FAQ
Ofte stillede spørgsmål om varmepriser i Verdo

For at hjælpe dig som kunde svarer vi her på de mest stillede spørgsmål om varmepriserne. Har du brug for yderligere information, er du velkommen til at sende os en mail på info@verdo.com eller kontakte Kundeservice på 7010 0230.

Forsyningstilsynet pålægger Verdo Varme at tilbageføre den indregnede ikke-godkendte forrentning for perioden 2000-2005 til forbrugerne på de i afgørelsen angivne vilkår, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4. Forsyningstilsynet vurderer, at tilbageførslen skal ske over de fremtidige varmepriser hurtigst muligt med påbegyndelse senest 3 måneder efter denne afgørelse er meddelt og over maksimalt 3 år fra tidspunktet, hvor tilbageførslen påbegyndes.

Læs hele afgørelsen her

Forsyningstilsynet har afgjort sagen for perioden 2000-2005 samt perioden 2006-2017.

Verdo’s varmekunder får penge tilbage via reducerede varmepriser fra 1. juli 2019.

Reduktionen på varmeprisen fremgår af fakturaen. Beløbet er beregnet efter det forventede forbrug i den pågældende periode.

Verdo’s varmekunder fra den 1. juli 2019.

Standardmetoden til at kompensere er ved fremtidige reduktioner, og det er den, vi benytter til at betale penge tilbage. Forsyningstilsynet vurderer, at tilbageførslen skal ske over de fremtidige varmepriser hurtigst muligt med påbegyndelse senest 3 måneder efter denne afgørelse er meddelt og over maksimalt 3 år fra tidspunktet, hvor tilbageførslen påbegyndes.

Verdo’s repræsentantskab har besluttet at følge Forsyningstilsynets vejledning. Læs mere her.

Vi har samlet tilbagebetalingen på én linje på den første side af fakturaen. Her kan du se det beløb, du får tilbage via reduktion af dit forventede varmeforbrug i perioden.

Vi følger myndighedernes retningslinjer, og de har bedt os om at betale tilbage via en reduktion i varmeprisen tre år frem.

Vi beregner din tilbagebetaling ud fra dit forventede forbrug i perioden.

Du får fremadrettet penge tilbage via lavere regninger for de kommende tre år ud fra dit forventede forbrug.

For yderligere information

Nils Gottlieb Johansen

Presseansvarlig