FAQ
Ofte stillede spørgsmål om varmepriser i Verdo

For at hjælpe dig som kunde svarer vi her på de mest stillede spørgsmål om varmepriserne. Har du brug for yderligere information, er du velkommen til at sende os en mail på info@verdo.com eller kontakte Kundeservice på 7010 0230.

Forsyningstilsynet pålægger Verdo Varme at tilbageføre den indregnede ikke-godkendte forrentning for perioden 2000-2005 til forbrugerne på de i afgørelsen angivne vilkår, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4. Forsyningstilsynet vurderer, at tilbageførslen skal ske over de fremtidige varmepriser hurtigst muligt med påbegyndelse senest 3 måneder efter denne afgørelse er meddelt og over maksimalt 3 år fra tidspunktet, hvor tilbageførslen påbegyndes.

Læs hele afgørelsen her

Forsyningstilsynet har 17. december pålagt Verdo at tilbageføre 149 mio. kroner for ikke-godkendte forrentninger i perioden 2006-2017.

Forsyningstilsynet har afgjort sagen for perioden 2000-2005 samt perioden 2006-2017.

Første afgørelse: Verdo’s varmekunder får penge tilbage via reducerede varmepriser fra 1. juli 2019 og tre år frem.

Anden afgørelse: Verdo har primo januar indsendt et forslag til Forsyningstilsynet for tilbagebetaling af beløbet for den anden afgørelse. Forslaget går på at tilbagebetale over tre år fra godkendelsestidspunktet.

Første afgørelse: For en husstand på 130 m2 med et gennemsnitligt varmeforbrug svarer det til ca. 2.650 kr. årligt, og for en lejlighed med et gennemsnitligt varmeforbrug svarer det til ca. 2.200 kroner årligt.

Anden afgørelse: For en husstand på 130 m2 med et gennemsnitligt varmeforbrug svarer det til ca. 2.500 kr. årligt, og for en lejlighed med et gennemsnitligt varmeforbrug svarer det til ca. 2.100 kroner årligt for den første afgørelse.

Første afgørelse - Verdo’s varmekunder fra den 1. juli 2019 og i de kommende tre år.

Anden afgørelse –Verdo’s varmekunder fra den 1. april 2020 og i de kommende tre år forudsat at modellen for tilbagebetaling bliver godkendt.

Standardmetoden til at kompensere er ved fremtidige reduktioner, og det er den, vi benytter til at betale penge tilbage. Forsyningstilsynet vurderer, at tilbageførslen skal ske over de fremtidige varmepriser hurtigst muligt med påbegyndelse senest 3 måneder efter denne afgørelse er meddelt og over maksimalt 3 år fra tidspunktet, hvor tilbageførslen påbegyndes.

Verdo’s repræsentantskab har besluttet at følge Forsyningstilsynets vejledning. Læs mere her.

For yderligere information

Nils Gottlieb Johansen

Presseansvarlig