25.000 km i en personbil.

Fjernvarme - et vigtigt led i at reducere CO2

Fjernvarmen fra Verdo er grøn. Faktisk så grøn, at den i 2021 var baseret på 99 % vedvarende energiformer i Randers og 91 % i Herning. Den produceres hovedsageligt på de to kraftværker Randers Kraftvarmeværk og Herningværket, som begge anvender certificeret bæredygtig biomasse i form af træflis og træpiller. Kraftværkerne producerer både el og fjernvarme på samme tid, hvilket giver en meget effektiv udnyttelse af energien i biomassen. I fremtiden forventer vi, at der løbende vil komme flere forskellige vedvarende energikilder ind i produktionen, eksempelvis overskudsvarme fra industri og store varmepumper, der kan anvende strøm fra vindmøller og solceller.